Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spis inwentarza a nieruchomość z hipoteką

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 14.03.2012

Odziedziczyłam w spadku nieruchomość, której wartość wynosi dokładnie tyle samo, ile hipoteka na niej ustanowiona. Urząd skarbowy ocenił wartość spadku na 0 zł i odstąpił od naliczenia podatku. Czy komornik tworząc spis inwentarza, powinien pomniejszyć wartość nieruchomości o hipotekę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie związane ze sporządzaniem spisu inwentarza przez komornika regulują przede wszystkim przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza z dnia 1 października 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 92, poz. 411 z późn. zm.).

 

I tak – zgodnie z § 28 ust. 1 ww. rozporządzenia – do spisu inwentarza wciąga się majątek spadkodawcy z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu, jak również długi spadku. W spisie inwentarza wykazuje się też wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. Z kolei ust. 2 stanowi, że przy sporządzaniu spisu inwentarza stosuje się odpowiednio przepisy art. 947-949 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.).

 

Przepis art. 947 § 1 K.p.c. podaje, że w protokole opisu i oszacowania (tu odpowiedni w spisie inwentarza) komornik wymieni:

 

 1) oznaczenie nieruchomości, jej granice, a w miarę możności jej obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów;

 

 2) budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynależności nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem;

 

 3) stwierdzone prawa i obciążenia;

 

 4) umowy ubezpieczenia;

 

 5) osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki;

 

 6) sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika;

 

 7) oszacowanie z podaniem jego podstaw;

 

 8) zgłoszenie prawa do nieruchomości;

 

 9) inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości.

 

Natomiast przepis art. 948 § 1 K.p.c. stanowi, że oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony do szacowania nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli jednak nieruchomość była w okresie sześciu miesięcy przed zajęciem oszacowana dla potrzeb obrotu rynkowego i oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości w egzekucji z nieruchomości, nie dokonuje się nowego oszacowania.

 

Odnośnie treści przepisu art. 949 K.p.c. – jeżeli zostały zgłoszone prawa osób trzecich do nieruchomości, budowli lub innych urządzeń, przynależności lub pożytków albo gdy rzeczy takie znajdują się we władaniu osób trzecich, oznacza się osobno wartość rzeczy spornej, osobno wartość całości po wyłączeniu tej rzeczy, wreszcie osobno wartość całości tak z uwzględnieniem, jak i bez uwzględnienia praw, które pozostają w mocy bez zaliczenia na cenę nabycia, oraz wartości praw nieokreślonych sumą pieniężną, obciążających nieruchomość, w szczególności świadczeń z tytułu takich praw.

 

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż komornik przy sporządzaniu spisu inwentarza powinien, co do zasady, podać zarówno wartość nieruchomości bez obciążenia hipoteką, jak i wartość tego obciążenia oraz wartość nieruchomości po uwzględnieniu obciążenia jej hipoteką (choć z tym ostatnim w praktyce bywa różnie). Niemniej, wzmianka o istniejącej hipotece oraz o jej wysokości powinna znaleźć się w sporządzanym przez komornika spisie inwentarza majątku spadkowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - dziewięć =

»Podobne materiały

Rozliczenia zysków z wynajmu odziedziczonej nieruchomości

Siedem lat temu wspólnie z siostrą odziedziczyłem mieszkanie po matce (każde z nas ma 1/2 udziałów). Od sześciu lat mieszkanie jest wynajęte, ale wszystkie wpływy trafiają do kieszeni mojej siostry, z którą nie mam dziś dobrych relacji (siostra m.in. odmawia mi dostępu do mieszkania, zmieniła zamki

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »