.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spłata kredytu przez współdłużnika a odpowiedzialność solidarna dłużników

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 03.09.2010

Cofnęłam darowiznę mieszkania ze względu na rażącą niewdzięczność (prawomocny wyrok). Mieszkanie było obciążone kredytem hipotecznym, którego część przejęła na siebie była synowa i jej rodzice (przed cofnięciem darowizny). Nie korzystam z mieszkania, gdyż zajmuje je była synowa. Obecnie synowa wystąpiła do sądu o zwrot spłaconej przez nią części kredytu. Jak mam bronić się przed sądem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści pytania domniemam, że ustanowiona przez Panią hipoteka na mieszkaniu została wykreślona, a obecnie na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu ciąży hipoteka ustanowiona przez syna?

 

Przyjmując darowiznę obciążoną przez Panią hipoteką, syn obok Pani stał się dłużnikiem (współdłużnikiem) banku. Bank zyskał w ten sposób dodatkowego dłużnika w osobie Pani syna. Pani pozostała dłużnikiem osobistym, Pani syn natomiast – na skutek przyjęcia umowy darowizny – stał się tzw. dłużnikiem rzeczowym. Odtąd za dług odpowiadaliście solidarnie. Tym samym, przekazując synowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu obciążone hipoteką, nie przestała być Pani dłużnikiem banku. Nadal więc była Pani odpowiedzialna za kredyt.

 

Następnie – zgodnie z treścią pytania – do długu przystąpili: Pani syn, Pani synowa oraz jej rodzice. Przystąpienie do długu ww. osób również nie zwolniło Pani z długu, a jedynie bank zyskał dodatkowych dłużników osobistych. Przystąpienie do długu polega bowiem na tym, że do istniejącego zobowiązania dłużnika głównego przystępuje osoba trzecia, która od tego momentu staje się dłużnikiem solidarnym; jej przystąpienie do długu nie skutkuje więc zwolnieniem z długu dotychczasowego dłużnika.

 

Solidarność odpowiedzialności polega na tym, że wierzyciel może żądać spełnienia całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwolni pozostałych (art. 366 K.c.). W sytuacji kiedy jeden z dłużników solidarnych spełni świadczenie na rzecz wierzyciela, to w myśl przepisu art. 376 § 1 K.c. treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego będzie rozstrzygała o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

 

Tym samym należy stwierdzić, że za ustanowioną przez Panią hipotekę na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu odpowiadaliście ostatecznie wszyscy, tj. Pani, syn, synowa, rodzice synowej. Wszyscy byliście więc dłużnikami osobistymi. Synowa i jej rodzice stali się współdłużnikami obok Pani od momentu przystąpienia do długu.

 

W konsekwencji, jeśli Pani syn czy synowa, czy wreszcie jej rodzice spełnili dług z tytułu zaciągniętego przez Panią kredytu pod hipotekę, mają oni zarówno do Pani, jak i do siebie nawzajem, roszczenie regresowe w odpowiedniej wysokości.

 

Przykładowo: jeśli mama synowej wpłaciła na poczet ww. długu 10 000 zł, to od każdego z dłużników może żądać 2000 zł (10 000 zł : 5 [dłużników] = 2000 zł).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl