Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samowolne użytkowanie nieruchomości przez jednego ze spadkobierców

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 03.01.2019

Wyznaczony jest drugi termin rozprawy o dział spadku. Nie doszło do ugody między stronami (dwie strony). Sąd wezwał do osobistego stawiennictwa. Ze względu na wiek i stan zdrowia oraz odległość niektórzy spadkobiercy nie będą mogli przybyć. Co powinni przedstawić, przesłać do sądu, aby sąd uwzględnił ich wolę? W skład spadku wchodzą nieruchomości. Spadkobierca mieszkający tam, gdzie są nieruchomości, samowolnie użytkuje nieruchomości wchodzące w skład spadku, samowolnie wymówił umowę poprzedniemu dzierżawcy, przez co pozbawił pozostałych spadkobierców części należnych opłat z dzierżawy. Czy powinni oni domagać się zwroty należnej części w czasie rozprawy o dział spadku, czy powinna być udzielna rozprawa i kiedy to powinni zgłosić sądowi? Czy ktoś może przekazać swoje udziały?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż stawiennictwo obowiązkowe, jak mniemam, zostało zakreślone pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania uczestnika postępowania. Powyższe powoduje zatem, że niestawiennictwo uczestnika może prowadzić do pominięcia jego zdania w ramach prowadzonej sprawy. O ile jednak każdy z uczestników otrzymał odpis wniosku o dział spadku, każdy miał prawo zająć stanowisko. Sąd mógł, lecz wcale nie musiał, wyznaczyć termin do zajęcia stanowiska. Termin nie mógł być krótszy aniżeli 2 tygodnie, ani dłuższy aniżeli do czasu pierwszego posiedzenia. O ile zatem uczestnicy nie zajęli swojego stanowiska w ramach pisma – odpowiedzi na wniosek – złożonego do sądu, wówczas zasadnym byłoby by przedstawili swoje stanowisko w ramach przesłuchania. W przypadku problemów zdrowotnych, względnie innych, uczestnicy mając prawo wnosić o ich przesłuchanie w miejscu zamieszkania. Dla zasadności takiego wnioski każdy z uczestników powinien przedłożyć dokumentację lekarską potwierdzającą zasadność takiego wniosku.

 

W sprawie o dział spadku uczestnicy postępowania powinni wykazać, iż nieruchomości dotychczas były użytkowane przez jednego ze współwłaścicieli, który pozbawił ich – niezgodnie z przepisami prawa – części opłat za wydzierżawienie nieruchomości, co naraziło ich na straty, które winne być potracone z ewentualnej spłaty, o ile takowa byłaby przez sąd zasądzona. Z tego powodu winien zostać jednak złożony dowód o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, który musiałby na zlecenie sądu wycenić/oszacować straty pozostałych współwłaścicieli. Żądanie winno być jednak wytoczone w ramach niniejszego postępowania. Strata oczywiście winna być oceniona z punktu widzenia dotychczas podpisanej umowy.

 

Spadkobiercy mają pełne prawo rozporządzać swoim udziałem w prawie własności nieruchomości, co z kolei powoduje, że nie ma żadnych przeszkód, by oświadczyli na rozprawie, że swoje udziału przenoszą na rzecz jednego ze spadkobierców w ramach postępowania o dział spadku.

 

Każdy z uczestników może występować w sprawie osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

 

Odnosząc się do składników spadku, zasadne jest odpowiedzenie sobie na pytanie, czy jeżeli nie są one objęte prawem do spadku, czy nie byłoby warto przeprowadzić postępowań, jak choćby o zasiedzenie, zmierzających do uregulowania prawa własności, by następnie objąć je postępowanie o dział spadku. O ile jednak postępowanie takie nie zakończy się w czasie trwania postępowania o dział spadku, o tyle wskazać należy, iż późniejszy dział spadku po ustaleniu prawa do tych składników w mojej ocenie będzie możliwy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + 9 =

»Podobne materiały

Czy po siostrze dziedziczą potomkowie jej przyrodniego rodzeństwa?

Moja zmarła niedawno siostra nie zostawiła testamentu. W spadku pozostawiła wkład mieszkaniowy, bo mieszkania nie wykupiła na własność. Siostra nie miała rodziny, była panną. Obie byłyśmy dziećmi z drugiego małżeństwa mamy. Pozostałe, już nieżyjące rodzeństwo, pochodziło z pierwszego związku małżeńs

Co zrobić, aby cały spadek po dziadku przypadł babci?

Toczy się postępowanie spadkowe po zmarłym dziadku. Co należy zrobić, aby cały spadek przypadł babci?

Jak przekazać majątek tylko jednemu dziecku?

Ja i moja druga żona jesteśmy właścicielami mieszkania. Chcielibyśmy przekazać to mieszkanie wyłącznie naszej córce. Tymczasem mam jeszcze syna z pierwszego małżeństwa, który zerwał ze mną wszelkie kontakty, gdy zakończył się mój obowiązek alimentacyjny. Co zrobić, aby w przyszłości mieszkanie
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »