Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek w Holandii po zmarłej siostrze

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.05.2011

Po mojej siostrze przypadł mi spadek (w euro), od którego zapłaciłem podatek w urzędzie skarbowym w Holandii. Jaki jest tryb postępowania podatkowego w Polsce?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Może Pan skorzystać w Polsce ze zwolnienia i nie płacić podatku. Poniżej szczegóły.

 

Urząd Skarbowy w Rybniku (pismo z dnia 19.03.2003 r., sygn. akt PO436-103) wskazuje, że „w przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowych znajdujących się w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawierała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania spadków, podatnicy będący obywatelami polskimi lub mającymi miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zobowiązani są do uiszczenia należnego podatku od majątku spadkowego”. Jest to niestety prawda.

 

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma zatem wątpliwości, że spadkobranie po osobach zamieszkujących w Holandii podlega opodatkowaniu w Polsce – szczególnie że konwencja podpisana w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2003 r.) nie znajduje zastosowania do podatku od spadków i darowizn.

 

Obowiązek podatkowy powstał tu z chwilą przyjęcia spadku. Normalnie byłby Pan obowiązany złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru, tj. druk SD-3. Następnie po przeprowadzonym postępowaniu zostałaby wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

 

Spadkodawcą jest jednak Pańska siostra; może Pan zatem skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Ustawodawca zwalnia od podatku nabycie „własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo=kredytową lub przekazem pocztowym”.

 

Konkludując, by ze zwolnienia skorzystać, winien Pan złożyć w terminie 6 miesięcy (od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na druku SD-Z2.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus dwa =

»Podobne materiały

Dziedziczenie przez rodzeństwo

Nasz problem ma związek z dziedziczeniem przez rodzeństwo. Jak rozumiem, rodzeństwo jest ustawowym spadkobiercą po zmarłej siostrze. Jednakże z testamentu spisanego przez zmarłą wynika, iż mieszkanie dziedziczy jej siostrzeniec. Czy wyposażenie mieszkania i kosztowności mają być podzielone pomiędzy

Spadek po bracie

Nasz brat zmarł, pozostawiając po sobie kredyt w wysokości ok. 20 tys. zł oraz udział w mieszkaniu po naszym tacie. Jeśli chodzi o mieszkanie po ojcu, to sąd przyznał po 1/10 każdej osobie z naszego rodzeństwa. Zastanawiamy się, co zrobić ze spadkiem po bracie. Czy powinniśmy odrzucić

Kto dziedziczy spadek po samotnej cioci?

Zmarła moja ciocia, była osobą samotną, zostawiła po sobie kilka mieszkań, które były jej wyłączną własnością. Nie sporządziła testamentu. Ciocia była po rozwodzie, nie miała dzieci. Żyje tylko jej mama i siostra (moja mama). Właśnie moja mama chce, żeby babcia zrzeka się spadku po cioci. Twierdzi,

Ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej

Ja i żona odrzuciliśmy spadek po naszym zmarłym synu (nie miał dzieci). Nasi rodzice także muszą to zrobić, ale moja mama jest chora na raka w ostatnim stadium choroby. Nie ma z nią kontaktu. Czy powinniśmy ustanowić kuratora dla osoby niepełnosprawnej, czyli dla mamy? Czy spadek powinno odrzucić te

Krąg spadkobierców, których należy wymienić we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach

Czy w postępowaniu spadkowym po zmarłych rodzicach trzeba wymienić nieżyjące od 45 lat ich dzieci (nieżyjące rodzeństwo)?

Podział domu męża po jego śmierci

Jeśli małżonek przed ślubem posiadał dom, to jak będzie wyglądał podział po jego śmierci? Czy dom jest dzielony po równo pomiędzy małżonka i dzieci?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »