.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ślub z obcokrajowcem na Cyprze – umiejscowienie aktu małżeństwa w polskim urzędzie stanu cywilnego

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 07.01.2011

Przed czterema laty ożeniłem się z cudzoziemką na Cyprze. Po powrocie do kraju poszedłem do USC, by ślub zarejestrować, ale powiedziano mi, że muszę mieć oryginał aktu urodzenia małżonki i jego oficjalne tłumaczenie. Kiedy o tym telefonicznie poinformowałem żonę, obiecała, że dośle ten dokument, ale tego nie zrobiła, a po kilku kolejnych rozmowach telefonicznych nasz kontakt się urwał. Jej telefon nie odpowiadał, zmieniła również adres zamieszkania. Wszystko wskazuje na to, że wyszła za mnie dla „papierka”.

Tak tę sprawę zostawiłem i poszła ona w zapomnienie, aż do momentu kiedy poznałem moją obecną partnerkę. Oboje bardzo chcielibyśmy się pobrać. Chciałbym więc wyplątać się z tego małżeństwa, ale jak? Od czego zacząć? Nie mam żadnego kontaktu z „żoną”. Czy można byłoby po prostu to małżeństwo unieważnić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby zdarzenie stanu cywilnego, które zaistniało za granicą, było również odnotowane w polskich urzędach, należy je tam zarejestrować. Zarejestrowanie takiego zdarzenia, wpisanie go do polskich ksiąg stanu cywilnego i wydanie polskiego dokumentu potwierdzającego jego zaistnienie jest nazywane transkrypcją albo umiejscowieniem zagranicznego aktu stanu cywilnego.

 

Umiejscowienia aktu małżeństwa można dokonać osobiście podczas pobytu w kraju. W tej sytuacji do właściwego urzędu stanu cywilnego w Polsce należy dostarczyć:

 

  • cypryjski odpis aktu małżeństwa poświadczony, zgodnie z Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 938 z dnia 24 czerwca 2005 r.), przez właściwe organy cypryjskie, tj. zawierający klauzulę „Apostille”, tłumaczenie cypryjskiego aktu stanu cywilnego, tłumaczenie to powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź też poświadczone przez konsula,
  • akty urodzenia obojga małżonków,
  • oświadczenia o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa przez małżonków i przez ich dzieci (podpisy muszą być poświadczone przez konsula lub kierownika urzędu stanu cywilnego).

 

W przypadku wystąpienia do kierownika urzędu stanu cywilnego drogą pocztową, do dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć wniosek do właściwego kierownika USC – podpis na takim wniosku musi być poświadczony przez konsula (wniosek dostępny w Ambasadzie RP w Nikozji).

 

Załączone do wniosku oryginały dokumentów nie podlegają zwrotowi. Ponadto, po przyjęciu wniosku urząd stanu cywilnego ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych z uwagi na procedurę umiejscowienia aktu w księgach stanu cywilnego. Po zarejestrowaniu zagranicznego dokumentu, urząd stanu cywilnego sporządza polskie odpisy aktu stanu cywilnego. Odpisy te są wydawane zainteresowanemu wraz z decyzją kierownika USC. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty, doręczenie ich następuje za pośrednictwem Ambasady.

 

Kilkukrotnie pomagałem w przeprowadzeniu procedury rozwodowej w podobnych do Pańskiej sytuacjach i możliwe, że uda się uniknąć dostarczenia aktu urodzenia małżonka, jeżeli cypryjski urząd odmówi jego wydania.

 

Cypryjski dokument stanu cywilnego można wydobyć osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich. W Nikozji urzędem zajmującym się wydawaniem dokumentów stanu cywilnego jest Nicosia District Office, 1458 Engomi, Nicosia, Cyprus, tel. 00357 22804281.

 

Dokumenty stanu cywilnego, jeżeli mają służyć do obrotu prawnego w Polsce – zgodnie ze wspomnianą Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – winny być poświadczone przez właściwe organy cypryjskie.

 

Jeżeli nie ma możliwości wystąpienia o dokumenty stanu cywilnego osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, wówczas można wystąpić z odpowiednim wnioskiem do urzędu zajmującego się wydawaniem wymienionych dokumentów, w którym należy zamieścić imię i nazwisko osoby, datę urodzenia oraz adres, na który dokument stanu cywilnego ma zostać przesłany. W przypadku aktu zgonu należy podać imię i nazwisko zmarłego, datę zgonu oraz adres, na który sporządzony akt zgonu ma zostać wysłany. Wyżej wymienione pismo sporządzone w języku angielskim lub greckim należy przesłać na następujący adres: Nicosia District Office, 1458 Engomi, Nicosia, Cyprus. Do koperty należy włożyć opłatę należną za wydanie dokumentu, tj. 0,85 EURO. Uzyskany w ten sposób dokument nie będzie jednak opatrzony klauzulą „Apostille”.

 

O wydobycie dokumentów stanu cywilnego opatrzonych klauzują „Apostille” można również wystąpić z wnioskiem do Konsula RP w Nikozji. Wówczas należy uiścić opłatę konsularną, opłaty należne urzędom cypryjskim za wydanie dokumentu 0,85 EURO, 3,50 EURO za poświadczenie przez właściwy organ cypryjski. Wymienione należności mogą być uregulowane gotówką (przesłane w kopercie na adres Ambasady) lub ewentualnie wpłacone na konto Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Nikozji:

 

Name of Beneficiary: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND

Address of Beneficiary: 12-14 Kennedy Ave., 1087 Nicosia; Cyprus

IBAN: CY71 0020 0110 0000 0002 0257 7000

SWIFT BIC: BCYPCY2N

Account number: 0110-02-025770-00

Account currency: EURO

Bank of Beneficiary: C/O Bank of Cyprus LTD, Branch: Code/Name: 0110 Nicosia/Main

 

Do wspomnianej kwoty dodatkowo należy dodać 1,71 EURO tytułem pokrycia kosztów przelewu bankowego (pobieraną przy przelewach zagranicznych przez bank cypryjski z rachunku bankowego Ambasady).

 

Odnosząc się do Pańskiego ostatniego pytania: o unieważnieniu małżeństwa nie ma mowy – nie ma ku temu podstaw prawnych. W celu uzyskaniu aktu urodzenia małżonki należy dokładnie przeprowadzić procedurę, którą opisałem – podałem niezbędne adresy i możliwości postępowania. Jeżeli nie uda się uzyskać odpowiedniego odpisu od urzędu cypryjskiego, pozostanie żądanie przeprowadzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego postępowania wyjaśniającego.

 

Zgodnie z art. 22 ustawy o aktach stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego jest obowiązany żądać dowodów potwierdzających prawdziwość danych zgłoszonych do wpisu do ksiąg stanu cywilnego. W razie uznania tych dowodów za niewystarczające – w celu ustalenia stanu faktycznego – przeprowadza się postępowanie wyjaśniające.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - V =

26.11.2019

A po grzyba w ogóle to robić? Skoro nie udało się zarejestrować ślubu, to z punktu widzenia polskiego prawa Pan nigdy nie był w związku małżeńskim bo Polska nic o nim nie wie. A więc jest on wolny i nie powinno być żadnych przeciwwskazań do "nowego małżeństwa". Tak na logikę.

https://www.kancelaria-actio.com/4-podstawowe-obowiazki-malzenskie/

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl