.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Składki ZUS za zatrudnienie żony emerytki wspólnika

Jestem wspólnikiem w spółce cywilnej. Jakie zapłacę składki za żonę w ZUS, gdy zatrudnię ją na 1/2 etatu? Żona jest emerytką.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Składki ZUS za zatrudnienie żony emerytki wspólnika

Fot. Fotolia

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za osobę współpracującą (art. 8 ust. 1, 2 i 11), należy uznać współmałżonka osoby prowadzącej działalność gospodarczą, choćby pozostawała w stosunku pracy. Za osobę współpracującą nie może być traktowany pracownik, który wprawdzie spełnia powyższe kryteria, ale który zawarł z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Żona powinna być traktowana jako osoba współpracująca – zgodnie z powyższym. Jeśli jednak pracodawcą ma być spółka cywilna, choć nie posiada osobowości prawnej, to zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, jeżeli zatrudnia pracowników (por. wyrok Sądu Najwyższego z 18 marca 2014 r., sygn. akt II UK 449/13).

 

W tym wypadku żona będzie traktowana jako pracownik. Jeśli będzie zawarta umowa o pracę, to podstawą wymiaru składek będzie podstawa przewidziana dla pracowników, stosownie do art. 18 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy ubezpieczeniowej, czyli przychód z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

 

Vide interpretacja ZUS z 31 stycznia 2013 r. (WPI/200000/451/88/2013).

 

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych obejmuje obowiązkiem ubezpieczeniowym każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, także emeryta czy rencistę. Należy więc opłacać wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne (tj. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), jak i na ubezpieczenie zdrowotne. Ich podstawa wymiaru zależy od umówionego i wypłaconego wynagrodzenia.

 

Minimalna kwota wynagrodzenia to 1000 zł brutto. Koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł. Kwota wolna od podatku: 46,33 zł.

 

Składki finansowane przez pracodawcę:

 

 • składka emerytalna: 1000 zł x 9,76% = 97,60 zł
 • składka rentowa: 1000 zł x 6,50% = 65,00 zł
 • składka wypadkowa: 1000 zł x 1,80% = 18,00 zł
 • składka na FGŚP: 1000 zł x 0,10% = 1,00 zł.

 

Suma składek finansowanych przez pracodawcę: 181,60 zł.

 

Składki finansowane przez pracownika:

 

 • składka emerytalna: 1000,00 zł  x 9,76% = 97,60 zł
 • składka rentowa: 1000,00 zł x 1,5% = 15,00 zł
 • składka chorobowa: 1000,00 zł  x  2,45% =24,50 zł
 • składka zdrowotna: 862,90 zł  x 9% = 77,66 zł.

 

Suma składek finansowanych przez pracownika: 214,76 .

 

1000,00 zł – 137,10 zł = 862,90 zł podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

862,90 zł  x 9% = 77,66 zł

763,24 zł netto do wypłaty

 

Całkowity koszt zatrudnienia:

 

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 763,24 zł
 • podatek dochodowy: 22 zł
 • składki ZUS finansowane przez pracownika: 214,76 zł
 • składki ZUS finansowane przez pracodawcę: 181,60 zł

 

763,24 zł + 22zł + 214,76zł + 181,60zł = 1181,60 zł

 

Problematycznym będzie odliczenie kosztów od strony podatkowej. Bowiem w rozumieniu przepisów o wynagrodzenie za pracę małżonka jednego ze wspólników zatrudnionego przez spółkę na umowę o pracę nie stanowi kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast będzie kosztem uzyskania przychodów w stosunku do pozostałych wspólników w takim procencie, w jakim pozostaje ich udział w spółce.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dwa minus II =
.

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl