.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Składki na ZUS w okresie urlopu macierzyńskiego a działalność gospodarcza

Autor: Irena Sawa

Od 2002 r. prowadzę działalność gospodarczą i jednocześnie pracuję na etat w innej firmie. Z tytułu prowadzenia działalności odprowadzam tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dwukrotnie przebywałam na urlopie macierzyńskim, nie opłacałam wtedy składek na ubezpieczenie społeczne – a chyba powinnam. Dostałam jakieś pismo z ZUS-u, ale je zignorowałam. Obecnie dostałam nakaz złożenia korekt oświadczenia. Czy mogę odwołać się od tego nakazu i starać się o umorzenie długu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) – art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 9 ust. 6 – stwierdzić należy, że osoby, które w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub urlopu macierzyńskiego pozostają w stosunku pracy i równocześnie prowadzą pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia tej działalności (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.02.2010 r., sygn. I UK 240/09).

 

Sprawę powyższą rozstrzyga również uchwała składu Sądu Najwyższego z dnia 23.05.2006 r. (sygn. akt III UZP 2/06).

 

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż osoby takie muszą odprowadzać do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne na takich samych zasadach jak inne osoby prowadzące działalność gospodarczą, tj. obowiązkowo opłacają składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, natomiast dobrowolnie na swój wniosek składki na ubezpieczenie chorobowe oraz na podstawie odrębnych przepisów składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, że osoba pozostająca w stosunku pracy i przebywająca na urlopie macierzyńskim, która równocześnie prowadzi działalność gospodarczą, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom w okresie macierzyńskiego – z tytułu art. 6 ust.1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Sugeruję niezwłocznie zgłosić się do ZUS-u, by złożyć dokumenty niezbędne do dokonania korekty danych (deklaracji).

 

Ponadto proponuje złożyć wniosek o umorzenie należności składkowych, względnie uruchomienie układu ratalnego.

 

Decyzja o umorzeniu należności składkowych należy w dalszym ciągu wyłącznie do decyzji dyrektora ZUS.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Irena Sawa

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filia w Rzeszowie. Ukończyła aplikację administracyjną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle. Zdała egzamin referendarski w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Była ponadto aplikantką sądową Sądu Okręgowego w Krośnie. Obecnie jest doktorantką Uniwersytetu Rzeszowskiego, przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Długoletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obecnie przez okres ponad dziesięciu lat związana zawodowo z administracją samorządową. Była wykładowcą prawa spadkowego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sanoku. Prowadziła zajęcia z zakresu prawa oświatowego dla kandydatów na dyrektorów szkół w ramach kursu „Zarządzanie oświatą”.

 

Interesuje się i udziela porad z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego, prawa administracyjnego oraz prawa oświatowego.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, w tym glosy w specjalistycznych czasopismach prawniczych i ochrony pracy, w szczególności: „Lus et Administratio, Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis”, „Polityka Społeczna”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, „Przyjaciel przy pracy”, „Monitor Prawa Pracy”.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl