.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 17.06.2013

Mój ojciec ma orzeczenie o znacznej niepełnosprawności. Musiałam odejść z pracy i przejść na zasiłek dla bezrobotnych, który niedługo się kończy. Ja również mam orzeczenie o niepełnosprawności, ale w stopniu lekkim. Czy mam szansę na uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego? Słyszałam, że wprowadzono niedawno specjalny zasiłek opiekuńczy. Kiedy się go otrzymuje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują zapisy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548), modyfikujące zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzające nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

Według nowych zapisów nie ma Pani prawa do zasiłku opiekuńczego, chyba że niepełnosprawność taty powstała przed 18 rokiem życia.

 

Jednakże ustawa wprowadziła specjalny zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (niespełniającym warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów, które dotychczas takie świadczenie otrzymywały).

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie kwota ta wynosi 623 zł).

 

Wysokość świadczenia odpowiada dotychczasowej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (520 zł).

 

Osoby sprawujące opiekę nie będą miały prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego m.in., jeśli mają już ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Nie będą mogły go otrzymać także osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.

 

Jeśli nie ma Pani ubezpieczenia społecznego z innego tytułu, powinna Pani otrzymać specjalny zasiłek, o ile zostanie spełnione kryterium dochodowe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »