Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadkobiercy wspólnika spółki jawnej

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 23.04.2013

Ja i mój mąż prowadzimy spółkę jawną (dwuosobową). Chcielibyśmy zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy na wypadek śmierci któregoś z nas. Mamy dwóch synów (16 i 12 lat). Chcemy napisać w umowie spółki, że w przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej jego prawa będą wykonywane przez spadkobierców. Czy w umowie spółki możemy zawrzeć informację, że spadkobiercy będą „zbiorowym wspólnikiem”, a prawa zmarłego wspólnika przejmuje najstarszy spadkobierca (jeden z małżonków)? Czy sąd rodzinny pozwoliłby dzieciom na wejście do spółki jawnej? Firma przynosi dochody.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady z mocy prawa w przypadku śmierci jednego ze wspólników umowa spółki ulega rozwiązaniu (art. 58 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych – K.s.h.).

 

Wspólnicy mogą jednak w umowie zawrzeć zapis, iż w przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej jego prawa będą wykonywane przez spadkobierców.

 

W tej sytuacji – w myśl art. 60 K.s.h. – prawa, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę, która będzie reprezentować ogół spadkobierców (zwanych w doktrynie „łącznym wspólnikiem”) w relacjach z pozostałymi wspólnikami, jak również w relacjach z osobami trzecimi spoza spółki (w związku z wykonywaniem praw wspólnika do reprezentowania spółki).

 

„Art. 60. § 1. Jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a nie zawiera w tym względzie szczególnych postanowień, wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę. Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców wspólnika.

 

§ 2. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne”.

 

Jedynie w tym sensie, tj. w myśl art. 60 K.s.h., spadkobierców możemy traktować jako „podmiot zbiorowy”. W mojej ocenie nie można jednak narzucić wolą dotychczasowych wspólników, kto będzie reprezentował spadkobierców wspólnika spółki jawnej. Ponieważ art. 60 K.s.h. mówi, że spadkobiercy „powinni wskazać”, to znaczy, iż to od ich woli będzie zależało, kto i czy w ogóle będzie ich reprezentował w spółce. Oznacza to, że spadkobiercy, chcąc wskazać reprezentanta, muszą w tym przedmiocie złożyć stosowne oświadczenia woli.

 

Dopóki spadkobiercy są niepełnoletni, oświadczenia woli, aby posiadać walor ważności, muszą zostać złożone (lub potwierdzone w przypadku złożenia oświadczenia przez małoletniego, który ukończył 13 lat) przez ich przedstawicieli, tj. rodzica lub kuratora wskazanego przez sąd opiekuńczy.

 

Ponieważ w przypadku śmierci Pani lub Pani męża w miejsce zmarłego wchodzą jako spadkobiercy małżonek i dzieci, należy uznać, iż oświadczenie o wskazaniu reprezentanta powinien w imieniu niepełnoletniego spadkobiercy złożyć kurator wskazany przez sąd opiekuńczy. Wniosek taki wypływa z dwóch faktów. Po pierwsze, złożenie oświadczenia o wskazaniu reprezentanta, a tym samym upoważnienie go do zaciągania w imieniu spółki zobowiązań – co się wiąże z ukształtowaniem praw i obowiązków wspólników – w relacjach rodzic – dzieci należy oceniać jako czynność przekraczającą zwykły zarząd.

 

Zgodnie z art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

 

Po drugie, wskazanie rodzica jako osoby reprezentującej pozostałych spadkobierców byłoby czynnością prawną pomiędzy dzieckiem a rodzicem, o której mowa w art. 98 § 2 K.r.o.:

 

„§ 2. Jednakże żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka:

 

1) przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską;

2) przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania”.

 

Zgodnie z art. 99 K.r.o.: „Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy”.

 

Co do samego wejścia do spółki przez niepełnoletnie dzieci, nie widzę podstaw, by sąd mógł tego zabronić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + sześć =

»Podobne materiały

Śmierć wspólnika spółki jawnej

Chciałabym spytać, co zrobić w przypadku śmierci wspólnika spółki jawnej. Otóż jestem spadkobiercą udziałów w spółce z o.o. Dwa miesiące przed śmiercią mąż założył ze wspólnikiem drugą spółkę – spółkę jawną. Niedawno wspólnik poinformował mnie, że spółka jawna nie wygasła i on prowadził d

 

Zmiana wspólnika spółki jawnej

Chciałabym rozstać się ze wspólnikiem, z którym mamy spółkę jawną. Wspólnik zgadza się na to, ale ja nie chciałabym rozwiązywać firmy. Mam też drugą firmę na siebie o niewielkich obrotach. Czy możliwe jest – po przekształceniu prywatnej, małej firmy w spółkę z o.o., uczynienie z niej wspólnika

 

Wejście do spółki spadkobierców zmarłych wspólników

Czy dwuosobowa spółka może dalej prowadzić działalność jeśli nastąpi śmierć obydwu wspólników, a umowa spółki miała zapis, że spadkobiercy mogą wejść w miejsce zmarłych wspólników? Czy w dwuosobowej spółce cywilnej, której wspólnicy są małżonkami, będzie można prowadzić dalej działalność, jeśli umrz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »