Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po ciotce z Anglii

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 25.06.2009

Mój ojciec ma otrzymać spadek po ciotce z Anglii. Prawnik angielski będący zarządcą spadku chce tymczasowo rozdzielić majątek (są wolne środki, ale też jest dom, który ma być dopiero sprzedany). 1) Czy gdy ojciec otrzyma część pieniędzy, będzie musiał złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o nabyciu spadku, czy dopiero po rozdzieleniu całego majątku? 2) Czy możemy od kwoty majątku zgłaszanej do urzędu skarbowego odjąć poniesione wydatki (pogrzeb, podatek w Anglii, prawnicy, opłaty za prąd, wodę i ubezpieczenie domu)? 3) Jak ma wyglądać pismo od prawnika angielskiego potwierdzające prawo dziedziczenia spadku? 4) Jak to ma się do przepisów z 2009 r. dotyczących spadków?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadek po ciotce z Anglii

Otrzymanie spadku po osobie mieszkającej w Anglii 

Ad 1)

Ze względu na to, że system, jaki obowiązuje w Anglii (i w innych krajach anglosaskich), jest odmienny od polskiego, „kontynentalnego” systemu prawnego, kwestia podatku od spadków i darowizn nastręcza problemów zarówno prawnikom, jak i urzędnikom urzędów skarbowych.

 

Nie występuje w prawie anglosaskim pojęcie nabycia spadku. Spadkiem po śmierci spadkodawcy administruje zarządca. Według prawa angielskiego spadkobiercy nabywają prawo do przedmiotów pochodzących ze spadku z chwilą przekazania im konkretnego majątku przez zarządcę. Spadkobierca nie nabywa praw do spadku do momentu otrzymania od zarządcy całego swojego udziału w masie spadkowej.

Czy nalży zgłosić w urzędzie skarbowym nabycie spadku z Anglii?

Jeżeli Pana ojciec otrzyma na swoje konto jakieś środki z tytułu spadku po ciotce, to powinien moim zdaniem zgłosić w urzędzie skarbowym nabycie spadku. W deklaracji powinien wskazać wartość środków przelanych na jego konto.

 

Ad 2)

Opodatkowaniu podlega tzw. czysta wartość spadku – po potrąceniu długów i ciężarów. Do długów i ciężarów zalicza się:

  • koszty ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku,
  • koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem – w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku,
  • koszty postępowania spadkowego,
  • wynagrodzenie wykonawcy testamentu,
  • obowiązki wykonania zapisów oraz poleceń zamieszczonych w testamencie,
  • wypłaty z tytułu zachowku,
  • długi spadkowe.

 

Opłaty za prąd, wodę i ubezpieczenie nieruchomości po śmierci spadkodawcy również nastręczają trudności w tym, czy można je uznać za ciężar spadku. Jeżeli odbyłoby się dziedziczenie w Polsce, to te opłaty nie wchodziłyby w skład ciężarów spadku. Ale z tego powodu, że spadek jest z Anglii, a Pana ojciec nie stał się formalnie współwłaścicielem nieruchomości w Anglii, to można te koszty zaliczyć do kosztów zarządu spadkiem. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy na pewno, ponieważ nie znam przepisów angielskich dotyczących zarządu spadkiem. Radziłbym jednak te koszty wpisać jako ciężar spadku.

Złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym po otrzymaniu spadku z Anglii

Ad 3)

Z tego, co mi wiadomo, zarządca spadku nie wydaje jakichś specjalnych zaświadczeń. Do wykazania ciężarów i długów spadku będzie konieczne przedłożenie w urzędzie skarbowym korespondencji e-mailowej z zarządcą i załączników do niej. Z tej korespondencji wynikają koszty i wydatki związane ze spadkiem. Z korespondencji tej wynika również to, że ojciec jest spadkobiercą.

 

Moim zdaniem najlepiej dołączyć do deklaracji wszystkie dokumenty, jakie Pana ojciec posiada, związane ze spadkobraniem po swojej ciotce.

 

Warto również złożyć pismo, z którego będzie wynikać, że otrzymana na konto kwota jest częścią spadku należnego Panu ojcu i że nie otrzymał jeszcze całości spadku, a kolejną ratę dostanie po sprzedaży domu przez zarządcę spadku.

 

Po sprzedaży drugiej nieruchomości i po przelaniu pieniędzy na konto ojciec powinien złożyć kolejną deklarację.

 

Takie działanie (złożenie deklaracji po wpływie części środków ze spadku na konto ojca) zabezpieczy Pana ojca przed niekorzystną interpretacją urzędu skarbowego, w sytuacji gdyby ojciec złożył deklarację po uzyskaniu wszystkich należnych mu środków. Jak już wspominałem, urzędy skarbowe różnie interpretują prawo podatkowe, jeżeli chodzi o spadki uzyskane z innych krajów, a zwłaszcza z tych o odmiennym systemie prawnym.

 

Jeżeli urząd uzna, że obowiązek podatkowy Pana ojca powstaje dopiero z chwilą przekazania mu wszystkich środków należnych mu ze spadku, to wówczas może zawiesić postępowanie po złożeniu przez ojca deklaracji po pierwszej racie środków ze spadku z Anglii.

 

Ad 4)

Przepisy prawa spadkowego, jak i podatkowego w zakresie podatku od spadku w 2009 r. nie zmieniły się w kwestiach dotyczących Pana sytuacji.

 

Do odpowiedzi dołączam dwie interpretacje urzędów skarbowych dotyczące obowiązku nabycia spadku po mieszkańcach krajów anglosaskich. Przepisy obowiązujące w Australii i Kanadzie są podobne do angielskich (wprost z nich się wywodzą). Nie znalazłem w bazie internetowej interpretacji dotyczącej nabycia spadku z Anglii.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - dziewięć =

»Podobne materiały

Jaki będzie podział wspólnego domu przy rozwodzie?

Po 14 latach małżeństwa postanowiliśmy z żoną się rozwieść. Mamy wspólny dom, na który razem zaciągnęliśmy kredyt. Aby nadpłacić kredyt i przeprowadzić gruntowny remont nabytego domu, sprzedałem swoją własność (darowiznę po dziadkach) – tzn. dwie nieruchomości o wartości ok. 270 tys. zł. Oczyw

 

Miejsce sprawy spadkowej - Polska czy USA ?

Niedawno zmarli rodzice mojej mamy, którzy mieszkali w Stanach Zjednoczonych. Dziadkowie posiadali nieruchomość i pieniądze na kontach bankowych w USA, a także – nieruchomość w Polsce. Nie wiem, czy posiadali tylko obywatelstwo amerykańskie, czy polskie też. Moja mama jest spadkobierczyni

 

Jak wypełnić SD-3?

Moja mama zmarła 25.10.2006 r. Przeprowadziliśmy z tatą dział spadku. Wyrok sądu uprawomocnił się w grudniu 2008 r. Spadek po połowie nabyliśmy ja i tata. Mieszkanie, które zostało po mamie, miało status mieszkania lokatorskiego, a tata przekształcił je w odrębną własność (już po śmierci mamy, ale p

 

Zwolnienie z podatku od spadku

Czy dziedzicząc mieszkanie po rodzicach jako jedyna córka, mogę ubiegać się o zwolnienie z podatku od spadku, jeśli mam już własne mieszkanie? Jeśli nie, to czy dziedziczyć może moja córka, nie płacąc podatku? Czy można sprawy spadkowe załatwić u notariusza? Moja mama zmarła w 2005 r., tata w t

 

Mieszkanie w testamencie po kuzynce a podatek

Moja mama otrzymała w spadku po swojej kuzynce mieszkanie na podstawie testamentu. Po 2 latach sąd rejonowy wydał postanowienie w tej sprawie. Matka mojej mamy i jej kuzynki były siostrami. Która to jest grupa podatkowa? Czy mam będzie musiała zapłacić podatek i czy ma złożyć zgłoszenie SD-Z2?

 

Zgłoszenie dziedziczenia do US - który druk?

Jestem jedynym spadkobiercą po bracie, który zmarł w 1997 r., pozostawiając gospodarstwo rolne, Akt poświadczenia dziedziczenia został sporządzony w 2015 r. Na jakim druku powinienem wypełnić zgłoszenie dziedziczenia do US i jaki podatek mnie obowiązuje? W rozmowie telefonicznej z pracownicą US powi

 

Areszt tymczasowy - zażalenie czy wniosek o zmianę na inny środek zapobiegawczy?

Tydzień temu wobec mojego taty sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Dowiedzieliśmy się od adwokata, że można złożyć zażalenie na tymczasowe aresztowanie (co zrobił), a sąd ma dwa tygodnie na rozpatrzenie tego zażalenia. Wobec tego czy w pierwsz

 

Zawody sportowe – prawa nauczyciela opiekującego się startującymi uczniami

Witam. Pracuję w szkole sportowej. Systematycznie z młodzieżą startujemy w zawodach sportowych. Czy godziny przepracowane w czasie zawodów sportowych (opieka trenerska) są traktowane jako godziny dydaktyczne, czy jako opiekuńcze? Czy nauczyciele w takiej szkole mogą mieć dodatkowe wynagrodzenie za o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »