.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spadek dla dziecka pozamałżeńskiego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 01.04.2021 • Zaktualizowane: 01.04.2021

Jestem dzieckiem pozamałżeńskim, mój ojciec był już żonaty i miał dzieci małżeńskie. Uznał mnie i początkowo nawet wysyłał mamie niewielkie kwoty w ramach alimentów. W akcie urodzenia widnieje jego imię, ale w rubryce nazwiska ojca, nie wiedzieć czemu, zostało wpisane nazwisko panieńskie mojej matki. Spotkałam się z ojcem pierwszy raz po ukończeniu 18 lat, gdyż chciałam iść na studia i chciałam, aby wsparł mnie finansowo. Zgodził się i pomagał mi finansowo do ukończenia studiów, potem były sporadyczne prezenty, np. prezent ślubny, jakieś kwoty dla wnuka. Ojciec zmarł 2 lata temu, przeżyłam bardzo jego śmierć, gdyż w ostatnich latach zbliżyliśmy się do siebie. Jego małżeńskie dzieci nie wiedziały o moim istnieniu, dowiedziały się o mnie, gdy zmarł, a ja o niczym nie wiedząc, próbowałam się do niego dodzwonić, wtedy odebrał syn i prawda wyszła na jaw. Na początku jego dzieci utrzymywały ze mną kontakt, ale potem wszystko się urwało. Czy mam prawo do zachowku, a jeśli tak, to jak powinnam się o niego ubiegać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadek dla dziecka pozamałżeńskiego

Ustalenie ojcostwa dziecka

Zdaje mi się, że błędnie Pani definiuje zachowek. Albowiem o zachowek mogłaby się Pani ubiegać, gdy zostałaby Pani pozbawiona spadku w wyniku testamentu albo jako spadkobierca ustawowy w wyniku darowizn uczynionych przez zmarłego spadkodawcę. Tego zaś nie wiemy. Zacznijmy zatem od kwestii bycia spadkobiercą. Aby mogła być Pani uznana za spadkobiercę, musi być Pani dzieckiem zmarłego. Z Pani opisu wynika, że matka podała imię ojca, ale skoro jej nazwisko widnieje w akcie urodzenia, zamiast jego nazwiska, to ojciec formalnie Pani nie uznał w USC. Proszę zwrócić uwagę na treść przepisy art. 61 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, który stanowi:

 

„1. Jeżeli nie stosuje się domniemania, że mąż matki dziecka jest ojcem dziecka, dane ojca zamieszcza się w akcie urodzenia w razie uznania ojcostwa albo sądowego ustalenia ojcostwa.

2. Jeżeli nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa, w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie, a w razie braku takiego wskazania w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego; jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe zamieszcza się nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka, z adnotacją o wpisaniu nazwiska matki i wybranego imienia jako danych ojca.”

 

Zatem najpierw musiałaby Pani ustalić ojcostwo, potem dopiero złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu.

 

Postępowanie i stwierdzenie nabycia spadku po ojcu

O stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 i nast. Kodeksu cywilnego; dalej „K.c.”) orzeka sąd po przeprowadzeniu postępowania unormowanego w art. 669 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Sąd wszczyna postępowanie na wniosek osoby mającej interes w stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 § 1 K.c.) lub na wniosek prokuratora (art. 7 K.p.c.). Uczestnikami postępowania powinny być osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (art. 669 K.p.c.).

 

We wniosku należy wskazać, po kim ma być stwierdzone nabycie spadku. Nie jest natomiast konieczne, żeby wskazywać, kto, na jakiej podstawie i w jakiej części spadek dziedziczy. Sąd bowiem nie jest związany granicami żądania i powinien stwierdzić nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy (art. 677 K.p.c.). Celowe jednak jest skonkretyzowanie we wniosku żądania, poprzez wskazanie spadkobierców i udziałów, w jakich im spadek przypadł.

 

Właściwy do rozpoznania wniosku jest sąd spadku, tj. sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie można ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (art. 628 K.p.c.). Od wniosku pobiera się wpis stały w kwocie 50 zł zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398).

 

Roszczenie dziecka pozamałżeńskiego z tytułu zachowku

Roszczenie z tytułu zachowku przysługuje osobie uprawnionej, jeżeli dziedziczyłaby z ustawy po danym spadkodawcy. Oznacza to konieczność odwołania się do konkretnych przepisów Kodeksu cywilnego w celu ustalenia kręgu spadkobierców ustawowych – art. 931-933 K.c. Zgodnie z art. 991 § 1 K.c.: „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.

 

Zgodnie z art. 931 § 1 K.c. – w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

 

Z doktryny prawa spadkowego: zauważyć należy, że w myśl art. 991 § 1 K.c. – do zachowku uprawnieni są m.in. zstępni, przy czym uprawnienie to przysługuje im tylko o tyle, o ile byliby oni powołani do spadku z ustawy. Zatem kto w danym przypadku jest uprawniony do zachowku, decyduje kolejność powołania określona w przepisach o dziedziczeniu ustawowym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl