Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Senat przyjął „ustawę wiatrakową”

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 29.06.2016

9 czerwca 2016 r. Senat przyjął bez poprawek tzw. „ustawę wiatrakową”, która określa minimalną odległość, w jakiej od zabudowań mieszkalnych mogą być budowane elektrownie wiatrowe. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych* uchwalona przez Sejm 20 maja 2016 r. wzbudzała wiele kontrowersji, gdyż w ocenie opozycji ma doprowadzić do całkowitego zaniechania inwestycji w odnawialne źródła energii. Jednakże klubom opozycyjnym nie udało się zablokować uchwalenia tzw. „ustawy wiatrakowej” w Sejmie, a 9 czerwca 2016 r. bez poprawek przyjął ją również Senat.

 

Za najbardziej kontrowersyjny przepis nowej ustawy uważany jest art. 4 ust. 1, zgodnie z którym odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane:

 

 1. elektrownia wiatrowa – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz
 2. budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – od elektrowni wiatrowej

  – musi być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami.

 

Zgodnie z art. 6 ustawy powyższą odległość są zobowiązane uwzględniać:

 

 1. organy gminy – przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo jego zmiany;
 2. organy gminy oraz wojewoda – przy sporządzaniu oraz uchwalaniu albo przyjmowaniu planu miejscowego albo jego zmiany;
 3. organy gminy i wojewoda – przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy;
 4. organy administracji architektoniczno-budowlanej – przy wydawaniu pozwolenia na budowę oraz ocenie zasadności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia;
 5. organy związku metropolitalnego – przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium ramowego uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego albo jego zmiany;
 6. organy województwa – przy sporządzaniu oraz uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa albo jego zmiany;
 7. organy wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – przy wydawaniu tych decyzji.

 

W przypadku elektrowni wiatrowych użytkowanych w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniających wymogów co do odległości od zabudowań, dopuszcza się przeprowadzenie remontu oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni, z wyłączeniem działań prowadzących do zwiększenia parametrów użytkowych elektrowni lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pozwolenia na budowę dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują moc. Natomiast pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc, o ile w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy wydana zostanie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy, prowadzone będą na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

Ważność zachowają również studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy. Podobnie będzie z planami miejscowymi, jednakże jeżeli w planie miejscowym przewiduje się lokalizację elektrowni wiatrowej, organ administracji architektonicznobudowlanej będzie zobowiązany odmówić wydania pozwolenia na budowę, a organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmówić zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli ta inwestycja nie będzie spełniać wymogów co do odległości. Obowiązek udowodnienia, że inwestycja spełnia wymogi ustawowe, będzie ciążył na inwestorze, który do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej będzie musiał dodatkowo dołączyć informację wskazującą na spełnienie warunków ustawowych zawierającą w szczególności:

 

 1. wskazanie projektowanej wysokości elektrowni wiatrowej;
 2. kopię mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomości położone w stosunku do elektrowni wiatrowej w odległości równej i mniejszej niż określona ustawowo;
 3. wskazanie aktualnego sposobu zagospodarowania, w tym zabudowy, nieruchomości położonych w stosunku do elektrowni wiatrowej w odległości równej i mniejszej niż określona ustawowo;
 4. wypis i wyrys z planu miejscowego obejmującego nieruchomości położone w stosunku do elektrowni wiatrowej w odległości równej i mniejszej niż określona ustawowo.

 

Ustawę wiatrakową musi podpisać jeszcze Prezydent. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

____________________________

* Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (nieopublikowana)


Stan prawny obowiązujący na dzień 29.06.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VI - 7 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »