.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Skrócenie kadencji dyrektora szkoły

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 17.01.2017

W poprzednim roku wygrałam konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Dostałam powołanie na rok. W tym roku wygrałam kolejny raz konkurs i znowu zostałam powołana na rok. W tym roku uzasadniono skrócenie kadencji, gdyż słabo wypadła kontrola przeprowadzona przez organ prowadzący (dzień po wygranym konkursie). Czy jeśli wyniki kontroli według mnie nie wpływają na złe funkcjonowanie szkoły pod względem finansowym, pedagogicznym, organizacyjnym, to mogą być podstawą skrócenia kadencji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 36a ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.

 

Określenie „w uzasadnionych przypadkach” jest sformułowaniem niedookreślonym, dającym organowi prowadzącemu znaczną swobodę. Dlatego tez organ prowadzący, powierzając dyrektorowi stanowisko na krócej niż 5 lat, powinien przedstawić konkretne okoliczności (przesłanki) przemawiające za powierzeniem stanowiska na krótszy czas.

 

W orzecznictwie zwraca się uwagę na konieczność starannego uzasadnienia decyzji organu prowadzącego. Uzasadnienie to musi być czytelne i wyczerpujące, tak aby pełniło funkcję informacyjną wobec kandydata wyłonionego w drodze konkursu oraz umożliwiało kontrolę zasadności takiego działania przez organ nadzoru i sąd.

 

Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II SA/Rz 62/12) orzekł, że powierzenie stanowiska dyrektora szkoły w trybie art. 36 ust. 1 w związku z art. 36a ust. 13 jest sprawą z zakresu administracji publicznej, co daje podstawę do uznania właściwości sądu administracyjnego do kontroli tego typu uchwał.

 

Tak wiec jeśli Pani nie zgadza się z argumentem organu prowadzącego, może Pani w pierwszej kolejności w terminie 14 dni wezwać organ prowadzący do usunięcia naruszenia prawa, a jeśli organ tego nie uczyni – wnieść sprawę do sądu administracyjnego.

 

Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. Dodatkowo może Pani także wystąpić do wojewody o podjęcie działań nadzorczych nad przedmiotową uchwałą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl