Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samozatrudnienie a ciąża i świadczenia niemieckie

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 16.07.2015

Chcę założyć jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Niemiec. W niedalekiej przyszłości chcę zajść w ciążę i wobec tego chciałabym opłacać wszystkie składki, nawet te, które są nieobowiązkowe, po to, aby uzyskać zasiłek Elterngeld i Kindergeld. Co jest podstawą do wypłacenia tych świadczeń – zameldowanie na terenie Niemiec czy nieograniczony obowiązek podatkowy? Jeżeli meldunek, to czy mogę zamknąć działalność na czas wychowywania dziecka (chce wtedy wrócić do Polski, ale zameldowana będę nadal w Niemczech) i mimo to pobierać zasiłek? Czy jeżeli to drugie, to znaczy, że po przepracowaniu pół roku w Niemczech i odprowadzaniu tam podatków mogę wyjechać do Polski (zamykając działalność) i także pobierać zasiłek? Czy w czasie pobierania tych zasiłków muszę prowadzić działalność albo być zameldowana, bo jak nie, to zostaną mi one odebrane? Nie wiem także, czy będąc w ciąży i nie mogąc dłużej pracować, będzie mi przysługiwało pełnopłatne zwolnienie lekarskie. Czy powinnam zostać ubezpieczona w Krankenkasse, czy muszę mieć ubezpieczenie prywatne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku świadczenia Kindergeld istnieją dwa akty prawne, które regulują jego wypłacane, i tak w pierwszym przypadku może ono być wypłacane na podstawie niemieckiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266) geändert worden ist; dost. http://www.gesetze-im-internet.de/estg/BJNR010050934.html). Roszczenie o Kindergeld na podstawie EStG ma osoba, która ma na terytorium Niemiec miejsce zamieszkania albo miejsca zwyczajowy pobytu lub, nie mając miejsca zamieszkania albo zwyczajowego pobytu na terytorium Niemiec, ma nieograniczony obowiązek podatkowy na podstawie § 1 ust. 2 EStG (przesłanką jest niemieckie obywatelstwo i nieposiadanie ani miejsca zamieszkania, ani zwyczajowego pobytu i pozostawanie w stosunku służbowym w krajowej osobie prawnej prawa publicznego i pobieranie wynagrodzenia z krajowej kasy publicznej) albo jest traktowana jako osoba mająca nieograniczony obowiązek podatkowy na podstawie § 1 ust. 3 EStG (jest to objęcie nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na podstawie wniosku, w przypadku dochodu na terytorium Niemiec, w tym przypadku są też liczne obwarowania, przykładowo dochody w roku kalendarzowym muszą podlegać minimum w 90 % niemieckiemu podatkowi dochodowemu) (§ 62 ust. 1 EStG).

 

Z kolei na podstawie federalnej ustawy o Kindergeld (Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266) geändert worden ist; http://www.gesetze-im-internet.de/bkgg_1996/BJNR137800995.html) Kindergeld (§ 1 ust. 1 BKGG) dla swoich dzieci moje otrzymać ten, kto nie ma nieograniczonego obowiązku podatkowego na podstawie § 1 ust. 1 i ust. 2 EStG i nie jest tak traktowany na podstawie § 1 ust. 3 EStG i:

 

 1. pozostaje w stosunku ubezpieczeniowym z Federalną Agencją ds. Pracy na podstawie księgi trzeciej niemieckiego kodeksu socjalnego albo jest zwolniony z ubezpieczenia na podstawie § 28 ust. 1 numer 1., albo
 2. jako wolontariusz w krajach rozwijających się otrzymuje świadczenia w rozumieniu § 4 ust. 1 numer 1 ustawy o wolontariacie w krajach rozwijających albo jest określonym w ustawie czynnym misjonarzem.
 3. jest urzędnikiem wykonującym czynności w placówce poza Niemcami.
 4. jest małżonkiem albo partnerem członka oddziałów albo korpusu cywilnego państwa członkowskiego NATO posiadającym przynależność państwową do państwa członkowskiego EU/EOG i ma w Niemczech swoje miejsce zamieszkania albo zwyczajowego pobytu.

 

Na podstawie BKGG może się starać również samo dziecko (§ 1 ust. 2 BKGG), jeżeli:

 

 1. ma w Niemczech miejsce zamieszkania albo zwyczajowego pobytu;
 2. jest sierotą albo nie zna miejsca swoich rodziców i
 3. nie jest uwzględniany przez inną osobę jako dziecko.

 

Co się tyczy Elterngeld, to ten zasiłek reguluje ustawa federalna o Elterngeld (zasiłku wychowawczym) [Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Februar 2013 (BGBl. I S. 254) geändert worden ist"; dost. http://www.gesetze-im-internet.de/beeg/BJNR274810006.html; http://www.gesetze-im-internet.de/beeg/BJNR274810006.html] , i tak roszczenie o Elterngeld ma każdy [§ 1 ust. 1 BEEG], kto:

 

 1. ma miejsce zamieszkania albo zwyczajowego pobytu w Niemczech,
 2. żyje ze swoim dzieckiem w gospodarstwie domowym,
 3. sam opiekuje się i wychowuje dziecko i
 4. nie wykonuje działalności zarobkowej albo wykonuje działalność w niepełnym wymiarze czasu.

 

Natomiast zgodnie z § 1 ust. 2 BEEG roszczenie ma także osoba niespełniająca przesłanek z ustępu 1 nr 1 na podstawie § 4 czwartej księgi socjalnej niemieckiego prawa ubezpieczeń społecznych albo w ramach swojego publicznoprawnego stosunku służbowego albo urzędowego tymczasowo została oddelegowana zagranicę.

 

Pozostałe przypadki pominę, gdyż w ogóle Pani nie dotyczą.

 

W przypadku Elterngeld konieczne jest posiadanie miejsca zamieszkania lub zwyczajowego pobytu na terytorium Niemiec. W przypadku tego świadczenia również nie może Pani wykonywać działalności zarobkowej albo może być to działalność w niepełnym zakresie. Elterngeld może Pani pobierać, nie prowadząc działalności. W przypadku wyjazdu do Polski, tak iż nie będzie Pani miała miejsca zamieszkania albo zwyczajowego pobytu na terytorium Niemiec, nie będzie spełniona pierwsza przesłanka. W zasadzie ma Pani obowiązek informowania urzędu o takiej zmianie, a ten wyda stosowną decyzję. Jeżeli będzie Pani pobierała zasiłki mimo niespełniania przesłanek, to w przypadku ujawnienia tego faktu będzie Pani zobligowana do ich zwrotu.

 

W przypadku Kindergeld może Pani pobierać zasiłek, nie mając miejsca zamieszkania ani zwyczajowego miejsca pobytu w Niemczech, jeżeli tam będzie Pani podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.  

 

Co się tyczy ustawowego ubezpieczenia chorobowego (GKV), to tę problematykę uregulowano w księdze V niemieckiego Kodeksu socjalnego, regulującej ustawowe ubezpieczenie chorobowe (dost. http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/BJNR024820988.html ). Domyślam się, że chodzi Pani o zasiłek chorobowy (Krankengeld) na podstawie § 44 SGB V i siłą rzeczy w okresie ochronnym (wskazanym przepisami okresie przed porodem) zasiłek macierzyński (Mutterschaftsgeld – § 24i SGB VI). Osoby, których podstawowym rodzajem działalności jest samodzielna działalność zarobkowa (podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu), co do zasady nie mają roszczenia o Krankengeld, chyba że oświadczą wobec kasy chorych, że członkostwo powinno obejmować roszczenie o zasiłek chorobowy (tzw. Wahlerklärung). Rzeczywiście wybór tej opcji ubezpieczenia wiąże się z tym, że płaci Pani składkę według wyższej taryfy, ale ma roszczenie o wypłatę zasiłków.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • III - trzy =

»Podobne materiały

Mała kolizja

W Niemczech, gdzie mieszkam, doszło do małej kolizji drogowej, delikatnej stłuczki z mojej winy. Podałam poszkodowanemu wszystkie dane do ubezpieczenia, rozstaliśmy się pokojowo i pojechałam do domu. Zdenerwowana wypiłam dwa drinki i wtedy pojawiła się policja. Zmierzono mi poziom alkoholu we k

 

Zawarcie ugody przed sądem niemieckim a wynagrodzenie dla adwokata

Mam sprawę w sądzie niemieckim w oparciu o prawo polskie zgodnie z zapisem umowy o współpracy (sprawa dotyczy zobowiązań spółki wobec niemieckiego kontrahenta). Zapłaciłem już prawnikowi uzgodnioną kwotę za prowadzenie sprawy. Udało mi się dojść do porozumienia z drugą stroną i ustaliłem w

 

Rozwód w Niemczech czy rozwód w Polsce?

Mam pytanie o rozwód w Niemczech, bo tutaj wyszłam za mąż (tylko ślub cywilny) i urodziłam córeczkę. Chciałabym się rozwieść, tylko boję się, że ojciec może mi zabrać dziecko albo sąd przyzna ojcu opiekę nad dzieckiem. Co mogę zrobić? Czy poza tym lepiej wziąć rozwód w Niemczech czy w Polsce?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »