.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spłata starego długu z karty kredytowej

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 22.07.2021 • Zaktualizowane: 22.07.2021

Otrzymałam wezwanie do spłaty starego długu z karty kredytowej sprzed ok. 20 lat. Proszę o poradę, co robić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłata starego długu z karty kredytowej

Dług z karty kredytowej

Niestety po wskazanym opisie ciężko jest mi wskazać, czy kredyt jest przedawniony. bowiem nie wie Pani, czy sprawa trafiła do sądu, czy rozpoczęło się postępowanie egzekucyjne, a jest to ważne, gdyż niniejsze czynności powodują przerwanie biegu przedawnienia. Nie wie Pani także, kiedy umowa kredytowa została wypowiedziana, a to również wpływa na wymagalność roszczenia.

Terminy przedawnienia dla długów

Zgodnie z treścią art. 118 Kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Ze względu na kryterium wpływu czasu na przedmiot świadczenia, świadczenia podzielić można na jednorazowe, okresowe i ciągłe. Elementem wyróżniającym świadczenia okresowe jest ich powtarzalny charakter (spełniane są w określonych odstępach czasowych) oraz zależność wysokości (rozmiaru) świadczenia od upływu czasu [tak trafnie w uchw. SN (7) z 26.1.2005 r., sygn. akt III CZP 42/04]. Świadczeniami okresowymi są m.in. czynsz z umowy najmu lub dzierżawy, wynagrodzenie z tytułu umowy pracy oraz alimenty i renta oraz odsetki (odsetki powstają za każdy dzień; por. wyr. SN z 4.11.2011 r., sygn. akt I CSK 799/10).

 

Nie jest świadczeniem okresowym świadczenie jednorazowe, jeśli zostanie rozłożone na raty. Świadczenia okresowe, w przeciwieństwie do świadczenia jednorazowego płatnego ratalnie, nie składają się na określoną całość, nawet jeśli można z góry określić sumę wszystkich świadczeń (np. umowa najmu zawarta na czas oznaczony), czynsz z tytułu takiej umowy pozostaje świadczeniem okresowym ponieważ jego wysokość zależy od czasu trwania stosunku prawnego (nawet jeśli jest to czas oznaczony). Nie jest natomiast roszczeniem o świadczenie okresowe roszczenie o zwrot nadpłaconego czynszu (tak trafnie SN w wyr. z 10.1.2008 r., sygn. akt IV CNP 166/07).

 

Z uwagi na powyższe, w Pani przypadku można mówić o dłuższym okresie przedawnienia. Należy bowiem wskazać, iż do roszczeń powstałych przed dniem 9 lipca 2018 rokiem (gdy nastąpiła nowelizacja) i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się nowe przepisy, a więc wskazujące na okres 6 lat.

Przerwanie biegu przedawnienia

Proszę także zwrócić uwagę na treść art. 120 § 1 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku umów kredytowych niniejszy okres wymagalności jest różny i tak naprawdę zależy od treści umowy, przeważnie od momentu wypowiedzenia umowy przez bank. Z uwagi na powyższe, ciężko jest mi wskazać, czy roszczenie uległo przedawnieniu, bowiem organ udzielający pożyczki mógł wystąpić do sądu, co przerywa bieg przedawnienia.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 123:

 

„§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji”.

Kontakt z bankiem, który wydał kartę kredytową

Z uwagi na powyższe, aby dowiedzieć się, czy zostało wszczęte postępowanie sądowe lub egzekucyjne, co spowoduje, iż zapewne roszczenie nie jest przedawnione, proponuję dowiedzieć się u wierzyciela, jaki jest obecny stan sprawy. Proszę także zapoznać się z umową kredytową – jak wskazał wierzyciel, może Pani zadawać wszelkie pytania i zapoznać się z dokumentacją, a także składać reklamację. Dlatego proponuję skorzystać z tej możliwości. Proszę dowiedzieć się, czy wierzyciel podjął jakieś kroki prawne i ewentualnie zwrócić uwagę na przedawnienie roszczenia. Bardzo ważne jest także to, czy sprawa została skierowana do sądu lub postępowania egzekucyjnego, bowiem to również przerywa bieg przedawnienia – od momentu przerwania okres biegnie na nowo.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl