Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skutki niezgłoszenia darowizny do opodatkowania

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 09.09.2009

Autor omawia skutki niezgłoszenia darowizny do opodatkowania, w tym konsekwencje karne.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 

  1. dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności oraz
  7. nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
  8. nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

 

Zdarza się, iż celowo, bądź z niewiedzy podatnicy nie zgłaszają nabycia podlegającego opodatkowaniu. Jakie grożą im za to konsekwencje?

 

Ustawodawca postanowił, iż nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

 

Należy również pamiętać, iż zgodnie z art. 54 § ust 1. ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765) podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

 

W przypadku gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca niezgłoszenia podlegającej zgłoszeniu i opodatkowaniu darowizny podlegać będzie karze grzywny do 720 stawek dziennych, gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu – sprawcy grozi grzywna za wykroczenie skarbowe.

 

Ustawodawca sukcesywnie realizuje politykę liberalizacji obowiązków podatników na gruncie podatku od spadków i darowizn, jednakże niezgłoszenie darowizny do opodatkowania stanowi ciągle duże zagrożenia dla podatnika.


Stan prawny obowiązujący na dzień 09.09.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 2 =

 

»Podobne materiały

Zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej istniejącej w podatku od spadków i darowizn

Autor omawia zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej istniejącej w podatku od spadków i darowizn.

 

Opieka nad spadkodawcą jako warunek skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn

Autor omawia instytucję umowy o opiekę nad spadkodawcą, jako warunek zastosowania tzw. ulgi mieszkaniowej dla nabywców zaliczanych do III grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn.

 

Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn

Autor omawia zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku od spadków i darowizn.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »