Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Separacja w Wielkiej Brytanii – czy mogę skierować sprawę do sądu w Polsce?

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 22.01.2010

Wraz z żoną i synem mieszkamy w Wielkiej Brytanii. Żona tydzień temu w asyście policji opuściła nasze mieszkanie, oświadczając, że składa wniosek o separację. Nie zgadza się jednak na mój wyjazd z dzieckiem do Polski. Czy mogę nie zgodzić się na separację w Wielkiej Brytanii i skierować sprawę do sądu w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po pierwsze, nie posiadamy wiedzy, czy żona wniosła sprawę o orzeczenie separacji do sądu angielskiego. Jeżeli tego jeszcze do tej pory nie uczyniła, to Pan może wnieść wniosek o separację do sądu polskiego; umożliwiają to poniższe przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej wtedy, gdy oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Polsce, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce lub gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

 

Jurysdykcja krajowa w sprawie małżeńskiej obejmuje także orzekanie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków (podstawa prawna: art. 1103¹ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, Dz. U z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

 

W związku z powyższym, skoro posiadajcie Państwo obywatelstwo polskie, ale zamieszkujecie za granicą, sprawa o separację może być prowadzona w Polsce. W tym celu należy pozew o separację złożyć do właściwego sądu okręgowego, biorąc pod uwagę ostatnie wspólne miejsce zamieszkanie w kraju. Jeżeli razem nie mieszkaliście, wówczas pozew należy złożyć do sądu okręgowego właściwego według miejsca zamieszkania pozwanego, a gdy i tej podstawy nie ma – to właściwy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda.

 

Do prowadzenia sprawy o separację może być ustanowiony w kraju pełnomocnik (np. rodzic lub oboje rodzice stron). W tym celu należy spisać, najlepiej w konsulacie, pełnomocnictwo dla upoważnionego rodzica (lub rodziców stron). Pełnomocnictwo szczególne powinno być udzielone do prowadzenia sprawy o separację, do występowania w charakterze strony (podstawa prawna: art. 98-99  Kodeksu cywilnego, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

Pozew o separację, który Pan przygotuje, wraz z ewentualnym pełnomocnictwami dla rodziców składa umocowany rodzic lub Pan wysyła bezpośrednio na adres właściwego sądu okręgowego, który będzie rozstrzygał sprawę.

 

Aby sprawa o separację mogła być poddana jurysdykcji sądów polskich spraw, to Pan jako pozwany winien podnieść zarzut, iż zamierza skorzystać z jurysdykcji krajowej. W tym celu może Pan złożyć pismo do danego sądu, informujące o tym, że pozew o separację wniósł Pan do sądu w Polsce (podstawa prawna: art. 1104 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Jeżeli chodzi o kwestie wywiezienia dziecka za granice kraju, to niestety musi mieć Pan zgodę żony lub zgodę sądu na wywiezienie dziecka. Przyczynami stanowiącymi podstawę orzeczenia separacji, powinien być zupełny rozkład pożycia małżonków; dodatkowo pod uwagę sąd bierze jeszcze dobro małoletnich dzieci. Przy czym zaznaczyć należy, iż jednorazowa sprzeczka małżonków nie stanowi podstawy orzeczenia separacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus osiem =

»Podobne materiały

Rozwód czy separacja?

Mąż okrada mnie od dłuższego czasu – znikają pieniądze z konta. Proszę o poradę, myślałam nawet o rozwodzie, ale czy jest coś, czego mógłby wystraszyć się lub zastanowić nad swoim postępowaniem?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »