Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Separacja w Norwegii – ważna w Polsce?

Autor: Grzegorz Leszczyński • Opublikowane: 12.02.2009

Czy rozdzielność majątkowa oraz separacja zawarte w Norwegii są ważne w Polsce? Jak uprawomocnić taki dokument w Polsce? Obie strony mają tylko obywatelstwo polskie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skuteczność zagranicznych orzeczeń sądowych w Polsce zależy od ich uznania przez polski sąd.

 

Zarówno Polska, jak i Norwegia są sygnatariuszami Konwencji Haskiej z 1970 r. o uznawaniu rozwodów i separacji. Celem tej konwencji jest ułatwienie – pod pewnymi warunkami – uznawania w jednym z umawiających się państw rozwodów oraz separacji uzyskanych zgodnie z prawem w drugim umawiającym się państwie. Konwencji nie stosuje się do ustaleń dotyczących decyzji dotyczących zobowiązań pieniężnych.

 

Na mocy art. 2 wspomnianej konwencji takie rozwody i separacje będą uznawane we wszystkich umawiających się państwach, przy zachowaniu pozostałych warunków przewidzianych w niniejszej konwencji, jeżeli w dniu wszczęcia postępowania w państwie, w którym orzeczono rozwód lub separację:

 1. pozwany miał miejsce stałego pobytu, lub

 2. powód miał miejsce stałego pobytu, a ponadto został spełniony jeden z następujących warunków:

  1. pobyt ten trwał co najmniej rok bezpośrednio przed wszczęciem postępowania;

  2. małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce pobytu; lub

 1. oboje małżonkowie byli obywatelami tego Państwa; lub

 2. powód był obywatelem tego państwa, a ponadto został spełniony jeden z następujących warunków:

  1. powód miał tam miejsce stałego pobytu;

  2. przebywał tam nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku, przypadającego przynajmniej częściowo na okres dwóch lat poprzedzających wszczęcie postępowania;

 1. powód w sprawie rozwodowej był obywatelem tego państwa, a ponadto zostały spełnione następujące warunki:

  1. powód był obecny w tym państwie w dniu wszczęcia postępowania, oraz

  2. małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce stałego pobytu w państwie, którego prawo w dniu wszczęcia postępowania nie przewidywało rozwodu. Na mocy tej konwencji organy państwa, w którym wnosi się o uznanie rozwodu lub separacji, nie rozpatrują orzeczenia pod względem merytorycznym. Jeżeli pozwany brał udział w postępowaniu, organy państwa, w którym wnosi się o uznanie rozwodu lub separacji, są związane ustaleniami faktycznymi, stanowiącymi podstawę jurysdykcji.

 

Artykuł 8 stanowi: „Jeżeli przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności nie podjęto odpowiednich kroków w celu zawiadomienia pozwanego o pozwie o rozwód lub o separację albo nie umożliwiono mu dostatecznie obrony swych praw, można odmówić uznania rozwodu lub separacji”.

 

Wyrok orzekający separację nie zostanie, niestety, uznany automatycznie. Trzeba będzie w polskim sądzie wszcząć postępowanie sądowe o jego uznanie.

 

Na pocieszenie mogę powiedzieć, że powinna to być w miarę prosta procedura, gdyż państwa, podpisując konwencję, „obiecały sobie” uznawanie rozwodów i separacji, spełniono zatem konieczny do uznania warunek nazywany w terminologii prawniczej wzajemnością.

 

O uznaniu orzeka sąd okręgowy, który byłby miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy lub w którego okręgu znajduje się miejscowo właściwy sąd rejonowy, a w razie braku tej podstawy – sąd właściwy dla m. st. Warszawy (art. 1148 § 1 K.p.c.).

 

Do wniosku o uznanie zagranicznego orzeczenia należy dołączyć urzędowy odpis orzeczenia, jego przekład na język polski oraz stwierdzenie, że orzeczenie jest prawomocne.

 

Co do kwestii rozdzielności majątkowej to zgodnie z art. 54 § 1 K.r.io. orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Tak więc z chwilą uznania orzeczenia sądu zagranicznego o separacji z mocy ustawy występuje przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej między małżonkami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 plus II =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »