.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Self-employed w Wielkiej Brytanii a podatki w Polsce

Jestem zarejestrowany jako self-employed w GB. Towary sprzedaję na portalu Allegro, nie jestem vatowcem. Towar jest wysyłany do Polski, stamtąd pocztą do mojego taty, który rozsyła przesyłki kurierem do klientów. Dokumentację prowadzę w UK, pieniądze otrzymują na polskie konto (po przewalutowaniu wracają do mnie). Podatki i składki też odprowadzam w UK. Czy muszę odprowadzać VAT i podatek w Polsce, skoro towar jest magazynowany u rodziny? Jak się ma do tego fakt posiadania przeze mnie polskiego konta? Czy muszę posiadać numer VAT UE?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r., stanowi, że przedsiębiorstwo z siedzibą w GB podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w Polsce działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w Polsce, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

 

W rozumieniu niniejszej Konwencji „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa i „obejmuje w szczególności:

 

 1. siedzibę zarządu,
 2. filię,
 3. biuro,
 4. fabrykę,
 5. warsztat,
 6. kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom, albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych”.

 

Określenie „zakład” nie obejmuje:

 

 1. „użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostawy dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;
 2. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania;
 3. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo;
 4. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;
 5. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;
 6. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu łącznego prowadzenia którychkolwiek rodzajów działalności, o których mowa w punktach od a) do e) niniejszego ustępu, pod warunkiem jednak, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy”.

 

Moim zdaniem „skład” towarów i ich przepakowanie w Polsce stanowi dla Pana działalność pomocniczą i nie powoduje powstania w Polsce zakładu, zatem – z punktu widzenia podatku dochodowego – nie ma Pan obowiązku podatkowego w Polsce.

 

Posiadanie konta nie ma wpływu na obowiązki podatkowe z wyżej wymienionego tytułu.

 

Odnośnie podatku od towarów i usług – opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podlegają:

 

 1. „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów” (art. 5 ust. 1).

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy „miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy”.

 

Zgodnie jednak z art. 24 ust. 1 „w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju”. Gdy ustawodawca mówi o „sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju”, „rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz:

 

 1. podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9”.

 

„W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160 000 zł” (art. 24 ust. 2) (stosuje się pod warunkiem że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 160 000 zł).

 

Jak wskazują Adam Bartosiewicz i Ryszard Kubacki (komentarz do art. 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.04.54.535), w: tychże, VAT. Komentarz, 2010, Lex, wyd. IV):

 

„Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju jest szczególnym przypadkiem dostawy towarów. Dostawa ta dokonywana jest przez podatnika VAT z innego państwa członkowskiego. Ma ona miejsce wówczas, gdy podatnik podatku od wartości dodanej (podatnik VAT z innego państwa członkowskiego) dokonuje dostawy towarów, które są transportowane lub wysyłane z terytorium innego państwa członkowskiego do Polski, będącej miejscem przeznaczenia towaru, dostawa zaś dokonywana jest na rzecz polskiego podatnika VAT lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem VAT, które jednak nie rozliczają takich transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia lub innego podmiotu niebędącego polskim podatnikiem VAT, który nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów”.

 

Reasumując, będąc przedsiębiorcą, musi ustalić Pan swój status w GB z punktu widzenia podatku od wartości dodanej – bowiem to, że Pan go nie płaci, korzystając ze zwolnienia, nie oznacza, że nie jest Pan podatnikiem. Zakładając zatem, że jest Pan podatnikiem podatku od wartości dodanej (w Polsce potocznie „VAT”), a całkowita wartość wysyłanych towarów innych niż wyroby akcyzowe nie przekroczyła kwoty 160 000 zł, uznaje się, że miejscem świadczenia jest GB – nie ma w tym wypadku jakikolwiek obowiązków w VAT w Polsce.

 

Od interpretacji stanu faktycznego zależy, czy uznamy, że początkiem jest GB, czy Polska, bowiem – cokolwiek by nie mówić – Pan wysyła towar z GB do Polski, najpierw więc miejscem wysyłki jest GB.


Całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe (pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej) nie powinna przekroczyć 160 000 zł. Nie jest to dochód.

Urząd skarbowy ma możliwość sprawdzenia Pańskich rozliczeń bezpośrednio w Inland Revenue/Tax Department.

Po przekroczeniu 160 000 zł za wartość towarów winien się Pan zarejestrować do VAT w Polsce.

 

Podatek od wartości dodanej to, najprościej rzecz biorąc, VAT poza Polską. Skoro nie płaci Pan tego podatku w GB, to nie obliczy Pan tej kwoty – ja podałem Panu pełną definicję.

Kwoty graniczne dotyczą polskiego roku podatkowego.

Kwestia magazynu jest problematyczna – jeśli jego uznamy za początkowe miejsce sprzedaży wysyłkowej, to powstanie obowiązek rejestracji do VAT w Polsce.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 20.12.2010 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć + 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl