.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 03.12.2013

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony 21 października 2013 r. Obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca podpisał dokument z dopiskiem o treści: „W uzasadnionym wypadku okres wypowiedzenia może zostać skrócony na wniosek pracownika bez roszczeń żadnej ze stron”. Chcę skrócić okres wypowiedzenia. Czy podpisanie przez pracodawcę takiego dokumentu umożliwia mi to? Jeśli nie, to co należy zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.): „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

 

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

 

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

 

Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

 

Art. 36 § 6 przewiduje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia już po złożeniu oświadczenia woli o wypowiedzeniu. Zależy to od woli stron, które decydują też o terminie rozwiązania umowy. Skrócenie okresu wypowiedzenia nie zmienia sposobu rozwiązania umowy o pracę, a zwłaszcza nie zamienia wypowiedzenia w porozumienie stron.

 

Ustawodawca dopuszcza możliwość ustalenia przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy. Użycie sformułowania: „po dokonaniu wypowiedzenia” wskazuje, że z taką propozycją wystąpić może każda ze stron dopiero po złożeniu oświadczenia woli w kwestii wypowiedzenia umowy o pracę. Równocześnie złożenie tej propozycji z wypowiedzeniem umowy o pracę jest dopuszczalne. Za bezprawne natomiast należy uznać zgłoszenie tej propozycji przed dokonaniem wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Ustalenie przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę ma ten skutek, że umowa rozwiązuje się w dniu, który strony przyjęły w drodze czynności prawnej. Do upływu ustawowego terminu rozwiązania umowy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, a okres ten wlicza się do jego stażu pracy.

 

Ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania nie zmienia trybu ustania stosunku pracy. Oznacza to, że mimo ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania (do czego wymagana jest zgoda obu stron) stosunek pracy ulega rozwiązaniu wskutek wypowiedzenia przez jedną ze stron, a nie w drodze porozumienia.

 

Wobec powyższego należy podkreślić, że obowiązuje Pana miesięczny okres wypowiedzenia, który w Pana wypadku zakończy bieg 30 listopada 2013 r. (miesiąc wypowiedzenia liczony jest w tym przypadku nie od dnia złożenia wypowiedzenia, ale od 1 listopada).

 

Jeśli chciałby Pan skrócić okres wypowiedzenia już po jego złożeniu, musi Pan zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o skrócenie okresu wypowiedzenia i uzyskać jego zgodę. Bez zgody pracodawcy umowa rozwiąże się dopiero 30 listopada 2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »