.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy bank może wnieść skargę pauliańską przeciwko poręczycielowi kredytu

Autor: Paulina Kozłowska • Opublikowane: 15.10.2007

Czy skargę pauliańską wierzyciel (bank) może wnieść (i na ile ona w praktyce jest skuteczna) przeciwko poręczycielowi kredytu bankowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy bank może wnieść skargę pauliańską przeciwko poręczycielowi kredytu

Działania dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli

Artykuł 527 K.c. normuje instytucje skargi pauliańskiej. Zgodnie z tym artykułem, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

 

Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. 

 

Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

 

Zmiany w majątku dłużnika mogą się okazać dla wierzyciela niekorzystne zwłaszcza, jeżeli nie służą one zabezpieczeniu natury osobistej lub rzeczowej. Dłużnik ma wprawdzie prawo dysponować swoim majątkiem, ale w pewnych szczególnych okolicznościach prawo to ulega ograniczeniu wobec przeciwstawnego mu prawa wierzyciela do zaspokojenia.

Komu przysługuje skarga pauliańska?

Ochronie interesu wierzyciela służy kodeksowa instytucja ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Jej istota wyraża się w uprawnieniu wierzyciela do zaspokojenia się z majątku osoby trzeciej w rozmiarze, o jaki ten majątek został powiększony w następstwie czynności dłużnika. Z brzmienia art. 527 wynika, że roszczenie (skarga pauliańska) przysługuje wierzycielowi w razie spełnienia trzech przesłanek:

 

  • Na skutek czynności prawnej dłużnika doszło do pokrzywdzenia wierzyciela.
  • Dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia.
  • Także osoba trzecia wiedziała lub powinna wiedzieć, że czynność dłużnika krzywdzi wierzyciela.

 

Uwzględnienie roszczenia pauliańskiego oznacza, że czynność prawna dłużnika staje się bezskuteczną względem wierzyciela. Dłużnik działa ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, jeżeli zdaje sobie sprawę z tego, iż w następstwie dokonanej przez niego czynności ucierpi interes wierzyciela, w szczególności, że staje się w całości lub w części nie wypłacalny. Wystarczy sama świadomość, że dokonując czynności prawnej, pozbawia możliwości zaspokojenia się wierzyciela albo ją ogranicza. Warto zaznaczyć, że ciężar wykazania stanu świadomości dłużnika spoczywa na wierzycielu.

Czy bank jako wierzyciel może wystąpić przeciwko poręczycielowi kredytu ze skargą pauliańską?

Zatem bank, jako wierzyciel będzie mógł wystąpić przeciwko poręczycielowi kredytu ze skargą pauliańską, jeżeli tylko będzie w stanie udowodnić, że nastąpiło jego pokrzywdzenie, jako wierzyciela, dłużnik działał ze świadomością jego pokrzywdzenia, a poręczyciel wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o tym dowiedzieć.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »