.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ślub i rozwód za granicą a legalizacja w Polsce

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 25.07.2014

Dwa lata temu wzięłam ślub z obywatelem Tunezji. Dokumenty załatwiłam przez ambasadę. Po roku wzięliśmy rozwód. Czy konieczne jest zalegalizowanie ślubu i rozwodu w polskim USC?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przystępując do udzielenia opinii w Pani sprawie, chciałbym na wstępie zauważyć, iż regulacje dotyczące m.in. rejestracji stanu cywilnego zawarte są w ustawie z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

Ustawodawca w art. 13 ustawy przewidział, iż „odtworzenia aktu stanu cywilnego, wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego lub zarejestrowania w nich urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły za granicą, dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej”.

 

Ponadto stosownie do art. 70 ustawy „urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego”.

 

Zgodnie zaś z art. 73 ust. 1 ustawy „akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu”.

 

Mając powyższe przepisy na uwadze, chciałbym zwrócić Pani uwagę na fragment uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2007 r. (sygn. akt III CSK 380/06), w którym Sąd uznał:

 

„Zgodnie z art. 4 Pr. a.s.c. akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych, zaś zgodnie z art. 1138 k.p.c. zagraniczne dokumenty urzędowe posiadają moc dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi. Oznacza to, że zagraniczne akty stanu cywilnego posiadają na terenie Polski moc dowodową taką samą, jak polskie akty stanu cywilnego. Moc dowodowa zagranicznych aktów stanu cywilnego nie zależy przy tym, wbrew odmiennemu stanowisku Sądu Okręgowego, od ich wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego (transkrypcji). Zgodnie bowiem z art. 73 ust. 1 Pr. a.s.c. akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może, lecz nie musi, być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego. Prawo polskie nie przewiduje zatem obowiązku transkrypcji aktów zagranicznych i nie uzależnia ich skuteczności ani mocy dowodowej na terenie Polski od transkrypcji, nadając im w art. 1138 k.p.c. moc dowodową taką samą, jak aktom polskim”.

 

Mając powyższe na uwadze, należy zauważyć, iż obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku rejestracji małżeństwa zawartego za granicą w polskich aktach stanu cywilnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »