.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po ciotce z Anglii

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 25.06.2009

Mój ojciec ma otrzymać spadek po ciotce z Anglii. Prawnik angielski będący zarządcą spadku chce tymczasowo rozdzielić majątek (są wolne środki, ale też jest dom, który ma być dopiero sprzedany). 1) Czy gdy ojciec otrzyma część pieniędzy, będzie musiał złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o nabyciu spadku, czy dopiero po rozdzieleniu całego majątku? 2) Czy możemy od kwoty majątku zgłaszanej do urzędu skarbowego odjąć poniesione wydatki (pogrzeb, podatek w Anglii, prawnicy, opłaty za prąd, wodę i ubezpieczenie domu)? 3) Jak ma wyglądać pismo od prawnika angielskiego potwierdzające prawo dziedziczenia spadku? 4) Jak to ma się do przepisów z 2009 r. dotyczących spadków?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadek po ciotce z Anglii

Otrzymanie spadku po osobie mieszkającej w Anglii 

Ad 1)

Ze względu na to, że system, jaki obowiązuje w Anglii (i w innych krajach anglosaskich), jest odmienny od polskiego, „kontynentalnego” systemu prawnego, kwestia podatku od spadków i darowizn nastręcza problemów zarówno prawnikom, jak i urzędnikom urzędów skarbowych.

 

Nie występuje w prawie anglosaskim pojęcie nabycia spadku. Spadkiem po śmierci spadkodawcy administruje zarządca. Według prawa angielskiego spadkobiercy nabywają prawo do przedmiotów pochodzących ze spadku z chwilą przekazania im konkretnego majątku przez zarządcę. Spadkobierca nie nabywa praw do spadku do momentu otrzymania od zarządcy całego swojego udziału w masie spadkowej.

Czy nalży zgłosić w urzędzie skarbowym nabycie spadku z Anglii?

Jeżeli Pana ojciec otrzyma na swoje konto jakieś środki z tytułu spadku po ciotce, to powinien moim zdaniem zgłosić w urzędzie skarbowym nabycie spadku. W deklaracji powinien wskazać wartość środków przelanych na jego konto.

 

Ad 2)

Opodatkowaniu podlega tzw. czysta wartość spadku – po potrąceniu długów i ciężarów. Do długów i ciężarów zalicza się:

  • koszty ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku,
  • koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem – w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku,
  • koszty postępowania spadkowego,
  • wynagrodzenie wykonawcy testamentu,
  • obowiązki wykonania zapisów oraz poleceń zamieszczonych w testamencie,
  • wypłaty z tytułu zachowku,
  • długi spadkowe.

 

Opłaty za prąd, wodę i ubezpieczenie nieruchomości po śmierci spadkodawcy również nastręczają trudności w tym, czy można je uznać za ciężar spadku. Jeżeli odbyłoby się dziedziczenie w Polsce, to te opłaty nie wchodziłyby w skład ciężarów spadku. Ale z tego powodu, że spadek jest z Anglii, a Pana ojciec nie stał się formalnie współwłaścicielem nieruchomości w Anglii, to można te koszty zaliczyć do kosztów zarządu spadkiem. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy na pewno, ponieważ nie znam przepisów angielskich dotyczących zarządu spadkiem. Radziłbym jednak te koszty wpisać jako ciężar spadku.

Złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym po otrzymaniu spadku z Anglii

Ad 3)

Z tego, co mi wiadomo, zarządca spadku nie wydaje jakichś specjalnych zaświadczeń. Do wykazania ciężarów i długów spadku będzie konieczne przedłożenie w urzędzie skarbowym korespondencji e-mailowej z zarządcą i załączników do niej. Z tej korespondencji wynikają koszty i wydatki związane ze spadkiem. Z korespondencji tej wynika również to, że ojciec jest spadkobiercą.

 

Moim zdaniem najlepiej dołączyć do deklaracji wszystkie dokumenty, jakie Pana ojciec posiada, związane ze spadkobraniem po swojej ciotce.

 

Warto również złożyć pismo, z którego będzie wynikać, że otrzymana na konto kwota jest częścią spadku należnego Panu ojcu i że nie otrzymał jeszcze całości spadku, a kolejną ratę dostanie po sprzedaży domu przez zarządcę spadku.

 

Po sprzedaży drugiej nieruchomości i po przelaniu pieniędzy na konto ojciec powinien złożyć kolejną deklarację.

 

Takie działanie (złożenie deklaracji po wpływie części środków ze spadku na konto ojca) zabezpieczy Pana ojca przed niekorzystną interpretacją urzędu skarbowego, w sytuacji gdyby ojciec złożył deklarację po uzyskaniu wszystkich należnych mu środków. Jak już wspominałem, urzędy skarbowe różnie interpretują prawo podatkowe, jeżeli chodzi o spadki uzyskane z innych krajów, a zwłaszcza z tych o odmiennym systemie prawnym.

 

Jeżeli urząd uzna, że obowiązek podatkowy Pana ojca powstaje dopiero z chwilą przekazania mu wszystkich środków należnych mu ze spadku, to wówczas może zawiesić postępowanie po złożeniu przez ojca deklaracji po pierwszej racie środków ze spadku z Anglii.

 

Ad 4)

Przepisy prawa spadkowego, jak i podatkowego w zakresie podatku od spadku w 2009 r. nie zmieniły się w kwestiach dotyczących Pana sytuacji.

 

Do odpowiedzi dołączam dwie interpretacje urzędów skarbowych dotyczące obowiązku nabycia spadku po mieszkańcach krajów anglosaskich. Przepisy obowiązujące w Australii i Kanadzie są podobne do angielskich (wprost z nich się wywodzą). Nie znalazłem w bazie internetowej interpretacji dotyczącej nabycia spadku z Anglii.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton