.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Separacja i wymeldowanie męża

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 13.02.2022 • Zaktualizowane: 13.02.2022

Chciałabym założyć sprawę o separację, ponieważ chciałabym w ten sposób w miarę szybko rozwiązać kwestie dotyczące mojego małżeństwa oraz wymeldować męża. Mąż nie przebywa w domu od roku. Jesteśmy małżeństwem od 2003 roku. Nie mamy dzieci, mamy rozdzielność majątkową. Ja jestem jedynym właścicielem mieszkań, w którym jest zameldowany również mój mąż. Mój mąż ma rożne zobowiązania powstałe przed naszym małżeństwem, które ściągają komornicy. Nawet w tej chwili spłacam jego zobowiązania, mimo rozdzielności majątkowej i nieobecności męża. Jest wciąż zameldowany, więc jeśli przestanę spłacać, to nie wiem, jakie kroki podejmą komornicy. Dlatego jest dla mnie ważne założenie separacji i wymeldowanie męża.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Separacja i wymeldowanie męża

Pozew o separację

Jeśli chce Pani złożyć pozew o separację, to powinna Pani przygotować wniosek, opłatę i złożyć go w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania stron. Przesłanki orzekanej przez sąd separacji nie są tożsame z przesłankami rozwodu różnica w porównaniu z tzw. przesłankami pozytywnymi rozwodu (zupełny i trwały rozkład pożycia – art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) polega na tym, że dla separacji przewiduje się przesłankę zupełnego rozkładu pożycia, nie jest natomiast konieczne, ażeby rozkład był także trwały.

 

Poprzestanie na przesłance zupełnego rozkładu pożycia tłumaczy się także tym, że wprowadzenie ponadto przesłanki trwałości rozkładu byłoby trudne do pogodzenia z założeniem dotyczącym spełnienia przez instytucję separacji funkcji pojednania małżonków.

 

Zgodnie z art. 613 § 1 przy orzekaniu separacji stosuje się między innymi przepis art. 57. Orzekając jednak separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy (§ 2).

 

Musi Pani zdecydować, czy chce orzekania o winie rozpadu pożycia, czy nie.

Wymeldowanie męża

Wymeldować męża może Pani i bez orzekania separacji. Należy złożyć wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym. Art. 35 wiąże obowiązek wydania przez organ administracji publicznej decyzji w przedmiocie wymeldowania obywatela polskiego z opuszczeniem przez niego miejsca pobytu stałego albo opuszczeniem miejsca pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i niedopełnieniem przez niego obowiązku wymeldowania się.

Opuszczenie miejsca pobytu

Opuszczenie miejsca pobytu w rozumieniu ww. przepisu musi cechować zarówno element faktyczny, polegający na stałym nieprzebywaniu w mieszkaniu, jak i element wolicjonalny, łączony z dobrowolnością zmiany miejsca pobytu. Dla zaistnienia przesłanki opuszczenia miejsca pobytu konieczne jest, aby fizycznemu przebywaniu osoby w innym miejscu pobytu stałego towarzyszył zamiar stałego związania się z tym innym miejscem, urządzenia w nim swego trwałego centrum życiowego. Gdyby zamiaru opuszczenia lokalu wskazany podmiot nie wyraził w sposób jasny, rolą postępowania administracyjnego jest weryfikacja, czy okoliczności sprawy wskazują na istnienie po jego stronie zamiaru trwałego zerwania więzi z miejscem zameldowania.

 

Jeśli mąż wyprowadził się na stałe i ma Pani na to dowody – zeznania świadków, dokumenty, korespondencję – organ wymelduje męża.

 

Kolejna kwestią jest spłata zobowiązań. Jeśli tytułu wykonawcze, na podstawie których egzekwowane są należności wystawione są tylko na męża, nie przejmowała Pani oficjalnie długów i powstały one przed zawarciem przez Państwo małżeństwa – nie jest Pani za nie odpowiedzialna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl