Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata zadłużenia matki po jej śmierci

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 31.01.2017

Mama mojej dziewczyny jest bardzo zadłużona. Nie jest w stanie tego spłacać. Jej mąż nie żyję. Ma dwie córki. Czy te córki będą musiały spłacać te długi? Czy można w jakiś sposób to załatwić. żeby córki nie musiały tego spłacać? Czy ja po ślubie z dziewczyną będę musiał spłacać te długi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dopóki żyje mama Pana dziewczyny, jej dzieci nie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za długi matki. Istnieje jednak takie niebezpieczeństwo w przypadku śmierci matki Pana dziewczyny.

 

Zgodnie z przepisem art. 924 Kodeksu cywilnego (K.c.): „spadek (rozumiany jako suma praw i obowiązków zmarłego) otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”, a „spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku” (art. 925 K.c.) Tak więc formalnie, już z chwilą śmierci spadkodawcy wszelkie przysługujące mu prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na jednego lub kilku spadkobierców. Nabycie to nie ma jednak charakteru ostatecznego, gdyż spadkobierca może np. spadek odrzucić (art. 1012 K.c.).

 

Spadek to wszystko to, co w chwili śmierci posiadała osoba zmarła – wszystkie jej aktywa i pasywa. Czyli majątek i długi także. W pierwszej kolejności na podstawie ustawy spadek dziedziczy małżonek oraz dzieci zmarłego. W ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy można jednak odrzucić spadek. Odrzucenie spadku, podobnie jak i przyjęcie spadku jest oświadczeniem woli, które dla swej skuteczności spadkobierca musi złożyć w przepisanej formie i terminie. Oświadczenie to składa się przed sądem lub notariuszem. Można je złożyć ustnie lub z podpisem urzędowo poświadczonym.

 

Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu (przyjęciu) spadku wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Z tego wynika, że czas ten nie musi być liczony od daty otwarcia spadku tj. od chwili śmierci spadkodawcy. Chodzi więc o chwilę, kiedy spadkobierca powziął wiadomość o fakcie powołania do spadku, który może wynikać z ustawy bądź z testamentu. Jeśli spadkobierca nie złoży oświadczenia w wymaganym terminie, to jest to równoznaczne z prostym przyjęciem spadku, czyli powstaniem nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe.

 

Inną możliwością jest – na podstawie art. 1048 K.c. – zrzeczenie się przez dzieci dziedziczenia po matce. Zgodnie z tym artykułem spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się spadku po spadkodawcy. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Czyli trzeba udać się do notariusza – matka Pana dziewczyny i jej dzieci (pełnoletnie). Należy mieć ze sobą dowody osobiste. Notariusz może chcieć aktów urodzenia, z których będzie wynikało pokrewieństwo. Zarówno mama Pana dziewczyny, jak i jej dzieci muszą być obecni w tym samym czasie u notariusza, aby taką umowę spisać.

 

W przypadku zrzeczenia się dziedziczenia przez Pana dziewczynę również jej przyszłe dzieci nie będą dziedziczyć, chyba że w umowie o zrzeczenie się dziedziczenia znajdzie się zapis, że zrzeczenie nie obejmuje zstępnych zrzekającego się. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest skuteczna bez względu na to, jak długi czas upłynął pomiędzy chwilą jej zawarcia a datą śmierci spadkodawcy.

 

Tak więc Pana dziewczyna, aby uchronić się przed długami swojej matki, powinna albo zrzec się dziedziczenia po mamie, jeszcze dopóki ona żyje (poprzez zawarcie z nią umowy przed notariuszem), albo odrzucić spadek w ciągu 6 miesięcy po śmierci matki. Jeżeli Pana dziewczyna nabyłaby w spadku długi po mamie już w trakcie trwania małżeństwa z Panem, to długi nie będą Pana dotyczyły. Obciążą one wyłącznie majątek osobisty Pana żony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus V =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »