Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samozatrudnienie – część 4

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 17.09.2010

Autor kontynuuje omawianie problematyki samozatrudnienia, odnosząc się krytycznie do niektórych koncepcji wykładniowych Zdzisława Kubota zamieszczonych w opracowaniu Samozatrudnienie pracowników [w:] „Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej – Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner”, Warszawa 2010 r.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W opracowaniu Samozatrudnienie pracowników Zdzisław Kubot analizuje różne podstawy prawne wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, w tym również łączenie stosunku pracy i umów cywilnoprawnych przy wykonywaniu pracy na rzecz tego samego pracodawcy w tym samym okresie.

 

Omawiając problematykę samozatrudnienia, kontynuuję rozważania na tle pełnienia przez lekarzy jako pracowników danego zakładu opieki zdrowotnej dyżuru medycznego na podstawie umowy o świadczenie usług.

 

Kolejnym argumentem zmierzającym do podtrzymania tezy o dopuszczalności zatrudnienia lekarzy pracowników na dyżurze medycznym na podstawie umowy o świadczenie usług jest koncepcja wykonywania przez lekarza pracy w ramach własnej działalności gospodarczej, który to argument ma uzasadniać dopuszczalność pełnienia dyżuru medycznego na podstawie umowy o świadczenie usług.

 

Podnosi się w tym przypadku, że umowa o świadczenie usług, w ramach której lekarz pełni dyżur medyczny, jest zawarta między dwoma podmiotami gospodarczymi, czyli zakładem opieki zdrowotnej oraz lekarzem prowadzącym własną działalność gospodarczą, która to okoliczność ma sankcjonować prawnie ten sposób postępowania.

 

Przy takiej koncepcji wykładniowej dochodzi do całkowitego pomieszania pojęć ze sfery prawa cywilnego i prawa pracy. Prowadzenie przez osobę fizyczną działalności gospodarczej na własny rachunek nie jest okolicznością wyłączającą w sposób niebudzący wątpliwości możliwości świadczenia pracy w ramach stosunku pracy.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Formalnie między dwoma podmiotami gospodarczymi dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie pracy i ta umowa, bez względu na jej nazwę, podlega ocenie pod kątem spełnienia przesłanek definicji stosunku pracy, o których mowa w art. 22 K.p.

 

Jeżeli bowiem charakter świadczonej pracy będzie wyczerpywał znamiona stosunku pracy wskazane w art. 22 K.p., to fakt podmiotowości gospodarczej osoby fizycznej sam przez się nie może wyeliminować istnienia stosunku pracy.

 

Odmienne poglądy w tym zakresie, forsowane przez niektórych komentatorów, zmierzają w istocie do stworzenia precedensu, pozwalającego bez zmiany stanu prawnego na legalne obejście przepisu art. 22 K.p.

 

Często zdarza się, że pracodawcy zmuszają swoich pracowników do zarejestrowania działalności gospodarczej po to, aby wykonywana przez nich praca nie była objęta stosunkiem pracy.

 

Przypadki takie mają miejsce dość często na budowach i dotyczą różnych prac, z których jedne mogą być wykonywane w ramach umowy cywilnoprawnej, ale inne wymagają wykonywania pracy w ramach stosunku pracy.

 

Przykładowo prace wykończeniowe obiektu budowlanego zasadniczo mogą być wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej. Dotyczy to w szczególności prac fliziarskich, posadzkarskich, elektrycznych.

 

Szereg prac wykonywanych na budowie, które z natury technologicznej wymagają bądź stałego nadzoru, bądź pracy skooperowanej wykonywanej w określonym ciągu technologicznym przez kilku pracowników, np. prace transportowe przy użyciu żurawia, musi być prowadzona w ramach stosunku pracy, ze względu na spełnienie przesłanki podporządkowania wykonawcy w procesie pracy osobie kierującej pracami na budowie.

 

Stosując błędne sposoby postępowania przy pomocy formuły samozatrudnienia, czyli zarejestrowania przez pracownika własnej działalności gospodarczej, niektórzy pracodawcy, powołując się na podobne wykładnie prawa, usiłują obchodzić przepisy prawa pracy, a szczególnie art. 22 K.p.

 

Taki sposób postępowania jest szczególnie niebezpieczny, gdyż często łączy się z niewłaściwą organizacją pracy wykonawców, którzy błędnie sądzą, że jako prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek nie podlegają określonym rygorom technologicznym, a co za tym idzie – zasadom bezpieczeństwa pracy.

 

Wszystko to prowadzić może do szczególnie groźnych wypadków przy pracy, a w każdym razie stwarza bardzo poważne bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia nie tylko samych wykonawców, ale także osób postronnych, jeśli prace wykonywane są w terenie zabudowanym, np. przy budowie tzw. plomby ulicznej.

 

Są oczywiście prace budowlane, które mogą być wykonywane całkowicie samodzielnie, bez potrzeby stałego nadzoru czy też koordynacji działań, i takie czynności mogą być poprawnie realizowane w ramach umowy cywilnoprawnej.

 

Jeżeli charakter takiej pracy nie wyczerpuje znamion art. 22 K.p., to oczywiście jest to postępowanie prawnie dopuszczalne. Gorzej, jeśli charakter pracy związany jest nierozłącznie z podporządkowaniem wykonawcy w procesie pracy, gdyż taka formuła pracy może być realizowana tylko w ramach stosunku pracy.

 

Ustalanie omawianych okoliczności ma często miejsce już po zaistnieniu wypadku przy pracy. Trzeba zatem wyjaśnić, a także przestrzec podmioty zatrudniające przed tym, że usiłowanie obejścia przepisów prawa pracy, zarówno w sferze rodzaju nawiązanej umowy jak i odpowiedzialności za naruszenie przepisów bhp czy też stworzenie zagrożenia dla życia czy zdrowia ludzi, nie jest skuteczne poprzez nazwanie kontraktu spełniającego znamiona art. 22 K.p. umową-zlecenia.

 

Przeciwnie, taka błędna nazwa umowy przy ustaleniu istnienia stosunku pracy spowoduje ten skutek, że wykonawca pracy będzie uznawany za pracownika, a podmiot zatrudniający za pracodawcę, z wszelkimi tego konsekwencjami, w szczególności tak wykroczeniowymi jak i karnymi.

 

Kreatorzy nowych rozwiązań samozatrudnienia korzystają z różnych koncepcji pojawiających się w światowej literaturze prawa pracy, które zmierzają do stworzenia jak najbardziej elastycznej podstawy prawnej wykonywania pracy.

 

Przenoszenie tych „elastycznych” koncepcji na grunt polski jest o tyle wadliwe, że nie pozostaje w zgodzie z istniejącym w Polsce systemem prawa pracy. Można wobec tego teoretycznie rozważać poszczególne rozwiązania panujące w różnych systemach prawa pracy, ale dla ich praktycznego zastosowania trzeba oczywiście poprzedzić je konkretnymi rozwiązaniami normatywnymi w polskim prawie pracy.

 

Z teoretycznego punktu widzenia jest to działanie słuszne, jednakże jego dalsza realizacja poprzez praktyczne zastosowanie nie może polegać na zmianie istniejącego prawa przy pomocy nieuprawnionych wykładni.

 

Tymczasem zwolennicy uelastyczniania stosowania polskiego prawa pracy chcieliby bez zmian normatywnych, przy pomocy wykładni pozbawionych rzetelnych podstaw, zmienić istniejący i obowiązujący w Polsce stan prawny, co jest nie tylko błędną, ale i niedopuszczalną w demokratycznym państwie prawa metodą postępowania.Stan prawny obowiązujący na dzień 17.09.2010

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus 6 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »