Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służebność po śmierci jednego uprawnionego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 14.07.2018

W akcie notarialnym darowizny domu dokonanej przez oboje rodziców na rzecz ich syna jest zapis o ustanowieniu służebności osobistej na rzecz obojga rodziców. Syn na żądanie rodziców jest zobowiązany do zapewnienia prawa korzystania przez uprawnionych rodziców z dwóch pokoi z używalnością kuchni, łazienki i innych pomieszczeń wspólnych. Jedno z rodziców zmarło 5 lat temu; czy w takiej sytuacji pozostały przy życiu rodzic ma prawo korzystania z domu w takim samym zakresie, co wcześniej oboje rodziców, czy zakres służebności zmienił się i np. może on korzystać poza częściami wspólnymi mieszkania z jednego pokoju?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność po śmierci jednego uprawnionego

Fot. Fotolia

Ustanowienie służebności osobistej mieszkania w umowie  dotyczyło korzystania z dwóch pokoi z używalnością kuchni, łazienki i innych pomieszczeń wspólnych . Oznacza to, że małżonkowie – razem, jak i każdy z osobna – byli uprawnieni do korzystania ze wszystkich pomieszczeń wymienionych w akcie

 

Zasadniczo więc śmierć jednego z uprawnionych nie powoduje ograniczenia treści służebności co do pozostałego przy życiu małżonka (chyba że umowa notarialna określa inne warunki). Można co najwyżej sądownie żądać zmiany służebności, ale nie jest takie oczywiste, że sąd to uwzględni.

 

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 października 1991 r. (sygn. akt III CZP 109/91) stwierdził, że „właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zmiany treści służebności osobistej mieszkania jedynie w razie powstania ważnej potrzeby gospodarczej (art. 291 k.c. w zw. z art. 297 k.c.). Art. 291 k.c. stanowi, że jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej. Z kolei art. 297 k.c. nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów regulujących służebności gruntowe w odniesieniu do służebności osobistych”. Sąd Najwyższy podkreślił, że „z treści art. 291 k.c. wynika, iż ważna potrzeba gospodarcza, która uzasadniać może zmianę treści lub sposobu wykonywania służebności, ma powstać po stronie nieruchomości obciążonej, a więc tego elementu stosunku prawnego powstałego na skutek ustanowienia służebności, który jest niezmienny, to znaczy dotyczy obu rodzajów służebności, gruntowych i osobistych. Już ten fakt nie pozwala na uwzględnienie – przy ocenie wniosku właściciela nieruchomości obciążonej o zmianę treści lub sposobu wykonywania służebności osobistej – okoliczności leżących po stronie osoby uprawnionej, ani też nie uzasadnia brania pod uwagę okoliczności istniejących wprawdzie po stronie nieruchomości obciążonej, ale nie polegających na ważnej przyczynie gospodarczej. Jednakże ocena, czy żądana zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności nie przyniesie nadmiernego uszczerbku uprawnionemu jest aktualna dopiero wówczas, gdy powstała ważna przyczyna gospodarcza po stronie nieruchomości obciążonej, uzasadniająca taką zmianę”.

 

Sama śmierć nie powoduje ograniczenia służebności, ale może być podstawą do jej zmiany.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - dziewięć =

»Podobne materiały

Możliwość przywrócenia służebności mieszkania

Mój ojciec od wielu lat mieszka w domu jednorodzinnym, który był jego własnością i jest tam zameldowany. 10 lat temu sprzedał ten dom swojemu synowi, a na niego została ustanowiona służebność mieszkania do śmierci. Syn jednak popadł w długi, dom został zlicytowany – kupił go mój kuzyn. Ustanow

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »