Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 15.07.2008

Artykuł omawia instytucję skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Anna Jędrzejczak

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Sądownictwo administracyjne jest stosunkowo nowym elementem w polskim systemie prawnym. Obecnie postępowanie przed tego rodzaju sądem regulują przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

 

Sądy administracyjne powstały w celu kontroli działalności administracji publicznej, orzekają bowiem między innymi: w sprawach skarg na decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, o aktach prawa miejscowego, a także o czynnościach z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków.

 

Uprawnionym do złożenia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a także prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacje społeczne w zakresie ich statutowej działalności.

 

Skargę można wnieść dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli takie służyły skarżącemu przed organem właściwym w sprawie (takie ograniczenie nie dotyczy jednak prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich, oni bowiem mogą składać skargę niezależnie od tego czy wyczerpana została ta droga).

 

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję lub dopuścił się bezczynności w terminie 30 dni od jej doręczenia skarżącemu. Inny termin obowiązuje prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich, te podmioty mają bowiem sześć miesięcy na zaskarżenie decyzji w sprawie indywidualnej. Organ administracji, po otrzymaniu takiej skargi, powinien w ciągu kolejnych 30 dni sporządzić na nią odpowiedź i przesłać wraz z aktami postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, do którego była ona skierowana. Organ administracji, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może sam aż do dnia rozpoczęcia rozprawy przed sądem, uwzględnić skargę.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeśli zaś chodzi o kwestie formalne, to skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Zatem powinna zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest kierowana, imiona i nazwiska stron, ich przedstawicieli, oznaczenie rodzaju pisma, uzasadnienie pisma lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, a także podpis skarżącego albo jego przedstawiciela albo pełnomocnika oraz wymienienie załączników.

 

Ponadto należy w niej wskazać zaskarżoną decyzję, inny akt lub czynność, oznaczenie organu, którego skarga dotyczy (np. organ administracji, który wydał decyzję) oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

 

Niestety, wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Istnieje jednak możliwość wstrzymania się z dalszymi czynnościami przez organ administracji na wniosek lub z urzędu. Jeśli organ nie wstrzyma się z dalszymi czynnościami, to sąd administracyjny może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności.

 

Od skargi uiszcza się wpis stały lub stosunkowy. Oba uiszcza się w kasie bądź na rachunek bankowy właściwego sądu administracyjnego. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W pozostałych pobiera się wpis stały.

 

Wysokość wpisu we wszelkiego rodzaju sprawach toczących się przed sądami administracyjnymi określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 z 2003 r., poz. 2193 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie dzieli wpisy na stałe i stosunkowe. Wysokość wpisu stosunkowego, zgodnie z przepisem § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów, jest różna w zależności od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem (od 1 do 4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 złotych). Wpis stały zaś ustala się według przepisu § 2, bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności.

 

Przy uiszczaniu wpisu – zarówno gotówką jak i na rachunek bankowy sądu – należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany oraz sygnaturę akt sądowych.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzyga sprawę wyrokiem na podstawie aktów sprawy. Uwzględniając skargę sąd ten uchyla decyzję lub postanowienie w całości lub w części, może również stwierdzić nieważność decyzji, postanowienia, aktu, uchwały albo wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa. WSA może także stwierdzić bezskuteczność czynności organu administracji. W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala. Jeśli zaś skarżący skargę cofnął, to postępowanie zostaje umorzone.Stan prawny obowiązujący na dzień 15.07.2008

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + V =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Ustawowe zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

Artykuł wskazuje przypadki inwestycji, w których – zgodnie z obowiązującym prawem – nie jest konieczne uzyskiwanie pozwolenia na budowę.

Odpowiedzialność organów administracji publicznej za szkodę wyrządzoną wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej

Autorka omawia kwestie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez organy administracji publicznej w wyniku wydania niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej.

Warunki i zasady przyznawania prawa do świadczeń opiekuńczych - zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego

Artykuł omawia warunki i zasady przyznawania prawa do świadczeń opiekuńczych – zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »