Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sfinansowanie kursu prawa jazdy przez OSP

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 04.07.2017

Zostałem wysłany przez OSP na kurs prawa jazdy kat C (opłacono tylko kurs w kwocie 2000 zł). Kurs ukończyłem oraz zdałem egzamin teoretyczny. Do egzaminu praktycznego ze względu na pracę nie podszedłem. Przestałem się udzielać w OSP. Otrzymałem pismo z OSP, po którym określiłem się, że rezygnuję z działalności. Teraz jestem wezwany do zwrotu 2000 zł. Co mam robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie żądanie zwrotu kosztów kursu musi mieć jakąś podstawę, z czegoś wynikać. Jeśli nie ma jej wprost wskazanej, pozostają przepisy Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu, o czym napiszę dalej. Przykładowo w przypadku pracowników jest to umowa, która precyzyjnie reguluje te kwestie oraz m.in. art. 1035 Kodeksu postępowania cywilnego, który to przepis mówi, że „pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

 

1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 1034, nie dłuższym niż 3 lata,

3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943,

4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

 

– jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia”.

 

Komentowany przepis odnosi się do relacji pracodawca–pracownik, a nie relacji pracodawca–kandydat na pracownika. Pan jednak nie był pracownikiem, więc do Pana tej regulacji się nie stosuje.

 

Moim zdaniem można spróbować obejść brak podobnej regulacji w odniesieniu do osoby, która pracownikiem nie jest, powołując się na cywilnoprawne przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Wyjaśnię przy tej okazji, że zgodnie z art. 405 Kodeksu cywilnego „kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”. Z kolei art. 409 stanowi, że obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa jeśli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją. powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu. I teraz pytanie, czy Pan się powinien liczyć z obowiązkiem zwrotu kosztów szkolenia, bo to byłoby ewentualnie kluczową kwestią dla takiego roszczenia. Wydaje się, że nie miał Pan świadomości, nie zostało to Panu powiedziane, zasugerowane itd., że szkolenie to jest gratyfikacją na poczet przyszłego zatrudnienia czy członkostwa w OSP.

 

Dalej idące przepisy stanowią, że świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. Teoretycznie zatem można żądać zwrotu świadczenia jeśli zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty czyli Pan nie przynależy Pan do OSP. Z tym tylko, że art. 411 Kodeksu cywilnego wskazuje, że „nie można żądać zwrotu świadczenia:

 

1) jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej;

2) jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego;

3) jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu;

4) jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna”.

 

Z treści pisma wydaje mi się, że w tym właśnie kierunku zmierza OSP, będzie twierdzić, że liczyło na Pana członkostwo, dlatego kurs sfinansowało. Sugerowałabym odpisanie na pismo OSP, wskazując, iż nie musieli szkolenia Panu finansować, że zrobili to z własnej woli bez zobowiązań jakichkolwiek wzajemnych z Pana strony, że sfinansowanie szkolenia nie miało związku z ewentualnym przyszłym zatrudnieniem czy członkostwem, że nikt nie stawiał Panu takiego warunku, nigdy nie było o tym mowy i że Pan jest aktualnie bardzo zdziwiony tym żądaniem. Mam nadzieje, że tego rodzaju pismo odwiedzi OSP od ewentualnych dalszych kroków w tym kierunku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus IV =

»Podobne materiały

Dożywocie a egzekucja z nieruchomości

Mam ustanowioną hipotekę na nieruchomości (dom wolnostojący). Jednocześnie na tej nieruchomości jest ustanowione prawo dożywocia dla rodziców obecnego właściciela. Mam zamiar wszcząć egzekucję przeciwko obecnemu właścicielowi nieruchomości. Co się dzieje z prawem dożywocia w przypadku sprzedaży nier

 

Nieuzupełnienie braków formalnych w terminie

Otrzymałem nakaz zapłaty, ale w terminie (który wynosił tylko 7 dni) nie uzupełniłem braków formalnych. Czy mogę złożyć zażalenie i co napisać w uzasadnieniu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »