Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skutki przekroczenia limitu zwolnienia z VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 23.04.2012

W 2006 r. spółka przekroczyła kwotę limitu zwolnienia z podatku VAT. Nie zauważyłem tego (miałem problemy rodzinne) i do dnia dzisiejszego* wystawiano rachunki uproszczone, nie naliczając VAT-u. Urząd skarbowy wezwał właścicieli spółki; urzędnik doradził złożenie zaległych druków VAT-7. Grozi nam kara. Czy jest szansa na zmniejszenie lub całkowite darowanie nam zaległego VAT-u? Jak uniknąć kary? Czy w tym przypadku pomoże instytucja czynnego żalu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W 2006 roku art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług stanowił, iż „zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”.

 

Jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła ww. kwotę, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstał z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu winna podlegać nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

 

Utrata prawa do zwolnienia następuje z mocy prawa i nie da się tego uniknąć.

 

Jak podaje ust. 5 wyżej wymienionego art. 113:

 

„5. (…) Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

 

 1) sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz

 

 2) przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia”.

 

Można było w 2010 roku złożyć zgłoszenie rejestracyjne z datą utraty prawa do zwolnienia w roku 2006 oraz odliczyć podatek naliczony (związany np. z zakupami za 2006 rok) od dnia utraty prawa do zwolnienia. Niestety za 2006 rok nie można już tego uczynić, bowiem jak podaje art. 86 ust. 13, „jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego”.

 

Niemniej jednak można jeszcze dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego za rok 2007 i kolejne, co pozwoli zmniejszyć kwotę podatku VAT do zapłaty.

 

Ponadto składając zaległe deklaracje, można złożyć jednocześnie wniosek o umorzenie zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika (np. zdrowie, życie, minimum egzystencji itp.) – niestety organy podatkowe niezmiernie rzadko przychylają się do takich wniosków. O wiele bardziej prawdopodobne jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o rozłożenie płatności zaległości podatkowej na raty. Odsetki dzielą los należności głównej.

 

Odnośnie kary z Kodeksu karnego skarbowego – można spróbować złożyć tzw. czynny żal, bowiem nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

 

Niestety powyższe pozwala na uniknięcie kary tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.

 

Ponadto czynny żal, tj. ww. „zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

 

 1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

 

 2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony”.

 

W Pana przypadku czynny żal nie będzie – moim zdaniem – już skuteczny, jednakże i tak warto go złożyć, bowiem czasem organy podatkowe nawet w takich sytuacjach uznają czynny żal za skuteczny.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 15.09.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + dziesięć =

»Podobne materiały

Mały podatnik

Jestem tzw. małym podatnikiem rozliczającym się na zasadach ogólnych. Od zeszłego roku prowadzę działalność gospodarczą zwolnioną z VAT-u. Moje dochody nie przekraczają oczywiście limitu 150 000 zł. Dostałem propozycję najmu sal wykładowych (moja własność). Czy to wpłynie na zakres mojego zwoln

 

Import maszyn rolniczych

Zajmuję się handlem używanymi ciągnikami rolniczymi głównie na terenie Polski, ale chcę zacząć sprowadzać maszyny rolnicze z zagranicy. Jak jest z VAT-em, np. kiedy kupuję ciągnik rolniczy w Niemczech, Francji, na Litwie i dany ciągnik jest z VAT-em – to jak kupię go po cenie netto (cena expor

 

Czy komornik może wystawić fakturę VAT?

Nabyłem nieruchomość gruntową zabudowaną w drodze licytacji komorniczej. Czekam teraz na prawomocne postanowienie sądu o przesądzeniu własności. Dłużnik, który został zlicytowany, przed licytacją złożył oświadczenie u komornika, iż jest czynnym płatnikiem podatku VAT, ponadto ja w imieniu podatnika

 

Prowadzenie kilometrówki przy wynajmie samochodów i zgłoszenie do US

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (podatek liniowy). Głównym przedmiotem działalności są usługi budowlane oraz wynajem sprzętu budowlanego i samochodów. Kupiłam poprzez leasing finansowy samochód osobowy. Będzie służył do prowadzenia działalności oraz będzie wynajmowany. Czy mam prawo do

 

Zakup domu w Hiszpanii pod wynajem a zwrot VAT

Zamierzam kupić dom pod wynajem w Hiszpanii od dewelopera hiszpańskiego z rynku pierwotnego. Chcę to nabyć na potrzeby mojej polskiej działalności gospodarczej. Czy i jak mogę odzyskać VAT od zakupu domu w Hiszpanii? Jak później będą wyglądały moje rozliczenia wynajmu?

 

Odliczenie podatku VAT przez spółkę

Wraz z mamą zakupiliśmy działkę, która jest mieszkalno-handlowo-usługowa. Planujemy założyć spółkę, do której wniesiemy nieruchomość i na niej będziemy budować budynek o takim przeznaczeniu, na jakie wskazuje określenie działki. Czy od materiałów i prac budowlanych będziemy mogli odliczyć podatek VA

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »