Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Separacja w Norwegii – ważna w Polsce?

Autor: Grzegorz Leszczyński • Opublikowane: 12.02.2009

Czy rozdzielność majątkowa oraz separacja zawarte w Norwegii są ważne w Polsce? Jak uprawomocnić taki dokument w Polsce? Obie strony mają tylko obywatelstwo polskie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Separacja w Norwegii – ważna w Polsce?

Skuteczność orzeczenia sądu Norweskiego w Polsce

Skuteczność zagranicznych orzeczeń sądowych w Polsce zależy od ich uznania przez polski sąd.

 

Zarówno Polska, jak i Norwegia są sygnatariuszami Konwencji Haskiej z 1970 r. o uznawaniu rozwodów i separacji. Celem tej konwencji jest ułatwienie – pod pewnymi warunkami – uznawania w jednym z umawiających się państw rozwodów oraz separacji uzyskanych zgodnie z prawem w drugim umawiającym się państwie. Konwencji nie stosuje się do ustaleń dotyczących decyzji dotyczących zobowiązań pieniężnych.

Rozwód lub separacja Polaków w Norwegii

Na mocy art. 2 wspomnianej konwencji takie rozwody i separacje będą uznawane we wszystkich umawiających się państwach, przy zachowaniu pozostałych warunków przewidzianych w niniejszej konwencji, jeżeli w dniu wszczęcia postępowania w państwie, w którym orzeczono rozwód lub separację:

 1. pozwany miał miejsce stałego pobytu, lub

 2. powód miał miejsce stałego pobytu, a ponadto został spełniony jeden z następujących warunków:

  1. pobyt ten trwał co najmniej rok bezpośrednio przed wszczęciem postępowania;

  2. małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce pobytu; lub

 1. oboje małżonkowie byli obywatelami tego Państwa; lub

 2. powód był obywatelem tego państwa, a ponadto został spełniony jeden z następujących warunków:

  1. powód miał tam miejsce stałego pobytu;

  2. przebywał tam nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku, przypadającego przynajmniej częściowo na okres dwóch lat poprzedzających wszczęcie postępowania;

 1. powód w sprawie rozwodowej był obywatelem tego państwa, a ponadto zostały spełnione następujące warunki:

  1. powód był obecny w tym państwie w dniu wszczęcia postępowania, oraz

  2. małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce stałego pobytu w państwie, którego prawo w dniu wszczęcia postępowania nie przewidywało rozwodu. Na mocy tej konwencji organy państwa, w którym wnosi się o uznanie rozwodu lub separacji, nie rozpatrują orzeczenia pod względem merytorycznym. Jeżeli pozwany brał udział w postępowaniu, organy państwa, w którym wnosi się o uznanie rozwodu lub separacji, są związane ustaleniami faktycznymi, stanowiącymi podstawę jurysdykcji.

 

Artykuł 8 stanowi: „Jeżeli przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności nie podjęto odpowiednich kroków w celu zawiadomienia pozwanego o pozwie o rozwód lub o separację albo nie umożliwiono mu dostatecznie obrony swych praw, można odmówić uznania rozwodu lub separacji”.

Uznanie separacji przeprowadzonej w Norwegii przez sąd polski

Wyrok orzekający separację nie zostanie, niestety, uznany automatycznie. Trzeba będzie w polskim sądzie wszcząć postępowanie sądowe o jego uznanie.

 

Na pocieszenie mogę powiedzieć, że powinna to być w miarę prosta procedura, gdyż państwa, podpisując konwencję, „obiecały sobie” uznawanie rozwodów i separacji, spełniono zatem konieczny do uznania warunek nazywany w terminologii prawniczej wzajemnością.

 

O uznaniu orzeka sąd okręgowy, który byłby miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy lub w którego okręgu znajduje się miejscowo właściwy sąd rejonowy, a w razie braku tej podstawy – sąd właściwy dla m. st. Warszawy (art. 1148 § 1 K.p.c.).

Wniosek o uznanie zagranicznego orzeczenia separacji

Do wniosku o uznanie zagranicznego orzeczenia należy dołączyć urzędowy odpis orzeczenia, jego przekład na język polski oraz stwierdzenie, że orzeczenie jest prawomocne.

 

Co do kwestii rozdzielności majątkowej to zgodnie z art. 54 § 1 K.r.io. orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Tak więc z chwilą uznania orzeczenia sądu zagranicznego o separacji z mocy ustawy występuje przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej między małżonkami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X minus sześć =

»Podobne materiały

Umowa lojalnościowa a zwrot kosztów za szkolenia

Mam podpisaną umowę lojalnościową z pracodawcą. 30 sierpnia wygasa moja umowa o pracę. W ramach zatrudnienia pracodawca pokrył koszty odbywanych przeze mnie szkoleń oraz opłaty za studia zaoczne (o ile średnia ocen przekracza 4,0). Czy nie podpisując nowej umowy, będę musiał zwrócić koszty szko

 

Nabycie nieruchomości do majątku osobistego a prawa drugiego małżonka

Mąż zakupił kiedyś (w trakcie trwania małżeństwa; mamy ustawową wspólność majątkową) nieruchomość. W umowie zapisano, że kupujący jest żonaty, a nabycia dokonuje do majątku osobistego. Notariusz poinformował kupującego, co należy do majątku osobistego każdego z małżonków. Co taka umowa ozn

 

Udziały w spółce cywilnej a podział majątku

Mój mąż jest udziałowcem w spółce cywilnej. Posiada 40% udziałów, jego mama 10%, a brat 50%. Gdybyśmy się zdecydowali na rozwód, czy mam jakiekolwiek prawo do udziałów w spółce cywilnej? Jestem w niej zatrudniona jako pracownik. Mąż udziały w spółce dostał od swoich rodziców już po ślubie, a dodatko

 

Brak umowy przedwstępnej a zwrot zadatku

Chciałem kupić na kredyt samochód w komisie. Właściciel komisu zapewnił mnie o pomocy w uzyskaniu kredytu. Przelałem na jego konto 2000 zł, wpisując w tytule (zgodnie z zaleceniem właściciela komisu) „zadatek na zakup samochodu”. Po kilku dniach okazało się, że banki odmówiły udzielenia

 

Przesyłka z narkotykami i możliwe konsekwencje prawne

Kilka miesięcy temu wysłałam z jednego z krajów Unii Europejskiej na swój polski adres niewielką ilość konopi. Przesyłka nie dotarła, natomiast jakiś czas później zjawiła się policja z psem na przeszukanie mieszkania. Nic jednak nie znaleziono, a ja nie przyznałam się do nadania przesyłki. Niedawno

 

Naruszenie nietykalności lub znieważenie funkcjonariuszy

Jechałem niedawno autobusem, do którego wsiedli kontrolerzy biletów. Nie miałem biletu ani dokumentów, więc wezwali policję. Miałem 2 promile alkoholu we krwi, dlatego też odepchnąłem jednego policjanta i trochę się awanturowałem i przeklinałem na funkcjonariuszy, ponieważ użyli w samochodzie g

 

Odwołanie od nakazu zapłaty za parking

Jakiś czas temu zaparkowałam swój samochód na płatnym parkingu (niestrzeżonym). Wrzuciłam odpowiednią sumę do parkometru i odebrałam bilet. Zapłaciłam 10 zł za 2,5 godziny parkowania, czyli nawet w nadmiarze 2 złote (mam na to świadków). Teraz przyszedł mi nakaz zapłaty za parking. Czy mogę wnieść j

 

Umowa pomiędzy spółką a jej udziałowcem

Jestem udziałowcem w spółce z o.o. oraz jej prezesem. Spółka zajmuje się wynajmowaniem lokali użytkowych i mieszkalnych. Czy ja jako osoba fizyczna mogę wynająć spółce lokal mieszkalny z prawem podnajmu osobom trzecim? Mieszkanie jest w stanie deweloperskim, spółka musi je wykończyć i wyposażyć

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »