Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skutki naruszenia zakazu konkurencji wobec spółki

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 03.10.2016

Naruszenie zakazu konkurencji wobec spółki akcyjnej skutkuje przede wszystkim odpowiedzialnością odszkodowawczą. Członek zarządu, który zakaz naruszył, może ponosić ponadto odpowiedzialność dyscyplinarną.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych1 („K.s.h.”) członek zarządu spółki akcyjnej nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Na mocy art. 390 § 3 K.s.h. zakaz ten dotyczy również członków rady nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru na zarządem.

Ponadto zakaz konkurencji wobec spółki może wynikać z odrębnej umowy zawartej z członkiem zarządu, czy to w ramach stosunku pracy, czy w związku z inną umową cywilnoprawną (np. umową-zleceniem).

Na gruncie prawa pracy kwestię zakazu konkurencji reguluje art. 101(1) oraz art. 101(2) Kodeksu pracy2 (K.p.). Zgodnie z tymi przepisami w zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Zakaz konkurencji może obowiązywać również po ustaniu stosunku pracy w przypadku, gdy pracodawca i pracownik mają dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinien być uregulowany okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy.

W przypadku stosunku prawnego łączącego członka zarządu ze spółką, wynikającego z umowy zawartej na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego3 (K.c.), brak jest wprost wyrażonej podstawy prawnej dla ustanowienia zakazu konkurencji. Jednak zgodnie ze stanowiskiem podniesionym w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2003 r.4 – zawarcie w takim przypadku dodatkowej umowy o zakazie konkurencji jest możliwe, gdyż jest zgodne z zasadą swobody umów, określoną w art. 353(1) K.c., zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jeżeli zakaz konkurencji ma rozciągać się na okres po zakończeniu umowy głównej, członkowi zarządu powinno być wypłacane odpowiednie odszkodowanie. W przeciwnym wypadku naruszałoby to zasadę ekwiwalentności świadczeń, a co za tym idzie, byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Skutki naruszenia zakazu konkurencji wobec spółki mogą być dotkliwe dla osoby, która zakaz złamała. Będzie tak niezależnie od tego, czy mówimy o zakazie wynikającym z prawa handlowego, czy z prawa pracy. Członek zarządu może ponieść sankcje dyscyplinarne, jednak przede wszystkim podlega on odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce spowodowaną naruszeniem zakazu.

Zgodnie z art. 101(1) § 2 K.p. pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody. W przypadku umów cywilnoprawnych innych niż umowa o pracę, skutkiem naruszenia zakazu konkurencji wobec spółki może być żądanie odszkodowania na podstawie art. 471 K.c. W umowach o zakazie konkurencji możliwe jest też ustanowienie kary umownej za naruszenie zakazu.

Natomiast w przypadku zakazu konkurencji wynikającego z prawa handlowego podstawą żądań odszkodowawczych, będących skutkiem naruszenia zakazu konkurencji wobec spółki, będzie art. 483 § 1 K.s.h., zgodnie z którym członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy.  _____________________________
1
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)
2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.)
3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.)

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

4 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2003 r. (sygn. akt III CKN 579/01) Stan prawny obowiązujący na dzień 03.10.2016

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 6 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Kontrakt menedżerski w spółce z o.o.

Kontrakt menedżerski, nazywany również umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, jest często spotykaną formą zatrudnienia kadry zarządzającej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie jest to umowa wprost uregulowana w przepisach prawa, zawiera jednak przede wszystkim ele
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »