Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata długu rodziców i wpis do hipoteki mieszkania

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 28.09.2019

Córka daje nam (rodzicom) pieniądze na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w banku oraz remont łazienki, by dostosować ją do naszej niepełnosprawności. Nie chce odsetek ani spłaty pożyczki przed śmiercią obojga nas. Chce, byśmy pożyczoną kwotę wpisali do hipoteki mieszkania, w którym mieszkamy, by odzyskać pieniądze przed podziałem spadku. Już spłaciliśmy kredyt i składamy papiery do sądu o wykreślenie hipoteki banku. Mamy dostać jeszcze pieniądze na remont. Chcemy wpisać całą kwotę do księgi wieczystej. Jak to zrobić, by nie płacić podatku do US?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłata długu rodziców i wpis do hipoteki mieszkania

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 65 ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowi, w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

 

Jak zatem widać, hipoteka jest ustanawiana w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności. Wierzytelnością taką jest umowa pożyczki. W myśl art. 720 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

 

Choć nie ma przeszkód, aby zabezpieczyć w formie hipoteki prywatną pożyczkę, to jednak faktycznie musi wystąpić taka pożyczka. Natomiast w opisie sprawy wskazała Pani, że córka daje Państwu pieniądze i nie będzie domagać się ich zwrotu. W rezultacie w świetle prawa taka czynność nosi znamiona darowizny, a nie pożyczki.

 

Dodatkowo wskazać pragnę, że zarówno umowa pożyczki, jak i ustanowienie hipoteki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku pożyczki otrzymanej od członka najbliższej rodziny istnieje możliwość uniknięcia podatku, jeżeli pożyczka zostanie przekazana za pośrednictwem rachunku bankowego, a pożyczkobiorca zgłosi fakt jej otrzymania w ciągu 14 dni do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

 

Inaczej rzecz przedstawia się w związku z ustanowieniem hipoteki. Tutaj nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku, który wynosi 0,1% od kwoty pożyczki, która zostanie zabezpieczona hipoteką. Również w tym zakresie należy złożyć zeznanie podatkowe w ciągu 14 dni do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Ponadto ustanowienie hipoteki musi nastąpić w formie aktu notarialnego, co generuje następne koszty.

 

W rezultacie powinni Państwo podpisać z córką umowę prywatnej pożyczki wraz ze wskazaniem wysokości kwoty, a następnie u notariusza zabezpieczyć tę wierzytelność w postaci ustanowienia hipoteki. Na tej podstawie można dokonać wpisu w księdze wieczystej. Choć jak wskazałem mam wątpliwości co do samej umowy pożyczki ponieważ wskazała Pani, że córka nie będzie domagała się zwrotu pożyczki.

 

Co do zasady ustanowienie hipoteki ma zabezpieczyć spłatę wierzytelności w relacjach osób żyjących. Jeżeli chcą Państwo zabezpieczyć interesy córki po swojej śmierci i niejako zrekompensować jej wkład który przeznacza na mieszkanie może lepiej dokonać czynności rozdysponowania majątkiem w ramach spadku (w formie testamentu czy też zapisu windykacyjnego). Córka nie zapłaci podatku od spadku po Państwie jako członek najbliższej rodziny (z zastrzeżeniem dopełnienia warunków ustawowych). Natomiast pieniądze, które teraz otrzymujecie od córki, można potraktować jako darowiznę. Darowizny od córki podlegają zwolnieniu od podatku, jeżeli zostały przekazane w formie przelewu bankowego a obdarowany w ciągu 6 miesięcy zgłosi fakt otrzymania pieniędzy do urzędu skarbowego na druku SD-Z2. Darowizny mają charakter bezzwrotny. Różnica jest jednak taka, że darowizna nie może zostać zabezpieczona hipoteką.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - pięć =

»Podobne materiały

Podatek od spadku z 1994 r.

Moja małżonka wraz z bratem odziedziczyli po rodzicach dom o wartości 120 000 zł i chcieliby go przepisać na siebie. Mama zmarła w 1994 r., a tata w 2001. Jaki podatek od spadku małżonka z bratem będą musieli zapłacić urzędowi skarbowemu? Nie wszczęto jeszcze sprawy spadkowej.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »