.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składanie sprawozdań finansowych niedziałającego stowarzyszenia

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 18.12.2017

Jestem prezesem stowarzyszenia od lat niedziałającego, ale niewyrejestrowanego z KRS. Do chwili obecnej każdego roku wysyłałam CIT 8 wyzerowany, ponieważ już od co najmniej 10 lat nie ma żadnych wpływów ani wydatków. Nigdy nie składałam sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Nagle dostałam wezwanie do złożenia takiego sprawozdania z 2016 rok. Nie wiem, czy oni mogą domagać się poprzednich sprawozdań i czy mam wykazać w tym sprawozdaniu za 2016 stan konta, w którym z roku na rok zmieniały się tylko odsetki. Stowarzyszenie założono w 2002 roku. Czy obowiązek złożenia sprawozdania może się przedawnić i od jakiego czasu? Chodzi o niewielkie pieniądze, obecny stan konta i subkonta wynosi nie całe 2 tys. zł. Obroty to były darowizny i całość wpływów od założenia nie przekraczała 10 tys. zł.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stowarzyszenia oprócz składania corocznych zeznań CIT-8 mają również obowiązek składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego za dany rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone do 31 marca roku następnego, następnie zatwierdzone przez właściwe władze stowarzyszenia do 30 czerwca i złożone w US do 10 lipca.

 

Sprawozdania finansowe muszą być sporządzone według zasad określonych bezpośrednio w ustawie o rachunkowości. Jedynie jednostka prowadząca uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów nie ma obowiązku składania sprawozdania finansowego. Aby jednak skorzystać z tej opcji, organizacja musi podjąć formalną decyzję, że rezygnuje z prowadzenia pełnej księgowości na rzecz książki przychodów i rozchodów w trybie określonym w statucie, np. uchwałą zarządu, i powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy do 31 stycznia danego roku. Niestety nie można z datą wczesną złożyć takiego oświadczenia więc opcja zwolnienia z obowiązku składania sprawozdań finansowych za lata poprzednie nie wchodzi w grę w tym przypadku.

 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązkowi sporządzenia sprawozdania finansowego podlegają wszystkie osoby prawne, a więc dotyczy on także wszystkich organizacji pozarządowych, bez względu na ich wielkość, wysokość przychodów czy rodzaj prowadzonej działalności. Nawet jeśli organizacja nie ma żadnych przychodów – finansowych czy rzeczowych – i nie ponosi też żadnych kosztów musi sporządzić bilans, rachunek wyników i informację dodatkową, wykazując w większości lub we wszystkich pozycjach kwoty zerowe.

 

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego przedawnia się po upływie 5 lat, licząc od dnia kiedy należało sprawozdanie złożyć. Zatem urząd skarbowy może domagać się złożenia sprawozdań finansowych za lata 2013–2017, bowiem w stosunku do tych sprawozdań obowiązek jeszcze się nie przedawnił.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton