Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składanie sprawozdań finansowych niedziałającego stowarzyszenia

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 18.12.2017

Jestem prezesem stowarzyszenia od lat niedziałającego, ale niewyrejestrowanego z KRS. Do chwili obecnej każdego roku wysyłałam CIT 8 wyzerowany, ponieważ już od co najmniej 10 lat nie ma żadnych wpływów ani wydatków. Nigdy nie składałam sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Nagle dostałam wezwanie do złożenia takiego sprawozdania z 2016 rok. Nie wiem, czy oni mogą domagać się poprzednich sprawozdań i czy mam wykazać w tym sprawozdaniu za 2016 stan konta, w którym z roku na rok zmieniały się tylko odsetki. Stowarzyszenie założono w 2002 roku. Czy obowiązek złożenia sprawozdania może się przedawnić i od jakiego czasu? Chodzi o niewielkie pieniądze, obecny stan konta i subkonta wynosi nie całe 2 tys. zł. Obroty to były darowizny i całość wpływów od założenia nie przekraczała 10 tys. zł.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stowarzyszenia oprócz składania corocznych zeznań CIT-8 mają również obowiązek składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego za dany rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone do 31 marca roku następnego, następnie zatwierdzone przez właściwe władze stowarzyszenia do 30 czerwca i złożone w US do 10 lipca.

 

Sprawozdania finansowe muszą być sporządzone według zasad określonych bezpośrednio w ustawie o rachunkowości. Jedynie jednostka prowadząca uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów nie ma obowiązku składania sprawozdania finansowego. Aby jednak skorzystać z tej opcji, organizacja musi podjąć formalną decyzję, że rezygnuje z prowadzenia pełnej księgowości na rzecz książki przychodów i rozchodów w trybie określonym w statucie, np. uchwałą zarządu, i powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy do 31 stycznia danego roku. Niestety nie można z datą wczesną złożyć takiego oświadczenia więc opcja zwolnienia z obowiązku składania sprawozdań finansowych za lata poprzednie nie wchodzi w grę w tym przypadku.

 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązkowi sporządzenia sprawozdania finansowego podlegają wszystkie osoby prawne, a więc dotyczy on także wszystkich organizacji pozarządowych, bez względu na ich wielkość, wysokość przychodów czy rodzaj prowadzonej działalności. Nawet jeśli organizacja nie ma żadnych przychodów – finansowych czy rzeczowych – i nie ponosi też żadnych kosztów musi sporządzić bilans, rachunek wyników i informację dodatkową, wykazując w większości lub we wszystkich pozycjach kwoty zerowe.

 

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego przedawnia się po upływie 5 lat, licząc od dnia kiedy należało sprawozdanie złożyć. Zatem urząd skarbowy może domagać się złożenia sprawozdań finansowych za lata 2013–2017, bowiem w stosunku do tych sprawozdań obowiązek jeszcze się nie przedawnił.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus jeden =

»Podobne materiały

Postawienie domu na działce żony za wspólny kredyt

Jesteśmy małżeństwem i już za czasów małżeństwa żona dostała darowiznę na siebie – działkę budowlaną od rodziców. Czy jeżeli wspólnie weźmiemy kredyt na postawienie na niej domu, to ja będę jako mąż miał jakieś prawa do nieruchomości w razie rozwodu?

 

Rezygnacja z sali weselnej

Zawarliśmy razem z narzeczonym umowę o wynajem sali weselnej. Wpłaciliśmy zaliczkę. Niestety niedawno straciłam pracę i nie będzie nas teraz stać na zorganizowanie wesela. Obecnie chcielibyśmy odstąpić od umowy, ale właściciel grozi nam sądem. Twierdzi, że może od nas żądać dwukrotności tej zaliczki

 

Dłużnik rzeczowy

Moja córka wzięła w banku kredyt hipoteczny, ja z żoną postawiliśmy pod zastaw ziemię i stałem się dłużnikiem rzeczowym. Córka nie spłacała zaciągniętego kredytu i w rezultacie otrzymałem pismo z banku o spłacie całego zadłużenia w terminie 14 dni. Dodaję, że to kwota prawie 250 tys. zł. Moje pytani

 

Przychody fundacji

Prowadzę działalność gospodarczą i chcę założyć fundację. Czy mogę sprzedać jej serwis przynoszący niewielkie, ale stałe dochody? Zależy mi, by fundacja miała środku na realizację swoich celów. A czy można w fundacji wytwarzać wyroby i je sprzedawać? Jak wtedy wyglądają jej podatki? Czy mogę być pre

 

Jak zlikwidować fundację?

Chciałabym zlikwidować fundację, która nie prowadzi działalności gospodarczej, majątek i środki finansowe zostały wyczerpane. Problem polega na tym, że zgodnie ze statutem decyzję o likwidacji może podjąć tylko rada, która obecnie nie istnieje (kadencja ostatniej rady wygasła, a nową może powołać ra

 

Od kiedy liczona jest kadencja zarządu stowarzyszenia?

Nasze stowarzyszenie powstało 14 lutego 2014 roku, na pierwszym spotkaniu został powołany zarząd stowarzyszenia oraz przyjęty statut. Wpis do KRS-u nastąpił 9 czerwca 2014 r . Zarząd wybierany jest na 4 lata. Od kiedy liczona jest kadencja zarządu: czy od daty powołania w lutym, czy od daty wpi

 

Jak zlikwidować fundację?

Chciałabym zlikwidować fundację, która nie prowadzi działalności gospodarczej, majątek i środki finansowe zostały wyczerpane. Problem polega na tym, że zgodnie ze statutem decyzję o likwidacji może podjąć tylko rada, która obecnie nie istnieje (kadencja ostatniej rady wygasła, a nową może powołać ra

 

Żona jako osoba współpracująca a ciąża

Do tej pory pracowałam na pół etatu w firmie narzeczonego. Miesiąc temu się pobraliśmy i ku naszemu zdziwieniu księgowa stwierdziła, że jako żona nie mogę być już zatrudniona na pół etatu, że mogę pracować, ale opłacając pełne składki. Czy to prawda? Planujemy dziecko, co najlepiej zrobić, abym otrz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »