Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek a długi spadkobiercy

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 26.08.2015

Niedawno zmarła moja mama. Zgodnie z jej testamentem, potwierdzonym aktem dziedziczenia u notariusza, zostałam jej głównym spadkobiercą i powinnam spłacić siostrę w kwocie stanowiącej równowartość 25% mieszkania mamy. Problem polega na tym, że siostra ma spore długi i komornika. Czy on może podważyć akt dziedziczenia i zażądać ode mnie połowy spłaty? Czy komornik może próbować podważyć testament i egzekwować ode mnie spłatę długów z mieszkania? Dodam, że pieniądze muszę przekazać „do ręki”, w jaki sposób zabezpieczyć siebie i nieruchomość przed komornikiem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie pragnę Panią uspokoić i zaznaczyć, że komornik nie ma możliwości prawnych, żeby podważyć sporządzony przez Pani mamę testament. O ile testament jest ważny w świetle prawa, czyli prawidłowo sporządzony i nie został podważony (przez Pani siostrę lub ewentualnie innych spadkobierców), to w świetle prawa jest Pani jedyną spadkobierczynią testamentową i dziedziczy cały spadek po zmarłej mamie.

 

Zgodnie z art. 968 § 1 Kodeksu cywilnego spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis). Jak rozumiem, w Pani sprawie mamy do czynienia z zapisem w testamencie dotyczącym spłaty na rzecz siostry 25% wartości odziedziczonego przez Panią mieszkania.

 

Stosownie do art. 968 § 1 Kodeksu cywilnego, spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby.

 

Zapisobierca nie nabywa przeznaczonego mu prawa bezpośrednio (tak jak spadkobierca), a jedynie może żądać jego wykonania od obciążonego zapisem spadkobiercy. W chwili otwarcia spadku powstaje stosunek zobowiązaniowy pomiędzy spadkobiercą a zapisobiercą.

 

Roszczenie o wykonanie zapisu co do zasady jest wymagalne niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu, chyba że spadkodawca postanowił inaczej. Stosownie do art. 970 Kodeksu cywilnego w braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu.

 

Jeżeli w testamencie nie znalazło się postanowienie, zgodnie z którym wykonanie testamentu miało nastąpić w określonym czasie, to wówczas niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu w sądzie powinna Pani zapis ten wykonać.

 

Przepisy prawa nie precyzują, co oznacza termin „niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu”. Stwierdzenie, kiedy powstaje obowiązek wykonania zapisu, uzależnione jest od oceny konkretnego stanu faktycznego i od okoliczności każdej sprawy. Przyjmuje się jednak, że chwilą definitywnego powstania obowiązku spełnienia świadczenia przez dłużnika wyznacza wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia (do wykonania zapisu).

 

Stosownie do art. 981 Kodeksu cywilnego roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalności zapisu.

 

Przedawnienie roszczenia oznacza, że po upływie terminu przedawnienia nie będzie Pani siostra miała możliwości skutecznego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

Jak rozumiem, chce Pani z siostrą polubownie załatwić sprawę, ale obawia się Pani komorników siostry. Żeby uchronić się przed komornikiem i przed ewentualnymi roszczeniami siostry należy spisać stosowną umowę. W świetle prawa powinna Pani zapłacić siostrze 25% wartości mieszkania, a więc ani Pani siostra, ani wierzyciele nie mogą domagać się, żeby Pani spłaciła połowę wartości nieruchomości. Jest Pani zobowiązana zapłacić siostrze tyle, ile spadkodawczyni, czyli mama, napisała w testamencie.

 

Wykonanie zapisu wymaga spisania odpowiedniej umowy – choć wobec przedmiotów mniejszej wartości wystarczy ich fizyczne przekazanie. Wykonanie zapisu w postaci nieruchomości wymaga sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego. Żeby zabezpieczyć Pani interesy, najlepiej sporządzić umowę u notariusza i rozliczyć się z siostrą przy notariuszu, żeby później miała Pani niepodważalne dowody, że rozporządzenie testamentowe wykonała Pani zgodnie z ostatnią wolą zmarłej. Pisemna umowa sporządzona u notariusza najlepiej uchroni Pani interesy i będzie Pani miała „podkładkę”, że Pani wywiązała się z zobowiązania. Siostra otrzyma pieniądze i to już nie Pani problem, co ona z nimi zrobi. Siostra może spłacić wierzycieli z otrzymanych pieniędzy albo przeznaczyć je na coś zupełnie innego. W żadnym jednak wypadku wierzyciele nie będą mogli egzekwować długów siostry z Pani majątku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus 7 =

»Podobne materiały

Czy muszę zrzec się spadku po wujku obciążonego długami?

Zmarł mój wujek, brat mojej mamy, pozostawiając długi. Jego żona (moja ciocia) i dzieci nie przyjęli spadku, moja mama nie żyje. Czy ja też notarialnie muszę się zrzec spadku po wujku obciążonego długami?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »