Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samozatrudnienie – część 1

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 20.08.2010

W artykule autor omawia problematykę samozatrudnienia, odnosząc się do opracowania Zdzisława Kubota Samozatrudnienie pracowników [w:] „Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej – Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner”, Warszawa 2010 r.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W opracowaniu Samozatrudnienie pracowników Zdzisław Kubot analizuje różne podstawy prawne wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, w tym również łączenie stosunku pracy i umów cywilnoprawnych przy wykonywaniu pracy na rzecz tego samego pracodawcy w tym samym okresie.

 

Zagadnieniu temu poświęcam niniejszy artykuł, stawiając tezę, iż pracownik nie może wykonywać pracy na rzecz swojego pracodawcy na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy w okresie realizacji tego stosunku pracy, bez względu na to czy mamy do czynienia z pracą tego samego, czy innego rodzaju.

 

Zdzisław Kubot podnosi, że w piśmiennictwie i orzecznictwie przyjmuje się, iż pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę cywilnoprawną na wykonywanie pracy innego rodzaju aniżeli objęta treścią stosunku pracy realizowanego na rzecz tego pracodawcy.

 

Na poparcie tej głoszonej tezy autor nie przytacza żadnych szczegółowych uzasadnień, a nawet nie powołuje orzecznictwa czy literatury, na których opiera swoje twierdzenie, stąd polemika z jego poglądami jest utrudniona.

 

Moim zdaniem, sprawa wykonywania przez pracownika na rzecz danego pracodawcy równolegle pracy na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej wymaga szczegółowej analizy, gdyż twierdzenie powyższe de lege lata (w świetle prawa obowiązującego) nie mieści się w istniejącym porządku prawnym.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Przede wszystkim rozpocząć trzeba od stwierdzenia, że w stosunku pracy nie mamy do czynienia z równością stron, podczas gdy cechą immanentną stosunku cywilnoprawnego jest właśnie ich równość.

 

W konsekwencji, jeśli dany podmiot ma świadczyć pracę na rzecz konkretnego pracodawcy wypełniając dwie role, a mianowicie kontrahenta cywilnoprawnego jako równoprawnej strony kontraktu i podporządkowanego pracodawcy pracownika, to już ten sam fakt eliminuje dopuszczalność istnienia takich dwóch rodzajowo umów zawartych między tymi samymi podmiotami.

 

Sytuacja prawna takiej strony pracowniczej, która w części dotyczącej świadczenia innej rodzajowo pracy ma być pełnoprawnym partnerem cywilnoprawnego kontraktu, jest niemożliwa, gdyż pracodawca, kierując pracą pracownika i mogąc wywierać ekonomiczny wpływ na pracownika, tym samym eliminuje jego równoprawną pozycję w równolegle występującym stosunku cywilnoprawnym.

 

Pogodzenie przez danego pracownika tych dwóch odmiennych ról jest niemożliwe i dlatego równoległe istnienie stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej – dotyczących świadczenia pracy na rzecz danego pracodawcy w tym samym okresie – jest wykluczone.

 

Wyjaśnienia wymagają szczegółowe zależności pomiędzy stronami stosunku pracy, które mogą w istotny sposób wpływać na stosunek cywilnoprawny realizowany na rzecz tego samego pracodawcy w tym samym czasie.

 

Jak wiadomo, w systemie prawa pracy pozycja organizatorska w procesie pracy należy do wyłącznej kompetencji pracodawcy i ma on prawo na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy także czasowo powierzyć pracownikowi inną pracę aniżeli określona w umowie o pracę.

 

Uczynić to może na podstawie art. 42 § 4 K.p. na czas nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. To rozwiązanie prawne jest uwarunkowane posiadaniem odpowiednich kwalifikacji do wykonywania przez pracownika tej innej pracy oraz nieobniżeniem wynagrodzenia za tę inną pracę w stosunku do pobieranego zgodnie z zawartą umową o pracę.

 

Wykluczyć więc nie można legalnego wkraczania pracodawcy w sferę dotyczącą wykonywania umowy cywilnoprawnej przez jego pracownika, ponieważ warunek posiadania odpowiednich kwalifikacji do wykonywania tej innej pracy pracownik spełnia, skoro pracodawca zdecydował się go zatrudnić na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Pozostaje nam kwestia wynagrodzenia za tę świadczoną pracę, którą pracodawca będzie kształtował na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, jako korzystniejszego dla niego rozwiązania, bo wzgląd ekonomiczny jest podstawowym elementem ucieczki od stosowania umowy o pracę.

 

Oznacza to wobec tego możliwość wpływu pracodawcy na pracownika w sferze ekonomicznej oraz legalnego kierowania jego pracą, na co pozwala art. 42 § 4 K.p. poprzez wkraczanie w sferę wykonywania innej pracy w razie potrzeb pracodawcy, skutkujące ewidentnie niekorzystną dla pracownika sytuacją prawną.

 

Przede wszystkim ze względu na nacisk ekonomiczny pracodawcy pracownik będzie się obawiał realizacji swoich praw strony w sferze kontraktu cywilnoprawnego, w ramach którego posiada, a właściwie powinien posiadać, równe prawa z pracodawcą, ponieważ takie postępowanie może rzutować negatywnie na realizację stosunku pracy.

 

W stosunku cywilnoprawnym, na który pracodawca będzie miał wpływ za pośrednictwem art. 42 § 2 K.p., nie wystąpi faktyczna równość stron, co tym samym zawarty kontrakt cywilnoprawny sprowadzi do pozornej czynności prawnej i dlatego taki stan uznać należy za prawnie niedopuszczalny.

 

Postawiona przeze mnie teza wykładniowa może być podważana przy pomocy zasady wolności nawiązywania umów o pracę, wyrażonej tak w art. 11 K.p. jak i w przepisach Kodeksu cywilnego i wreszcie przez zasadę demokratycznej dopuszczalności wszystkiego tego, co nie jest prawnie zabronione (art. 31 ust. 2 Konstytucji RP).

 

Można sobie wyobrazić taką sytuację, w której dany pracownik będzie rzeczywiście zainteresowany kontraktem cywilnoprawnym z własnym pracodawcą, z którym układa sobie stosunki w sposób bardzo poprawny i dlatego nie ma nic przeciwko takiemu rozwiązaniu, z którym w pełni się identyfikuje i który traktuje jako oczywiście korzystny dla siebie.

 

W okolicznościach takiego stanu faktycznego zasadne byłoby stwierdzenie o naruszeniu art. 32 ust. 2 Konstytucji RP, zabraniającej czynienia użytku z zakazu, którego prawo wyraźnie nie precyzuje.

 

De lege ferenda (w świetle prawa przyszłego) problem ten powinien być wyraźnie rozwiązany legislacyjnie w Kodeksie pracy, gdyż stanowi istotne zagadnienie dla poprawności stosunków zatrudnieniowych w ogóle.

 

Kodeks powinien normatywnie wykluczać możliwość zawierania przez pracodawców umów cywilnoprawnych ze swoimi pracownikami, których treścią byłoby świadczenie pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy w czasie trwania i realizacji stosunku pracy.

 

W celu zgodności z zasadami konstytucyjnymi można by np. przewidzieć wyjątek, polegający na tym, że jeśli pracownik chciałby zawrzeć z pracodawcą taką umowę cywilnoprawną, to uprzednio musiałby złożyć właściwemu inspektorowi pracy stosowne pisemne oświadczenie na tę okoliczność.

 

Oświadczenie to byłoby pewną gwarancją dobrowolnego zawarcia umowy cywilnoprawnej, przy czym ustawodawca powinien przewidzieć dla pracownika możliwość cofnięcia takiego oświadczenia na przyszłość, w sytuacji gdy realizacja podwójnych umów stałaby się wedle jego oceny niekorzystna.

 

W takim przypadku złożone przez pracownika oświadczenie z określonym dniem podane do wiadomości pracodawcy powodowałoby z mocy prawa uchylenie skutków wynikających od tego dnia z zawartej umowy cywilnoprawnej.

 

W razie dalszego wykonywania takiej dodatkowej pracy ekwiwalentność za nią liczona byłaby jak wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, czyli na powszechnych zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy.Stan prawny obowiązujący na dzień 20.08.2010

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - pięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Wolny zawód

Pojęcie wolnego zawodu nie zostało wprost zdefiniowane w obowiązujących przepisach. Możliwe jest jednak wyróżnienie pewnych elementów, którymi wolny zawód powinien się charakteryzować. Istnieją również ustawy, które zawierają katalogi wolnych zawodów.

Ustalanie okresu pracy w szczególnych warunkach

W artykule omówiono problemy związane z ustalaniem okresów pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze dla celów emerytalnych.

Funkcja ochronna prawa pracy

W artykule autor omawia podstawowe założenia funkcji ochronnej prawa pracy, odnosząc się do książki Michała Skąpskiego pt. Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze 2006.

Współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową

W artykule omówiono zasady współdziałania pracodawcy z zakładową organizacją związkowa w indywidualnych sprawach wynikających ze stosunku pracy.

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – część 3

Wykładnia przepisów dotyczących wykroczeń przeciwko prawom pracownika zawartych w art. 283 Kodeksu pracy, zawierająca omówienie poszczególnych czynów wyczerpujących znamiona wykroczenia oraz podmiotów za nie odpowiedzialnych.

Ryzyko gospodarcze. Dążenie do poprawy sytuacji finansowej zakładu pracy za pomocą innych środków aniżeli redukcja zatrudnienia.

Artykuł opisuje alternatywne środki prawne służące zaradzeniu problemom w czasie kryzysu gospodarczego w zakładzie pracy, aniżeli krok tak ostateczny jak redukcja zatrudnienia.

Przepisy antynikotynowe – część 2

W artykule autor kontynuuje omawianie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2010 r.

Przepisy antynikotynowe – część 3

W artykule autor kontynuuje omawianie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2010 r.

Przepisy antynikotynowe – część 4

W artykule autor kontynuuje omawianie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2010 r.

Żądanie wznowienia postępowania na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego – część 2

W artykule autor kontynuuje omawianie zagadnień związanych z konfliktem pomiędzy orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego na temat skutków prawnych orzeczeń interpretacyjnych Trybunału.

Samozatrudnienie – część 3

Autor kontynuuje omawianie problematyki samozatrudnienia, odnosząc się krytycznie do niektórych koncepcji wykładniowych Zdzisława Kubota zamieszczonych w opracowaniu Samozatrudnienie pracowników [w:] „Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej – Księga pamiąt
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »