Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek w Niemczech

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 15.10.2015

Moja siostra mieszkała w Niemczech ponad 20 lat, ale w chwili śmierci miała tylko obywatelstwo polskie. Siostra miała majątek w Niemczech, nie zostawiła testamentu. Jej mąż jest Niemcem. Czy szwagier ma obowiązek przeprowadzić postępowanie spadkowe w Niemczech, czy obowiązuje prawo spadkowe polskie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy wprowadzającej niemiecki kodeks cywilny („Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Juli 2014 (BGBl. I S. 1218) geändert worden ist”; dost.: http://www.gesetze-im-internet.de/bgbeg/BJNR006049896.html; dalej: EGBGB) skutki prawne w przypadku śmierci podlegają prawu państwa, do którego przynależał spadkodawca. Natomiast zgodnie z ust. 2 spadkodawca może wybrać dla majątku nieruchomego położonego w Niemczech w formie rozporządzenia na wypadek śmierci właściwość prawa niemieckiego. Z udzielonych informacji wynika, że siostra tego nie uczyniła.

 

Należy również dla pełnego wyjaśnienia wskazać, iż jeżeli normy kolizyjne zawarte w EGBGB wskazują na prawo państwa, któremu osoba przynależy, a przynależy ona do większej ilości państw (co nie ma miejsca w przypadku Pani siostry), to należy zastosować prawo państwa, z którym ta osoba jest najściślej związana, w szczególności przez zwyczajny pobyt albo przebieg życia. Jeżeli ta osoba jest również Niemcem, to ten status prawny ma pierwszeństwo.

 

Zastosowanie wobec powyższego znajdzie prawo polskie.

 

Osobną kwestią jest jurysdykcja sądu polskiego bądź niemieckiego do przeprowadzenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej.

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.) „Do jurysdykcji krajowej należą sprawy spadkowe, jeżeli spadkodawca w chwili śmierci był obywatelem polskim lub miał miejsce zamieszkania bądź miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 1108 § 1 K.p.c.). „Do jurysdykcji krajowej należą również sprawy spadkowe, jeżeli majątek spadkowy albo jego znaczna część znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 1108 § 2 K.p.c.).

 

Z uwagi na polskie obywatelstwo Pani siostry sąd polski będzie posiadał również jurysdykcję w sprawie spadkowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus VIII =

»Podobne materiały

Spadek po obywatelu polsko-niemieckim – odrzucenie spadku za granicą i przyjęcie spadku w Polsce

Zmarła moja mama, mieszkała w Niemczech i miała podwójne obywatelstwo: polsko-niemieckie. Ja również mieszkam w Niemczech, mam tylko polskie obywatelstwo. Czy w tej sytuacji, odrzucając w Niemczech spadek po mamie (nie ma tu żadnych nieruchomości), tracę jednocześnie prawo do spadku na terenie

 

Mała kolizja

W Niemczech, gdzie mieszkam, doszło do małej kolizji drogowej, delikatnej stłuczki z mojej winy. Podałam poszkodowanemu wszystkie dane do ubezpieczenia, rozstaliśmy się pokojowo i pojechałam do domu. Zdenerwowana wypiłam dwa drinki i wtedy pojawiła się policja. Zmierzono mi poziom alkoholu we k

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »