.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spirala kredytowa - jak pomóc bratu wyjść z długów?

Poszukuję sposobu na pomoc bratu w wyjściu ze spirali zadłużenia. Obecnie zadłużenie już znacznie przekracza jego możliwości finansowe, a jest pracownikiem fizycznym, zatrudnionym na umowę o pracę. Obawiam się, że będzie dalej pogrążał się kolejnymi kredytami. W latach 2018-2021 instytucje finansowe udzieliły mu kredytów na duże kwoty i to w sytuacji, gdy jego zdolność kredytowa była co najmniej wątpliwa. Jak to możliwe, że jeden bank udziela trzech kredytów po kilkadziesiąt tysięcy każdy, w odstępie kilku miesięcy, osobie zarabiającej ok. 2300 zł netto miesięcznie, na dodatek obciążonej już kilkoma kredytami? Brat stracił całkiem orientację co do wysokości swoich długów. Najtrudniejszą kwestią do rozwiązania jest jego postawa – mam obawy, że może znowu ulec pokusie banków i parabanków. Jak ograniczyć mu możliwość nieodpowiedzialnego zaciągania kolejnych zobowiązań? Czy starać się o upadłość konsumencką? Nasi rodzice ze swoich skromnych środków wpłacają za niego pewne kwoty, gdy „odwiedzają” ich windykatorzy. Nie są jednak w stanie rozwiązać tymi działaniami istoty problemu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spirala kredytowa - jak pomóc bratu wyjść z długów?

Przesłanki niewypłacalności dłużnika – konsumenta

Od razu pragnę Pana poinformować, że sytuacja, o której Pan wspomina, czyli nieregulowanie niektórych zaległości przez Pańskiego brata i, jak rozumiem, brak jakiegokolwiek majątku, może stanowić o powstałej przesłance niewypłacalności, a zatem o wszczęciu postępowania upadłościowego. Proszę jednak pamiętać, że upadłość to nie jest taka prosta sprawa, mimo że przepisy w tej materii uległy znaczącemu uproszczeniu.

 

Treść art. 11 ust. 2 Prawa upadłościowego (Pr. up.) wskazuje, że o niewypłacalności możemy mówić jedynie w przypadku niewykonywania zobowiązań pieniężnych. Przy czym nie ma znaczenia, czy są to zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową, czy też inne zobowiązania, np. związane z osobistym funkcjonowaniem osoby fizycznej. Musi też być tak, że tego majątku faktycznie nie ma, a nie tylko, że nie został on odnaleziony.

 

Przesłanką konieczną do uznania, że dłużnik, który nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jest niewypłacalny, jest utrata zdolności do wykonywania tych zobowiązań. Utrata zdolności do wykonywania zobowiązań wiąże się z brakiem płynnych środków, które dłużnik mógłby przeznaczyć na spłatę swoich długów. W mojej ocenie, w sytuacji Pańskiego brata możemy mówić o takim stanie. Ponadto istnieje domniemanie, że opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące, kiedy to dłużnik utracił zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych. Oznacza to, że nie każdy stan, w którym dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań, powoduje, że jest on niewypłacalny. Ten, kto krótkotrwale zaprzestał płacenia długów, jest wypłacalny w rozumieniu art. 11 Pr. up. Natomiast gdy stan taki trwa powyżej trzech miesięcy, ustawodawca wprowadził domniemanie faktyczne niewypłacalności, które jednak można obalić.

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej powinna być podjęta z należytą starannością i przy rozważeniu wszystkich okoliczności danego przypadku. Konieczna jest informacja o całym majątku, wszystkich zadłużeniach – przyczynach ich powstania itp. Ważne jest też to, czy kiedykolwiek taki majątek był komuś przepisywany, np. w formie darowizny. Proszę zatem o rozważenie tej opcji. W przypadku upadłości możemy myśleć o umorzeniu pewnych zaległości. Umorzenie może dotyczyć całości lub części długu, którego nie jesteśmy w stanie spłacić. Dotyczy tylko i wyłącznie długów, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Procedura upadłościowa ma na celu zabezpieczenie należności, np. dla banków czy firm pożyczkowych, a z drugiej strony wygospodarowanie środków dla nas pozwalających na bieżące funkcjonowanie.

 

Oczywiście po ogłoszeniu upadłości, powołaniu syndyka i spłacie określonych należności, a następnie po zakończeniu procedury upadłości – brat może zaciągać nowe zobowiązania. I co wtedy? Aby mu to skutecznie uniemożliwić, możemy jedynie go ubezwłasnowolnić, ale wydaję mi się, że skoro brat jest dorosły, pracuje i nie ma żadnych dolegliwości zarówno psychicznych, jak i fizycznych, będzie to niemożliwe. Jedyne, co ograniczyłoby jego chęć zaciągania kolejnych zobowiązań, to fakt, iż po upadłości nie wiele instytucji finansowych może chcieć cokolwiek Pańskiemu bratu dać. Upadłość można aktualnie ogłosić raz na 10 lat. Nie ma innej możliwości niż ubezwłasnowolnienie czy kuratela, aby zabronić dorosłemu człowiekowi swobodnego zarządzania swoim majątkiem, mimo iż robi to w najgorszy z możliwych sposób. Pańscy rodzice nie mają żadnego obowiązku wpuszczać na posesję nikogo oprócz komornika sądowego i to jeśli Pański brat z nimi zamieszkuje.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl