.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sfałszowanie podpisu na deklaracji PIT

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 03.11.2014

Mój podpis na deklaracji PIT małżeńskiej został podrobiony. Jakie są tego konsekwencje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedstawionym stanie faktycznym dotknął Pan problemu fałszowania dokumentu. Jest to czyn zabroniony ścigany przez ustawę (przestępstwo). Podstawę prawną dla jego regulacji stanowi art. 270. § 1. kodeksu karnego (w dalszej części opinii skrótowo K.k.).

 

Zgodnie bowiem z jego treścią:

 

„§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

 

§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Jak nietrudno zauważyć, przedmiotem ochrony jest wiarygodność dokumentu. Pojęcie wiarygodności dokumentu jest szerokie, obejmuje bowiem swoim zakresem zarówno autentyczność, jak i prawdziwość treści dokumentu.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z 25 października 1979 r., sygn. akt II KR 10/79, LexPolonica nr 356505 (OSNPG 1980, nr 11, poz. 127) stwierdził: „dokument jest podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od tej osoby, w której imieniu został sporządzony” (zob. także wyrok SN z 5 marca 2003 r., sygn. akt III KKN 165/01, LexPolonica nr 369470, OSNwSK 2003, poz. 516). Wprowadzony przez sprawcę element lub elementy przesądzają o tym, że konkretnemu przedmiotowi albo innemu zapisanemu nośnikowi informacji nadawany jest pozór autentycznego dokumentu. Takim elementem może być określony tekst, podpis, odbity znak pieczęci. Możliwe jest więc podrobienie dokumentu np. przez sporządzenie całego tekstu dokumentu lub przez uzupełnienie zapisu treści o dodatkowy fragment. Dlatego też Sąd Najwyższy w uchwale z 17 marca 2005 r., sygn. akt I KZP 2/05, LexPolonica nr 375946 (OSNKW 2005, nr 3, poz. 25) słusznie uznał, że „podrobieniem dokumentu […] jest także potwierdzenie przez uczestnika czynności procesowej fałszywym podpisem nieprawdziwych danych w protokole utrwalającym tę czynność procesową” (odmiennie Sąd Najwyższy w wyroku z 17 września 2002 r., sygn. akt IV KK 240/02, LexPolonica nr 2417216, Lex nr 74375). Dla realizacji znamion przestępstwa podrobienia dokumentu nie ma znaczenia, czy osoba, której podpis podrobiono, wyraziła na to zgodę (wyrok SN z 9 września 2002 r., sygn. akt V KKN 29/01, LexPolonica nr 361343, Orz. Prok. i Pr. 2003, nr 2, poz. 5).

 

Przerobienie dokumentu polega na nieuprawnionym wprowadzeniu zmiany do dokumentu autentycznego.

 

W art. 270 § 1 obok podrobienia lub przerobienia dokumentu sankcjonowane jest użycie jako autentycznego podrobionego albo przerobionego dokumentu. Użycie polega na posłużeniu się dokumentem w związku z jego przeznaczeniem, a więc w celu skorzystania z wiążącego się z nim prawa bądź w celu wykazania innemu podmiotowi wynikających z treści dokumentu: dowodu prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 30 października 1997 r., sygn. akt II AKa 105/97, LexPolonica nr 333406 (OSA 1998, nr 10, poz. 54) stwierdził, że „wypełnienie znamienia »jako autentycznego używa« w odniesieniu do podrobionego lub przerobionego dokumentu wymaga posłużenia się nim w okolicznościach zgodnych z jego przeznaczeniem - dla potwierdzenia okoliczności mającej znaczenie prawne”. Penalizowane w art. 270 § 1 użycie fałszywego dokumentu polega zatem na wykorzystaniu jego znaczenia dowodowego wobec odpowiedniego adresata i w odpowiednich okolicznościach. Ma to miejsce wówczas, gdy użycie dokumentu może wywołać skutki prawne.

 

Przestępstwo fałszerstwa jest ścigane z oskarżenia publicznego. Za jego popełnienie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl