.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po babci zmarłej na Ukrainie

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 16.04.2012

Moi rodzice nie żyją od 10 lat, matka taty zmarła natomiast w 1954 r. Zostawiła kamienicę na Ukrainie. Posiadam jej akt własności przetłumaczony na język polski. Dysponuję też zaświadczeniem, że po jej śmierci prawdopodobnie majątek przejął Skarb Państwa. Wraz z innymi spadkobiercami postanowiliśmy upomnieć się o spadek. Babcia nie była repatriantką, mieszkała na Ukrainie aż do śmierci. Jak walczyć o odszkodowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po przeanalizowaniu ustawodawstwa Ukrainy z 1954 roku należy stwierdzić, że do postępowania spadkowego po śmierci Pani babci mają zastosowanie przypisy prawa obowiązujące na dzień śmierci spadkodawcy, czyli na rok 1954.

 

W tym czasie do spraw spadkowych miał zastosowanie Kodeks cywilny z 1922 roku.

 

Ostatni rozdział Kodeksu cywilnego poświęcony był zagadnieniom prawa spadkowego.

 

Zgodnie ze wskazanym wyżej Kodeksem cywilnym z 1922 r. „spadek po śmierci spadkodawcy przechodzi (może przejść) na spadkobiercy jako prawo własności, jeśli są spełnione dwa warunki:

 

1) suma spadku nie przekracza 10 tys. karbowanci [ówczesna waluta ukraińska];

2) są spadkobiercy, którzy mogą przyjąć spadek”.

 

W tamtym okresie możliwe było zarówno dziedziczenie ustawowe, jak i testamentowe.

 

Jeśli nie było spisanego testamentu, wówczas zachodziło dziedziczenie z mocy ustawy.

 

Kodeks cywilny z 1922 roku dzielił uprawnionych do spadku na grupy. Istnienie spadkobierców w grupie pierwszej powodowało, że nie dochodzili do dziedziczenia spadkobiercy z kolejnych grup.

 

Do grupy pierwszej należeli: małżonek, dzieci (również adoptowane) oraz niezdolni do pracy rodzice spadkodawcy. Grupa druga to zdolni do pracy rodzice, a grupa trzecia – rodzeństwo zmarłego.

 

Spadkobiercy z każdej wcześniejszej grupy odsuwali od dziedziczenia spadkobierców z następnej grupy. Wnuczęta i prawnuczęta dziedziczyły wówczas, jeżeli nie mogły dziedziczyć ich wstępni (art. 418).

 

Dla przyjęcia spadku przewidziany był termin do 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy.

 

Jeśli w ciągu tego czasu spadek nie został przyjęty albo wszyscy spadkobiercy zrezygnowali ze spadku, to spadek automatycznie przechodził we własność państwa (art.433).

 

Po przyjęciu spadku na rzecz państwa de facto nie było już (i nadal nie ma) możliwości, aby spadek został przyznany spadkobiercy, który uchybił terminowi 6-miesięcznemu dla przyjęcia spadku. Nie ma również możliwości domagania się w takiej sytuacji odszkodowania od państwa.

 

Oczywiście może zrobić Pan stosowne rozeznanie na Ukrainie (osobiście lub przez pełnomocnika), co aktualnie dzieje się z przedmiotową nieruchomością, kto jest jej właścicielem itp.

 

Po takim długim czasie, który minął od dnia śmierci Pana babci, myślę że nieruchomość należy albo do komunalnej własności państwa, albo do osoby prywatnej. Niestety organy miejscowe Ukrainy nie są zobowiązane wypłacić Panu żadnego odszkodowania lub rekompensaty z uwagi na to, że uchybił Pan wskazanemu terminowi do przyjęcia spadku.

 

Można jednak spróbować podważyć podpisaną umowę między organami władzy oraz kupcem omówionej nieruchomości (w sytuacji gdy taka umowa została zawarta, nieruchomość na dzień dzisiejszy należy do prywatnego właściciela). Wygranie sprawy będzie jednak bardzo trudne właśnie z uwagi na niezachowanie terminu 6-miesięcznego na przyjęcie spadku.

 

Obawiam się zatem, że na dzień dzisiejszy prawna możliwości domagania się odzyskania nieruchomości na Ukrainie będzie niezwykle trudna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »