.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Skorzystanie z prawa pierwokupu przez osobę nieuprawnioną

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 16.11.2017

Przed laty do aktu notarialnego zakupu nieruchomości stanęła osoba nieuprawniona – nie przysługiwało jej prawo pierwokupu, mimo to akt został podpisany. Sprawa wyszła na jaw dopiero teraz. Co w tej sytuacji zrobić? Czy przy unieważnianiu aktu nie naruszy się interesów drugiego współwłaściciela?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skorzystanie z prawa pierwokupu przez osobę nieuprawnioną

Fot. Fotolia

Nie wskazała Pani, o jaką nieruchomość chodzi, więc mogę tę kwestię wyjaśnić tylko ogólnie. Niekoniecznie nabycie gruntu przez osobę nieuprawnioną oznacza nieważności umowy sprzedaży.

 

Przede wszystkim zgodnie z treścią art. 599 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

„§ 1. Jeżeli zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu sprzedał rzecz osobie trzeciej bezwarunkowo albo jeżeli nie zawiadomił uprawnionego o sprzedaży lub podał mu do wiadomości istotne postanowienia umowy sprzedaży niezgodnie z rzeczywistością, ponosi on odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.

§ 2. Jednakże jeżeli prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego, współwłaścicielowi albo dzierżawcy, sprzedaż dokonana bezwarunkowo jest nieważna.”

 

Zatem jak widać, umowa zawarta z pominięciem osoby uprawnionej z tytułu pierwokupu nie jest nieważna, o ile uprawnionym tym nie jest jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, a wydaje mi się, że skoro pisze Pani o osobach, to ma Pani na myśli właśnie osoby fizyczne, a nie wymienione w tym przepisie osoby prawne. W przypadku osób fizycznych zatem uprawnionym musiałby być współwłaściciel lub dzierżawca. W takim przypadku rzeczywiście można by mówić o nieważności umowy.

 

W innych przypadkach umowa jest co do zasady ważna, a pominiętemu uprawnionemu przysługuje po prostu roszczenie odszkodowawcze względem sprzedającego.

 

Aczkolwiek zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 19.11.1968 r., sygn. akt III CZP 100/68, w razie oświadczenia przez uprawnionego gotowości do wykonania przysługującego mu prawa pierwokupu nieruchomości i dokonanej następnie przez zobowiązanego z tytułu prawa pierwokupu bezwarunkowej sprzedaży tej nieruchomości osobie trzeciej przysługuje uprawnionemu, obok roszczenia z art. 599 K.c., również roszczenie z art. 59 K.c. Przepis ten mówi, że w razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po upływie roku od jej zawarcia.

 

Wspomina Pani, że sprzedaż miała miejsce przed laty, więc de facto nie ma zagrożenia, że uprawniony z tytułu pierwokupu wystąpi z takim powództwem.

 

Jeśli jest to nieruchomość rolna, to przytoczę też dodatkowo uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2006 r., sygn. akt III CZP 121/06, która mówi, że również naruszenie pierwszeństwa przewidzianego w art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.) przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości rolnej nie powoduje jej nieważności.

 

Z racji tego, że wspomina Pani o współwłaścicielu, rozumiem, że doszło do sprzedaży udziału w nieruchomości, a nie całej nieruchomości, a więc te opisane wyżej zasady będą miały odniesienie tylko do tego zbytego udziału, a nie do całej nieruchomości.

 

Nie do końca rozumiem, co ma Pani na myśli, pytając, czy unieważnianie umowy nie naruszy interesów drugiego współwłaściciela. Generalnie jeśli drugi ze współwłaścicieli nie zbył nieruchomości także z naruszeniem prawa pierwokupu swoje udziału, to ewentualne unieważnienie umowy nie będzie miało wpływu na jego prawo własności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl