.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy można zrzec się spadku bez rozprawy sądowej?

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 23.11.2008

Czy można zrzec się spadku notarialnie (bez rozprawy sądowej)? Jeśli tak, to czy każdy ze spadkobierców może to zrobić u innego notariusza? Jaki okres czasu musi upłynąć od śmierci (w tym wypadku ojca), by były anulowane jego długi? Czy spadku może zrzec się jeden ze spadkobierców (gdyby pozostali nie chcieli) i czy jako jedyny w takim wypadku nie dziedziczy spadku i długów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można zrzec się spadku bez rozprawy sądowej?

W jaki sposób spadkobierca ustawowy może odrzucić spadek?

Pyta Pan, czy można zrzec się spadku. Otóż, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, bądź przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

 

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania – w zdecydowanej większości przypadków termin będzie upływał w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy. Brak oświadczenia w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku, tzn. łącznie z ewentualnymi długami.

Gdzie składa się oświadczenie odrzuceniu spadku?

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy złożyć przed sądem lub notariuszem. W przypadku złożenia oświadczenia przed notariuszem, sporządza on protokół, który zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie ma formę aktu notarialnego. Sądem właściwym do przyjęcia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Zgodnie z art. 640 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego notariusz lub sąd przesyła niezwłocznie oświadczenie wraz z załącznikami do sądu spadku.

 

Wreszcie oświadczenie o odrzuceniu spadku lub jego przyjęciu można złożyć w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku. Oczywiście każdy z spadkobierców może złożyć oświadczenie przed innym notariuszem.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 1016 Kodeksu cywilnego, jeżeli jeden z spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Odnosząc się do Pana zapytania, należy wskazać, iż polskie prawo nie zna instytucji zrzeczenia się spadku po śmierci spadkodawcy. W Pana sytuacji najprawdopodobniej najwłaściwszym rozwiązaniem będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Odrzucenie spadku spowoduje, iż w Pana miejsce do dziedziczenia będą powołani Pana spadkobiercy ustawowi, co w większości sytuacji życiowych nie rozwiązuje problemu ewentualnego odziedziczenia długów po zmarłym.

Przedawnienie się długu spadkowego

Odnosząc się do kwestii przedawnienia, to generalną zasadą w polskim prawie jest reguła wyrażona w art. 118 Kodeksu cywilnego: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

 

Niemniej istnieją sytuacje szczególne, gdzie powyższe terminy skrócono (względnie wydłużono), np.: zaległości względem ZUS przedawniają się z upływem lat 10, z upływem lat dwóch przedawniają się roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju. To samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom.

 

Należy przy tym pamiętać, że roszczenie przedawnione jest roszczeniem wymagalnym, wierzyciel będzie więc mógł żądać spełnienia świadczenia, jednak jeśli dojdzie do rozprawy i podniesie Pan zarzut przedawnienia, to sąd przychyli się do Pana argumentów i roszczenie uzna za przedawnione.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl