.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skrzywdzona przez byłego męża

Autor: Lech Stawicki • Opublikowane: 06.02.2012

Jestem po rozwodzie, o który starał się mój mąż. Niedawno dowiedziałam się, że wspólnym znajomym mówi o mnie same kłamstwa – że go zdradzałam itp. Kłamie, że nasza córka nie pochodzi z małżeństwa. Czuję się skrzywdzona i poniżona. Chcemy razem z córką w sądzie domagać się zadośćuczynienia za te oszczerstwa. Jak złożyć wniosek i jakie mam szanse na jego rozpatrzenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisane przez Panią czyny podlegają trybowi ścigania z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że jedynie od woli pokrzywdzonego i od jego inicjatywy będzie zależało wszczęcie postępowania, gdyż jedynie on może wnieść akt oskarżenia. U podstaw odnośnych regulacji prawnokarnych leży art. 47 Konstytucji RP, zgodnie z którym „każdy ma prawo do ochrony czci i dobrego imienia”, oraz art. 41 Konstytucji gwarantujący każdemu nietykalność osobistą. Dotyczy to nie tylko jednostek, ale także grup osób, instytucji, osób prawnych itd. Jak bowiem stanowi art. 212 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.), „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku”.

 

Wyższa sankcja (grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2) spotka natomiast sprawcę, który przestępstwo tego rodzaju popełnił za pomocą środków masowego komunikowania (art. 212 § 2 K.k.).

 

Sprawcą najczęściej jest pojedynczy człowiek, ale możliwe też jest popełnienie tego przestępstwa w warunkach współdziałania różnych sprawców.

 

Pomówienie może być dokonane publicznie lub niepublicznie, a o jego przestępności decyduje wynikająca z niego możliwość poniżenia pomówionego w opinii publicznej lub narażenie go na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu lub działalności. Z takiej konsekwencji pomówienia musi sobie zdawać sprawę ten, kto dopuszcza się czynu, gdyż przestępstwo to można popełnić tylko umyślnie. Z kolei gdy w wyniku postępowania karnego o pomówienie zapadnie wyrok skazujący sprawcę, „na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości” (art. 215 K.k.).

 

Pomówienie może wystąpić w zbiegu z określonym w art. 216 K.k. przestępstwem zniewagi, jeżeli ten sam czyn wyczerpuje znamiona pomówienia z art. 212 K.k. oraz przestępstwa znieważenia z art. 216 K.k. Znieważenie polega na ubliżeniu komuś lub na obraźliwym zachowaniu się wobec pokrzywdzonego, a także lżeniu go, nawet w jego nieobecności, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do niego dotarła (art. 216 § 1 K.k.). Ściganie tego przestępstwa, podobnie jak w przypadku pomówienia, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że prokurator uzna za celowe ze względu na interes społeczny ściganie go z urzędu.

 

W takim przypadku pokrzywdzony może się do niego przyłączyć w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego (prowokacja) albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną (retorsja), sąd może odstąpić od wymierzenia kary (§ 3). Zachowaniem wyzywającym nie będzie jednak np. zwrócenie sprawcy uwagi, gdyż nie jest to zachowanie niewłaściwe. W przypadku skazania za to przestępstwo możliwe jest również orzeczenie przez sąd nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

 

Mając na uwadze powyższe rozważania natury ogólnej oraz przedstawiony przez Panią stan faktyczny, wskazać należy, że w zaistniałej sytuacji Pani i Pani córka powinniście złożyć do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko Pani byłemu mężowi.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.) prywatny akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie. W prywatnym akcie oskarżenia wystarczy podać imię i nazwisko osoby, którą Pani i Pani córka zamierzacie oskarżyć. Jeżeli znają Panie adres zamieszkania, to również należy go podać. Można również wskazać adres, który Panie uważają za właściwy, ze wskazaniem, że sprawca przestępstwa prawdopodobnie tam przebywa.

 

Zgodnie z przepisem art. 621 K.p.k. oskarżyciel prywatny składa przy akcie dowód wpłacenia do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków, która wynosi 300 zł. W uzasadnionych wypadkach, jeżeli Pani i Pani córka nie pracuje, uczy się, nie osiąga dochodów lub jej dochody są niskie, można wraz z aktem oskarżenia złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych na podstawie art. 623 K.p.k., uzasadniając tenże wniosek.

 

Zgodnie z art. 48 Kodeksu karnego sąd może orzec nawiązkę w wysokości do 100 000 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl