.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Serwis pokerowy na serwerze zagranicznym a malwersacja i prawo polskie

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 07.04.2010

Pytanie 1: Czy państwo polskie może doprowadzić do zamknięcia serwera obsługującego poker room na terenie obcego państwa, w którym taka działalność jest legalna (np. w Wielkiej Brytanii)? Pytanie 2: Jakie organy ścigania byłyby właściwe w przypadku doniesienia o malwersacji dokonanej przez zagraniczny poker room na polskim graczu (poszkodowany: polski gracz)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pytanie 1

 

Nie, takiej sytuacji prawo nie dopuszcza. Dokładnie na tej samej zasadzie Korea Północna, w której książki wydawnictwa publikującego dzieła antykomunistyczne są nielegalne, nie może doprowadzić do zamknięcia tego wydawnictwa, jeśli ma ono siedzibę w innym kraju, gdzie obowiązuje wolność druku. Wynika to z podstawowej zasady prawa międzynarodowego: par in parem non habet imperium (równy nad równym nie ma władzy, a zasadą jest równość i suwerenność państw) – zob. orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Fogarty vs. Wielka Brytania, Al-Adsani vs. Kuwejt.

 

Bardziej skomplikowanym zagadnieniem jest to, czy organy polskie mogą blokować dostęp z Polski do serwisu angielskiego.

 

Otóż art. 3b ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) przewiduje, kiedy nastąpić może ograniczenie swobody świadczenia usług drogą elektroniczną. Może to nastąpić na zasadach określonych przez odrębne przepisy ze względu na ochronę zdrowia, obronność, bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo publiczne. Ciężar udowodnienia takiej okoliczności spoczywa na państwie.

 

Określenie „odrębne przepisy” należy rozumieć w ten sposób, że tryb i środki ograniczenia muszą być wyraźnie wskazane w ustawie. W obecnym stanie prawnym jedynymi w zasadzie środkami są środki przewidziane w postępowaniu karnym, tj. orzeczenie przepadku narzędzi popełnienia przestępstwa (komputera, dysku, serwera – ale znajdującego się w Polsce!) czy zastosowanie zajęcia rzeczy w celu zabezpieczenia przepadku w toku postępowania karnego (art. 217 § 1). Brak jest na razie środków prawnych, które pozwoliłyby na blokowanie stron (mówi się wprawdzie o wprowadzeniu rejestru prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, tyle że z tego, co mi wiadomo, nie ustalono dotąd nawet kosztu takiego przedsięwzięcia).

 

Ponadto państwo członkowskie, które wprowadza takie ograniczenia, obowiązane jest powiadomić Komisję Europejską. Komisja bada w jak najkrótszym terminie zgodność środków, o których została powiadomiona, z prawem wspólnotowym, a w przypadku gdy uzna, że środek ten jest niezgodny z prawem wspólnotowym, zwraca się do państwa członkowskiego o wstrzymanie się od podejmowania przewidywanych środków lub o natychmiastowe zakończenie ich stosowania.

 

Również bardzo wątpliwa wydaje się możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej takiej osoby, która prowadzi poker room przez spółkę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.

 

Zgodnie bowiem z art. 109 Kodeksu karnego ustawę karną polską stosuje się do obywatela, który popełnił przestępstwa za granicą. Natomiast zgodnie z art. 111 § 1 Kodeksu karnego warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia (zasada podwójnej karalności), a tymczasem prawo brytyjskie hazardu nie zakazuje.

 

Jednakże zgodnie z art. 112 pkt 5 Kodeksu karnego niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego w razie popełnienia przestępstwa, z którego została osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść majątkowa na terytorium RP. To jest właśnie sytuacja, kiedy Polak prowadzi np. serwis hazardowy w Anglii (to on zasadniczo jest odpowiedzialny karnie – prowadzenie działalności np. w formie spółki może nie wystarczyć do uniknięcia odpowiedzialności), a korzyści czerpie dzięki polskim graczom.

 

Tyle że jest jedno „ale”: przestępstwo nielegalnego urządzenia gier jest... przestępstwem karnoskarbowym, a do tego przestępstwa nie stosuje się przepisów Kodeksu karnego, w tym przepisów wskazanych wyżej (art. 20 § 2 Kodeksu karnego skarbowego). Art. 3 Kodeksu karnego skarbowego, normujący kwestię „międzynarodowych przestępstw”, nie zawiera rozwiązania analogicznego do przewidzianego w Kodeksie karnym.

 

Jak widać, by naprawdę uderzyć w prowadzących gry on-line, wystarczyłoby po prostu „wrzucić” przestępstwo nielegalnego urządzenia gier do Kodeksu karnego.

 

Pytanie 2

 

Malwersacja jest niewątpliwie przestępstwem, zarówno według prawa polskiego (i to jest już przestępstwo zwykłe, a nie skarbowe), jak i prawa angielskiego. W takim wypadku stosuje się polską ustawę karną (art. 109 K.k.) – jako że obywatel polski popełnił przestępstwo za granicą, właściwe powinny być również polskie organy ścigania działające według polskich przepisów o postępowaniu karnym. Oczywiście jeśli serwer zlokalizowany jest za granicą, mogą one korzystać z pomocy organów brytyjskich w ramach międzynarodowej współpracy w sprawach karnych (III filar Unii Europejskiej).

 

Warto na koniec wspomnieć, że w każdym Państwie UE działają tzw. punkty kontaktowe, w których można zasięgnąć szczegółowych informacji na temat ustawodawstwa i praktyki obowiązującej w danym kraju co do e-commerce. Lista punktów kontaktowych wraz z ich adresami dostępna jest tutaj: http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/contact-points-19-4_en.htm.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl