Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki rencisty prowadzącego działalność gospodarczą

Autor: Piotr Brożyński • Opublikowane: 24.08.2017

Od 2002 rencista (obecnie 65 lat) prowadził działalność gospodarczą, płacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dowiedział się, że od 2008 r. powinien płacić również składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Czy to prawda, co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. Oznacza to, że rencista prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek opłacać również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, aż do czasu ustalenia prawa do emerytury.

 

Wskazany wyżej przepis dotyczy jednak wyłącznie sytuacji, gdy dana osoba ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, a więc renty z systemu powszechnego (i jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą). Przepisem tym nie zostały objęte natomiast osoby otrzymujące renty na innej podstawie, w tym na podstawie przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, renty rolnicze, renty socjalne i renty rodzinne (co zostało potwierdzone również m. in. w wyroku z dnia 11 września 2013 roku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, sygn. akt III Aua 251/13).

 

W związku z powyższym to, czy podlega Pan ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, zależy od tego, jaką rentę Pan otrzymuje.

 

Wskazany wyżej przepis przewidujący obowiązek opłacania składek emerytalnych i rentowych również przez rencistów, wszedł w życie 1 stycznia 2008 roku. Jednak zgodnie z przepisem art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł od Pana wymagać zapłacenia jedynie składek za okres 5 lat wstecz, wraz z odsetkami za zwłokę.

 

Należy również wskazać, że zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają również ubezpieczeniu wypadkowemu.

 

Ustawa o systemie społecznym przewiduje również możliwość odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenia należności na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie lub rozłożenie na raty może nastąpić ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie. Odroczenie lub rozłożenie na raty może nastąpić na wniosek dłużnika. Uwzględnienie wniosku jest jednak uznaniowe – zależy od uznania ZUS-u, który nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + 4 =

»Podobne materiały

Oryginalne dokumenty

Składałem dzisiaj w ZUS-ie wniosek o wcześniejszą emeryturę. Do wniosku dołączyłem kopie dokumentów. Urzędniczka przyjmująca dokumenty stwierdziła, że wniosek nie będzie rozpatrzony, dopóki nie dostarczę oryginalnych dokumentów. Czy ZUS ma prawo domagać się oryginałów, skoro w innych urzędach respek

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »