Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skutki orzeczenia separacji w sferze majątkowej

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 04.12.2007

Artykuł omawia skutki orzeczenia separacji w sferze majątkowej i możliwości podziału majątku wspólnego.

Łukasz Obrał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Orzeczenie separacji, prócz innych skutków, niesie ze sobą niezwykle istotną zmianę stosunków w sferze majątkowej małżonków.

 

Stosownie do art. 54 § 1 Kodeksu rodzinnego orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej z mocy prawa. Sąd nie wydaje w tym względzie żadnego odrębnego orzeczenia. Rozdzielność majątkowa powstaje nie z chwilą wydania orzeczenia o separacji, ale z chwilą jego uprawomocnienia się. Sąd w postępowaniu o separację nie ma możliwości orzeczenia rozdzielności majątkowej z mocą wsteczną, co jest możliwe w przypadku postępowania o orzeczenie rozdzielności majątkowej wszczętego na podstawie art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego.

 

Wskutek powstania rozdzielności majątkowej ze względu na orzeczenie separacji dotychczasowa wspólność majątkowa ulega przekształceniu we wspólność podobną do wspólności majątku spadkowego. Wynika to wprost z art. 46 Kodeksu rodzinnego, zgodnie z którym – w sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających – od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do jego podziału, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku (art. 1035-1036, a także 197-221 Kodeksu cywilnego).

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Wspólność majątku po powstaniu rozdzielności majątkowej obejmuje wyłącznie aktywa. Nie obejmuje zaś długów, które obciążają majątek wspólny małżonków.

 

Udział każdego z małżonków w majątku wspólnym wynosi połowę, co wynika z art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego. Jednak z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w jakim każdy z nich przyczynił się do jego powstania (art. 43 § 2 Kodeksu rodzinnego).

 

Do zarządu majątkiem wspólnym po orzeczeniu separacji i powstaniu rozdzielności majątkowej stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zarządu majątkiem spadkowym.

 

Do rozporządzenia przedmiotem majątkowym, który wchodził w skład majątku wspólnego małżeńskiego, a także do dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem wspólnym konieczna jest zgoda obojga małżonków. W wypadku braku porozumienia pomiędzy nimi, każdy z małżonków może zwrócić się do sądu o wydanie zgody na rozporządzenie przedmiotem majątkowym lub na dokonanie innej czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem wspólnym.

 

Do rozporządzenia przez jednego z małżonków udziałem w konkretnym przedmiocie należącym do majątku, który był objęty wspólnością małżeńską, niezbędna jest zgoda drugiego z nich, co wynika z art. 1036 Kodeksu cywilnego. W braku zgody drugiego z małżonków takie rozporządzenie jest bezskuteczne, o ile narusza uprawnienia przysługujące małżonkowi, wynikające z przepisów o podziale majątku wspólnego. Ta zasada dotyczy nie tylko zbycia udziału w majątku wspólnym, ale także obciążenia tego udziału.

 

Po powstaniu rozdzielności majątkowej każdy z małżonków może dochodzić w swoim imieniu i na swoją rzecz części wierzytelności stanowiącej składnik majątku, który był objęty wspólnością majątkową małżeńską. Małżonek może dochodzić części wierzytelności odpowiadającej wielkości jego udziału w majątku wspólnym i tylko wtedy, jeżeli należne świadczenie jest podzielne. Jeżeli świadczenie jest niepodzielne, to małżonkowie mogą dochodzić go wspólnie lub jedno z nich, jeżeli dochodzenie tej wierzytelności stanowi czynność zachowawczą.

 

Po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej w wyniku orzeczenia separacji małżonkowie nadal odpowiadają za dług, który obciążał ich solidarnie w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

Jeżeli w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej została ustanowiona hipoteka na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego w celu zabezpieczenia wierzytelności, której dłużnikiem jest tylko jedno z małżonków to hipoteka ta nadal pozostaje w mocy.

 

Do podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej stosuje się przepisy o dziale spadku. Podział majątku może nastąpić na mocy umowy pomiędzy małżonkami będącymi w separacji lub na mocy orzeczenia sądu.

 

Stosownie do art. 58 § 3 i art. 613 § 1 w zw. z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego podziału majątku wspólnego może dokonać sąd w postępowaniu o separację, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce jest tak, że sąd dokona podziału majątku wspólnego w postępowaniu o separację, jeżeli małżonkowie przedstawią zgodny projekt podziału. Jeżeli nie ma zgody co do podziału tego majątku, sąd z pewnością odmówi dokonania tego podziału w postępowaniu o separację – zazwyczaj podział majątku w braku zgody powoduje konieczność przeprowadzenia czasochłonnego postępowania dowodowego, co wpływa na zwłokę w postępowaniu o separację.Stan prawny obowiązujący na dzień 04.12.2007

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus pięć =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »