Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 14.04.2011

Mam wiele długów w bankach, zapadł już wyrok sądowy, wyznaczono komornika. Dług spłacałem regularnie, ale kilka miesięcy temu straciłem pracę i jestem na zasiłku. Komornik napisał do wierzyciela o umorzenie postępowania. Co mi teraz grozi ze strony banków? Czy mogę być ścigany? Czy jeśli dostanę za jakiś czas gorzej płatne stanowisko, to znów zaczną się potrącenia z mojej pensji? A może takie długi się przedawniają?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego

Co oznacza dla dłużnika umorzenie egzekucji przez komornika?

Rozumiem, że wyrok, o którym Pan pisze, to nakaz zapłaty wydany przez sąd cywilny na podstawie wniosku wierzyciela – czyli prawdopodobnie banku.

Jeżeli tak, to umorzenie egzekucji przez komornika jest dla Pana bardzo korzystne, bo komornik nic z Pańskich dochodów nie weźmie. Komornik, wszczynając postępowanie na wniosek wierzyciela – orzeczenie sądu lub bankowy tytuł egzekucyjny – zapoznał się z Pańską sytuacją materialną i prawdopodobnie stwierdził, iż posiadane przez Pana dochody i majątek są niewystarczające na pokrycie zasądzonych długów. Jest to umorzenie z urzędu na podstawie art. 824 Kodeksu postępowania cywilnego (czyli komornik musiał umorzyć postępowanie), w przypadku stwierdzenia, że z egzekucji nie osiągnie się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

 

Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, czyli jeżeli coś komornik Panu już zabrał na poczet tej egzekucji, to powinien Panu zwrócić (art. 827 Kodeksu postępowania cywilnego).

Po ilu latach przedawnia się wierzytelność stwierdzona wyrokiem sądowym?

Postanowienie o umorzeniu egzekucji jako nieskutecznej może zaskarżyć wierzyciel. Jeżeli tego nie zrobi, postanowienie to się uprawomocni, i do momentu, gdy wierzyciel po raz kolejny nie złoży wniosku o wszczęcie egzekucji, nic z Pańskich dochodów nie będzie pobierane. Zgodnie z art. 124 Kodeksu cywilnego wierzytelność stwierdzona wyrokiem sądowym przedawnia się po 10 latach. Zgodnie z art. 123 termin przedawnienia jest przerwany przez każdą czynność przed organem powołanym do egzekwowania roszczeń – czyli termin został przerwany przez wszczęcie egzekucji komorniczej i przez czas prowadzenia egzekucji on nie biegnie. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu egzekucji od nowa biegnie 10-letni okres przedawnienia. Jeżeli w ciągu tego czasu wierzyciel ponownie nie skieruje wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji, to wtedy się ten Pański dług wraz z odsetkami przedawni. Do przedawnienia odsetek stosuje się przepisy dotyczące przedawnienia należności głównej.

 

Wierzyciele nie mogą na podstawie postanowienia komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego jako nieskutecznego wyciągać wobec Pana jakiś konsekwencji na gruncie karnym. Orzeczenie zobowiązujące Pana do zapłaty zostało wydane w postępowaniu cywilnym i stosowane są wobec niego przepisy prawa cywilnego, a nie karnego (żadnego listu gończego itp.).

Odsetki ustawowe od sumy zasądzonej

Po umorzeniu postępowania, jeżeli w orzeczeniu były zasądzone odsetki, to one rosną, ale nie takie, jakie były związane z danymi wierzytelnościami (np. odsetki od pożyczki czy kredytu), tylko odsetki ustawowe od sumy zasądzonej (to jest ok. 12% w skali roku).

 

„Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy” (art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego); czyli jeżeli Pańskie wynagrodzenie będzie w wysokości najniższej krajowej, to komornik nic z tej pensji nie może Panu zabrać (może jednak zabrać przy takiej pensji np. nagrody – także w postaci bonów towarowych – ich równoważnik w pieniądzu, premie, „13-tkę”, tzw. „dofinansowanie do wczasów po gruszą” i tym podobne dodatki do wynagrodzenia).

 

Podsumowując, umorzenie dotyczy tylko egzekucji (na dzień dzisiejszy), a nie samego długu, który nadal istnieje. Tylko od wierzyciela zależy, kiedy i czy złoży kolejny wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 0 =

24.04.2019

jaki jest okres na uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu?

Franco

04.10.2016

Praktyka dotycząca postępowań egzekucyjnych pokazuje , że po prawomocnym umorzeniu postępowania egzekucyjnego, komornik uchyla prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania i prowadzi je w dalszym ciągu. Z powyższego wynika , że teoria stosowania prawa - to jedno , a praktyka stosowana przez komornika - to drugie . Dysponuję materialnym dowodem na potwierdzenie tego faktu.

andrzej

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki