Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

SD-Z2 po terminie, wyliczenie podatku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.02.2016

Pytanie dotyczy sprawy spadkowej; dziedziczy żona i jedyna córka. Niestety spadek nie został zgłoszony w terminie do urzędu skarbowego. Teraz spadkobierczynie otrzymały wezwanie z US. Wdowa posiada 2 konta w różnych bankach i mieszkanie. W jednym z nich powiedziała o śmierci męża i pokazała akt zgonu, bo był pełnomocnikiem. Czy bank ma obowiązek zawiadomienia US? Wdowa i córka muszą teraz zapłacić podatek, czy wdowa musi ujawnić wszystkie konta? Co ryzykuje, jeśli tego nie zrobi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie bardzo wynika z opisu dlaczego i w jakim trybie miałaby żona zgłaszać rachunki bankowe i z jakiego powodu bank miałby zawiadamiać o czymkolwiek organ podatkowy. Żadne z tych zdarzeń nie ma bowiem wpływu na wysokość podatku od spadków i darowizn związaną z nabyciem w drodze dziedziczenia spadku po zmarłym mężu i ojcu.

 

Zakładając, że spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 r., mogły Panie w terminie 6 miesięcy (wcześniej 1 miesiąca) od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie SD-Z2 i skorzystać ze zwolnienia od podatku, niestety termin ten jest terminem materialnoprawnym, nie podlega przywróceniu. Zatem, jak stanowi ustawa o podatku od spadków i darowizn, w przypadku niespełnienia warunków dla opisanego zwolnienia nabycie w drodze dziedziczenia (spadek) podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Zatem po upływie terminu dla skorzystania ze zwolnienia należało złożyć zeznanie SD-3, czego konsekwencją byłoby wydanie decyzji przez organ podatkowy, w którym organ ustaliłby wysokość podatku od spadków i darowizn.

 

W niniejszej sprawie mamy do czynienia z nabyciem niezgłoszonym do opodatkowania, które stwierdzono następnie pismem, a co za tym idzie – obowiązek podatkowy powstał z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Mimo tego zobowiązanie podatkowe nie powstało jeszcze. Ordynacja podatkowa stanowi, że zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy; niemniej jednak gdy, tak jak w Pań przypadku, podatnik nie złożył deklaracji na wydanie i doręczenie decyzji, organ ma 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Czyli w opisanym przypadku organ może wydać decyzję do końca 2015 roku i w niej zostanie ustalona wysokość podatku.

 

Jako że podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego, to nie ma znaczenia, co teraz ma Pani na kontach, a decyduje, co Pani nabyła w drodze dziedziczenia.

 

W kwestii podatku kwota 9637 zł nie podlega opodatkowaniu, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, tak jak Pani względem zmarłego; od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad ww. kwotę wolną od podatku podatek w I grupie wynosi 3%, 5% i 7%, a oblicza się go według następującej skali:

 

  • do kwoty 10 278 zł podatek wynosi 3%,
  • przy kwocie ponad 10 278 do 20 556 – podatek wynosi 308 zł 30 gr. i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł;
  • powyżej kwoty 20 556 zł podatek wynosi 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

 

Obliczenia tego dokonuje organ na podstawie ujawnionej podstawy opodatkowania.

 

Kończąc, pozwolę sobie zauważyć, że zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym w skrajnych przypadkach, podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie; a podatnik, który składając organowi podatkowemu deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. W pewnych okolicznościach, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca takich czynów podlega „jedynie” karze grzywny za wykroczenie skarbowe, a nie ww. karom za przestępstwo.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + dwa =

»Podobne materiały

Określenie grupy podatkowej przy spadku od kuzyna

Otrzymałem spadek po synu wuja (brat taty). Rodzice kuzyna od dawna nie żyją, nie mieli rodziny. Jestem jedynym spadkobiercą zmarłego. Urząd skarbowy zakwalifikował mnie do III grupy podatkowej. Chciałbym się odwołać od tej decyzji, uważam, że jestem zstępnym rodzeństwa i należę do II grupy. Cz

 

Podatek spadkowy a pobyt za granicą

W październiku 2008 r. sąd zatwierdził spadek po mojej zmarłej mamie. Ponieważ stale mieszkam za granicą, nie miałem możliwości odebrania pism z urzędu skarbowego, które przychodziły na adres zmarłej mamy. Będąc w Polsce w styczniu, dowiedziałem się w urzędzie skarbowym, że muszę zapłacić podatek sp

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »