.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Spadek w Polsce pozostały po Niemcu

Opis Problemu:

Niedawno zmarł mój mąż, który był Niemcem. Dysponuję niemieckim aktem notarialnym dotyczącym podzielonego spadku po mężu. Z aktu wynika, że w zamian za spłatę jego dzieci z pierwszego małżeństwa uzyskam 100% praw do mieszkania kupionego przez męża w Polsce przed naszym ślubem. Czy muszę dokonywać podziału spadku przed sądem, czy mogę przed notariuszem, skoro pasierbowie zgadzają się z wolą zmarłego ojca?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Z informacji przez Panią podanych wynika, że posiada Pani notarialny dział spadku położonego w Polsce oraz że pomiędzy Panią oraz pozostałymi współspadkobiercami nie ma sporu co do sposobu tego działu.

 

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że jedyną kwestią pozostaje uregulowanie stanu prawnego mieszkania, które w całości przypadło Pani.

 

Oznaczałoby to konieczność dokonania wpisu do księgi wieczystej własności nieruchomości na Pani rzecz.

 

Zgodnie z treścią art. 31 ustawy o księgach wieczystych i hipotece „wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu”.

 

Nie posiadam informacji dotyczących postępowania spadkowego, które było przeprowadzone, przedmiotem tej odpowiedzi będzie więc skupienie się na samej umowie jako czynności zobowiązującej lub rozporządzającej, mając za przedmiot prawo rzeczowe na nieruchomości położonej w Polsce.

 

Sama umowa, której przedmiotem jest dział spadku, lub nawet zwykła umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce, ale sporządzona za granicą, może stanowić podstawę do wpisu prawa własności do księgi wieczystej (postanowienie Sadu Najwyższego z dnia 08.01.2004 roku, sygn. akt I CK 39/03). Inną kwestią jest ocena skutków takiej czynności prawnej.

 

W dalszej kolejności powinna Pani uzyskać tłumaczenie przysięgłe tego aktu notarialnego z języka niemieckiego na język polski. Koszt takiego tłumaczenia zależy od konkretnego biura tłumaczeń, jednak stawki tłumaczeń są urzędowo ustalone – ok. 35 złotych za każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia.

 

Kolejnym krokiem jest uzyskanie potwierdzenia autentyczności dokumentu (aktu notarialnego) poprzez uzyskanie tzw. apostille. Kwestia ta jest uregulowana przez Europejską konwencję o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów urzędowych podpisaną w Hadze 5 października 1961 roku. Stroną tej konwencji są m.in. Niemcy, z kolei Polska przyjęła ją w 2005 roku. Apostille (potwierdzenie autentyczności) sporządza się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

Z drugiej strony powinna Pani mieć świadomość tego, że sąd dokonujący wpisu może badać treść dokumentu, podstawę dokonania działu spadku i sam tryb spadkowy.

 

Trzeba bowiem zaznaczyć, że zgodnie z przepisem art. 1108 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy spadkowe po obywatelach państw obcych nie należą do jurysdykcji krajowej, chyba że postępowanie spadkowe po cudzoziemcu dotyczy nieruchomości położonej w Polsce (art. 1108 § 2). Oznacza to, że nawet jeżeli nieruchomość wchodząca w skład spadku (dotyczy to także nieruchomości lokalowej) jest dziedziczona po obywatelu państwa obcego, cała procedura spadkowa musi być przeprowadzona w Polsce (postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku). Jeżeli procedura przeprowadzona była przed sądem niemieckim, istnieje ryzyko oddalenia wniosku i przeprowadzenia na nowo całej procedury w Polsce (sądowo lub notarialnie – od niedawna notariusze mogą poświadczać dziedzicznie).

 

Przedstawienie tej informacji pozwoliłoby na ocenę, czy sąd ksiąg wieczystych dokona wpisu, czy też oddali wniosek o wpis własności w księgach wieczystych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Mizera

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim – w roku 2006 uzyskał dyplom magistra prawa po obronie pracy magisterskiej pt. Wspólnotowa zasada przepływu pracowników w odniesieniu do sportu. W 2007 roku rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, w prawie cywilnym i w prawie sportowym. Zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego i przedsiębiorców, a także prowadzi sprawy sądowe osób fizycznych.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl