.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skorygowanie deklaracji

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 26.04.2013

Czy jest możliwa korekta błędnie wypełnionego PIT-7 po otrzymaniu sporządzonej na jego podstawie decyzji? W deklaracji podałem błędnie rozmiar produkcji. Zorientowałem się dopiero po otrzymaniu decyzji. Czy mogę jeszcze skorygować deklarację?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak podaje art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa:

 

„Art. 81. § 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

(…)

§ 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty”.

 

Natomiast według art. 81b wspomnianej ustawy:

 

„Art. 81b. § 1. Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 

1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;

2) przysługuje nadal po zakończeniu:

 

a) kontroli podatkowej,

b) postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

 

§ 2. Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych”.

 

Uprawnienie do skorygowania deklaracji, określone w art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa, ulega zawieszeniu również na czas trwania postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS w zakresie objętym tym postępowaniem.

 

Reasumując, nie ma przeszkód, by skorygował Pan złożoną deklarację (deklaracja to PIT-6, PIT-7 to decyzja); w PIT-6 należy zaznaczyć kwadrat „korekta deklaracji”. Proszę pamiętać, że aby korekta była skuteczna, konieczne jest złożenie deklaracji korygującej, tj. właśnie PIT-6 oznaczonej jako korekta, wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

 

Organ podatkowy, w teorii, może skorzystać z kilku trybów przewidzianych Ordynacją podatkową, aczkolwiek prawdopodobnie na mocy art. 254 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zmieni wydaną decyzję (czyli PIT-7). Przywołany przepis stanowi:

 

„Art. 254. § 1. Decyzja ostateczna, ustalająca lub określająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres, może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dniu wydania decyzji”.

 

Uważam, że właśnie z taką sytuacją mamy tu do czynienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl