.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłacanie rat kredytów

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 28.02.2013

Kiedy miałem dobrze płatną pracę, zaciągnąłem kredyty. Potem straciłem pracę i miałem problemy ze znalezieniem nowej. Postanowiłem wyjechać do Anglii razem z żoną, córką i synem. Mam pracę, ale wynagrodzenie nie wystarczy na życie i spłatę wszystkich kredytów. Mój dom znajdujący się w Polsce był zakupiony na kredyt (dom jest zabezpieczeniem kredytu). Czy jeśli nie będę spłacał kolejnych rat kredytów, to banki mogą zająć moje wynagrodzenie za pracę w Anglii? Czy moja rodzina z Polski (np. rodzice) może być obciążona tymi kredytami? Co robić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zapoznaniu się z przedstawionym stanem faktycznym sprawy należy stwierdzić, iż w razie zaprzestania przez Pana opłacania wymagalnych rat kredytów banki mogą wypowiedzieć Panu te umowy, a następnie skierować sprawy do sądu celem uzyskania tytułów wykonawczych i wszczęcia egzekucji z Pańskiego majątku.

 

Uzyskanie przeciwko Panu tytułów wykonawczych da bankom szansę na przeprowadzenie egzekucji z Pańskiego majątku, nawet jeżeli przebywa Pan w innym kraju Unii Europejskiej.

 

Kwestię takiej egzekucji reguluje rozporządzenie Rady Unii Europejskiej (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem po uzyskaniu tytułu wykonawczego przeciwko Panu (nakazu zapłaty, wyroku lub bankowego tytułu egzekucyjnego opatrzonych przez sąd klauzulą wykonalności) bank będzie mógł uzyskać zaświadczenie o jego wykonalności w innych krajach UE.

 

Następnie bank będzie mógł z tak uzyskanym europejskim tytułem wykonawczym zwrócić się do właściwych organów państwa, w którym Pan przebywa, o wszczęcie przeciwko Panu egzekucji.

 

Mając na uwadze, że posiada Pan w Polsce nieruchomość, z której mogłaby być prowadzona egzekucja, należy założyć, iż właśnie przede wszystkim do egzekucji z tej nieruchomości banki by się zwróciły, a dopiero w dalszej kolejności ewentualnie poszukiwały Pańskiego majątku za granicą, szczególnie że jak Pan wskazuje, na nieruchomości tej została ustanowiona hipoteka na zabezpieczenie zaciągniętego kredytu.

 

Jeżeli chodzi o ewentualną odpowiedzialność Pańskich rodziców lub innych członków Pańskiej rodziny (jak rozumiem, miał Pan na myśli rodzeństwo oraz dziadków) za spłatę Pańskiego zadłużenia (rat kredytów), to co do zasady nie ponoszą oni odpowiedzialności za Pańskie długi, jeżeli jest Pan osobą pełnoletnią, osoby te nie poręczały zaciąganych przez Pana kredytów oraz w ciągu ostatnich pięciu lat nie dokonał Pan na ich rzecz znacznych przysporzeń majątkowych, ograniczając tym samym swoją wypłacalność lub się jej pozbywając.

 

Zgodnie z treścią art. 527 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 527. § 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

 

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

 

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli”.

 

Proszę spróbować wynegocjować z bankami dogodniejsze warunki spłaty kredytów lub odroczenie terminów spłaty kolejnych rat, powołując się na Pańską ciężką sytuację finansową. Nie byłoby dobrym rozwiązaniem zaprzestanie w tej chwili spłacania zaciągniętych kredytów. Powinien Pan spłaty te kontynuować, dążąc jednocześnie – w rozmowach z bankami – do ich zmniejszenia lub odroczenia terminów płatności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl