Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składanie oświadczenia majątkowego

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 17.05.2019

Z racji swojego stanowiska (wydaję decyzje administracyjne w imieniu wójta) jestem zobowiązany do składania oświadczenia majątkowego. Do tej pory składając oświadczenie majątkowe w poz. „Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu” wpisywałem informację „ze stosunku pracy – zgodnie z załączonym PIT-37”. Czy forma jakiej używam jest dopuszczalna (poprawna) w świetle obowiązującego prawa? Dodam jeszcze, że np. Prezes NSA używa podobnej formuły przy składaniu swojego oświadczenia.

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W odniesieniu do pracowników samorządowych zatrudnionych w gminie bądź jej jednostkach organizacyjnych, obowiązek ten reguluje w sposób wyczerpujący art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.).

 

Przepis ten stanowi normę szczególną w stosunku do art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393), określającego ramy obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy publicznych.

 

Odnosząc się do użytej przez Pana analogii do oświadczeń majątkowych składanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, należy zauważyć, że podlegają one odmiennemu reżimowi prawnemu. Ustawa przewiduje bowiem możliwość objęcia informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” na zasadzie art. 10 ust. 3a ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 

Raz jeszcze wymaga zatem podkreślenia, iż oceny zakresu obowiązku ujawnienia w oświadczeniu danych dotyczących stanu majątkowego pracownika samorządowego posiadającego upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych oceniać należy na gruncie przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Składanie oświadczenia majątkowego

Zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oświadczenie majątkowe osoby zobligowanej do jej złożenia powinno zawierać informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub od związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł,
  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym o zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

 

Jednocześnie, do określenia szczegółowej treści oświadczenia majątkowego ustawodawca delegował przepisy wykonawcze, które w obowiązującym stanie prawnym stanowi Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2017 r., poz. 2020).

 

Zgodnie z obowiązującym wzorem, w pozycji VIII osoba składająca oświadczenie powinna wskazać dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. Dyspozycja ta stanowi in extenso powtórzenie regulacji zawartej w art. 24h ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym.

 

Ponadto, na podstawie art. 24h ust. 3 pkt 3 na osobie wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta spoczywa obowiązek złożenia kopii deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

 

Obowiązek ten należy jednak odróżnić od powinności złożenia oświadczenia majątkowego. Wskazuje na to m. in. umieszczenie obu tych dyspozycji w osobnych jednostkach redakcyjnych ustawy.

 

Wymaga w szczególności podkreślenia, że dane dotyczące wysokości dochodu ze stosunku pracy oraz innych tytułów objęte są jawnością formalną – dostęp do nich ma charakter powszechny i nie podlega reglamentacji.

 

Natomiast informacje zawarte w zeznaniu podatkowym nie podlegają co do zasady ujawnieniu i stanowią wyłącznie instrument analizy prawdziwości danych przez podmiot uprawniony do odebrania oświadczenia.

 

Odwołanie się zatem do danych zawartych w dokumencie, który nie podlega upublicznieniu może być oceniane jako przejaw obejścia przepisów dotyczących jawności informacji o stanie majątkowym.

 

W praktyce przyjęło się, iż obowiązkowi wskazania źródła dochodu czyni zadość określenie jedynie rodzaju stosunku prawnego (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna etc.), przy czym dla każdej z form zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej niezbędne jest określenie konkretnej kwoty, podlegającej weryfikacji pod kątem zgodności ze złożonym zeznaniem podatkowym.

 

Z tych względów, dotychczasową praktykę określania stanu majątkowego poprzez odniesienie do deklaracji PIT należy uznać za nieprawidłową, rekomendując wskazanie dochodu w formie kwotowej z określeniem rodzaju jego źródła.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + 8 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Obniżenie diety radnego z powodu częściowej nieobecności na sesji

Kilku radnych powiatowych w trakcie przerwy sesji i przed głosowaniem wyszło w ramach protestu, nie informując o tym przewodniczącego rady. Po przerwie już nie wrócili na sesję. Lista obecności była podpisana przez radnych, głosowano także kilka uchwał, w których uczestniczyli, a t

Czy dane osobowe ochroniarzy na zamkniętym osiedlu są jawne dla mieszkańców?

Mieszkam na osiedlu domów jednorodzinnych, gdzie każdy mieszkaniec jest właścicielem hipotecznym domu oraz współwłaścicielem drogi dojazdowej. Przy wjeździe na teren osiedla jest budynek portierni, w którym pracują ochroniarze zatrudnieni bez żadnych umów przez radę osiedla. Chciałaby

Zanieczyszczanie ściekami prywatnej posesji – odszkodowanie i rekultywacja

Na teren mojej działki wylewają się ścieki odprowadzane z pobliskiej szkoły przemysłowej. Zgłosiłem problem dyrektorowi szkoły, ale zabezpieczenie rzeki (do której odpady są wlewane) zerwało się już miesiąc po jego wykonaniu. Wiem, że szkoła nie ma zezwolenia wodnoprawnego na spust
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »